تحقیق دانش اموزی

پژوهش شناخت عوارض زمین و استفاده آن در رزم

پژوهش شناخت عوارض زمین و استفاده آن در رزم

پژوهش شناخت عوارض زمین و استفاده آن در رزم

ایران سرزمینی است ناهموار با مورفولوژی متنوع و پیچیده، به گونه ای كه با پانزده كشور همسایه خود قابل مقایسه نیست.

رشته كوه های پیرامونی نوار مرزی كه مهم ترین عامل را در تأمین امنیت هر كشور از لحاظ فیزیكی برقرار می سازد، هم چون دژی محكم آن را دربرگرفته و نفوذ به آن را از راه زمین با مشكل مواجه ساخته است.

مورفولوژی پدیده های هر منطقه، نحوه آفند (حمله ) و پدافند (دفاع) را به نیروهای مهاجم و یا مدافع دیكته می كند.

شكست یا پیروزی در عملیات، حاصل شناخت درست از مورفولوژی منطقه عملیات می باشد.

تعریف عوارض زمین:

 

به کلیه پستیها و بلندیهای سطح زمین ، عوارض زمین می گویند.و به دو دسته (عوارض طبیعی و عوارض مصنوعی ) تقسیم می شود.

الف ) عوارض طبیعی :

عوارضی است که انسان در بوجود آمدن آن نقشی نداشته و به 4 دسته تقسیم می شوند.

1 – بلندیها ( کوه ، تپه )

2 – گودیها ( دره ، شیار ، گودال )

3 – همواریها ( دشت ، جلگه )

4 – آبها ( اقیانوس ، دریا ، دریاچه ، رودخانه )

 

 

 ب ) عوارض مصنوعی :

عوارضی است که بوسیله انسان بوجود می آید و انسان در بوجود آوردن آن نقش دارد . مانند : خاکریز ، کانال ، سنگر ، پل ، جاده

منظور از شناسایی عوارض زمین:

1 – حفظ جان خود در رزم .

2 – با استفاده از عوارض زمین خود را به دشمن نزدیک کرده ، اورا دستگیر و یا بکشیم.

3 – درک دستورات فرماندهی .

4 – دشمن یا نقاط مورد نظر را به دیگران نشان داده و آنچه را که همرزمان نشان میدهند بخوبی دیده و بفهمیم .

 

مبارزه زمینی و لزوم شناخت عوارض زمین:

اگر مبارزه شما زميني است، بهتر است كه پستي ها و بلندي هاي آن زمين را بشناسيد.

تا بهتر و سريعتر بتوانيد با دشمن مقابله كرده، جان خود را نيز حفظ كنيد.

در انجام هر گونه فعاليت رزمي به سه نكته توجه داشته باشيد:

– خوب پنهان شدن از ديد تير دشمن
– خوب ديدن
– خوب تيراندازي كردن.

تحقیق درباره شناخت عوارض زمین و استفاده آن در رزم

 

مطالب پیشنهادی :  چگونه می توان از خود و دیگران در برابر دود تحمیلی دخانیات محافظت کرد

استفاده صحيح از عوارض زمين:

استفاده صحيح از عوارض زمين جان رزمندگان را حفظ مي كند. در بهره برداري از اين عوارض شرايط متفاوت را بايد در نظر گرفت.

اين شرايط عبارتند از :

– هواي باراني و آفتابي

– شب و روز ،‌دور و نزديك بودن به دشمن

– سختي و نرمي زمين

 

تقسیم بندی زمین از لحاظ دید:

الف ) زمینهای هموار :

زمینی است که دارای میدان دید وسیع و کافی باشد.( دشت ، کویر ، جلگه )

ب ) زمینهای پست و بلند :

زمینی است که دارای پستی و بلندی مختلفی باشد.(کوه ، تپه ، ماهور )

ج ) زمینهای مستور یا پوشیده :

زمینی است که از روئیدنیهای مختلف پوشیده شده باشد . (جنگل ، نخلستان ، نی زار )

 

 

 بررسی جنبه های تاكتیكی ارتفاعات و برجستگی ها:

اگر جهت ارتفاعات بر منطقه عملیات عمود باشد ارتفاعات به نفع مدافع و در صورتی كه موازی باشد برای نیروهای تكاور مفید می باشد؛

ثانیاً میزان ارتفاع كوهستان در افزایش دید و دیده بانی منطقه تأثیر بسزایی دارد؛

ثالثاً این كه این عوارض مورفولوژیكی تأثیر مثبتی در اختفا و پوشش نیروهای نظامی دارد و سرباز را از دید و تیر مستقیم دشمن در امان نگه می دارد.

دشت ها و كوهستان ها:

دشت ها وكوهستان هایی كه به صورت متناوب قرار گرفته اند، امكانات مساعدی برای استقرار و دفاع نیروهای خودی فراهم ساخته، به عنوان موانعی در برابر دشمن عمل می كنند.

بریدگی ها و مسیل ها و آبروهای متعدد واقع در دشت ها، از نظر پوشش و اختفا مناسب هستند.

 خط الرأس كوه ها:

خط الرأس كوه ها، آمادگی قبلی نیروهای دفاعی و نظامی كشور را در تمرینات رزمی در این شرایط را می طلبد.
رشته های چین خورده موازی، بدون هیچ گذرگاه طبیعی، گاهی در امتداد ده ها كیلومتر كشیده شده اند؛ و همانند سدهای تقریباً نفوذناپذیری ظاهر می شوند.

اما در مواردی امتداد آن ها از چند كیلومتر تا چند صد متر بیش تر نیست، با این وجود، پناهگاه های دفاعی بسیار مستحكمی به وجود می آورند.

نقاط ضعف این واحد، دره های عرضی گوناگونی است كه محور كوهستان ها را شكافته، و امكان نفوذ را فراهم می نماید.

همواری سطح زمین:

همواری سطح زمین، امكانات دفاعی را بسیار كاهش داده است. به همین دلیل دشمن می تواند این منطقه را سمت و سوی تجاوز در نظر گیرد.

طبیعی است كه دفاع از این قلمرو از طریق خاكریزهای مصنوعی انجام شود.

سطح هموار جلگه:

در سطح هموار جلگه ، عوارضی وجود دارند كه تا حدودی امكانات دفاعی را افزایش داده و به صورت موانعی در برابر هجوم دشمن عمل می كند.

پهنه های سیل گیر:

پهنه های سیل گیر كه در عملیات جنگی مورد استفاده قرار می گیرند، این پهنه ها عبارتند از دره های كوهستانی و پایكوهی، دشت ها، جلگه ها

در دوره پر آبی امكانات دفاعی مناسب می باشد و می توان با رعایت اصل صرفه جویی در قوا از این امكان برای دفاع استفاده نمود.

دره های ناودیسی:

دره های ناودیسی كه بر اثر فرسایش تا حدود زیادی تغییر شكل یافته اند، به صورت بستر جریان آب ها و به شكل دشت های كوچك تا بزرگ ظاهر می شوند.

اصولاً این عوارض هرچند برای نیروهای خودی می توانند امكان جابه جایی آسان را فراهم كند؛ ولی، در مقابل، تسهیلاتی برای نفوذ دشمن به وجود می آورد.

پادگانه های آبرفتی:

یكی دیگر از مناظر زمین پادگانه های آبرفتی است؛ كه تقریباً در امتداد دره همه رودها یافت می شوند.

از آن ها در امور دفاعی جهت در نظر گرفتن سنگرها و زاغه مهمات می توان استفاده كرد.

هم چنین می توان با ایجاد سقف هایی بر روی آنها سربازان و تجهیزات را مخفی كرد.

 دشت:

قابلیت دید زیاد در دشت، استفاده از موشك های هوا به زمین را از مواضعی دور از برد سلاح های ضد هوایی دشمن، تسهیل می كند.

در نتیجه جناحی كه بتواند به سرعت، برتری هوایی به دست آورد، از یك حاشیه امنیت برخوردار می گردد.

باتلاق و كفه های رسی :

حركت پیاده نظام و خودروهای شنیدار و چرخدار را با مشكل مواجه می سازد.

 شیب و تغییرات شیب:

یكی از عوامل مهم در سرعت حركت ستون های نظامی درصد شیب منطقه عملیات می باشد.

به طور كلّی شیب های بیش تر از 7 درصد برای هر نوع فعالیت محدودكننده بوده و تهیه نقشه آن می تواند در فعالیت های رزمی مختلف از جمله تعیین فرود چترباز، تعیین مسیر حركت یگان های خودروی ی و زرهی و یا برآورد سرعت حركت نیروها در حین عملیات و غیره مؤثّر باشد.

بنابراین، زمین انتخاب شده برای فرود آن ها باید از نظر شیب، نوع كاربری و عوارض طبیعی دارای شرایط خاصی بوده و از مناطق با شیب های تند، مناطق جنگلی پوشیده از درختان بلند، مناطق باتلاقی، شوره زارهای عمیق و مناطق مسكونی و هر عامل محدودكننده دیگر دور باشد.  

دامنه های عریان و مخروط های واریزه در پای آنها:

انجام پدافند غیر عامل ، اختفا در راهروهای زیر زمینی ، مناسب جهت عملیات آفندی
محدودیت اختفا و پوشش، محدودیت پدافند

تپه های منفرد و پیوسته با چهره های گوناگون:

به عنوان انبار تداركات ، مناسب جهت جنگ چریكی، ایجاد موانع مصنوعی ، محدودیت دیدبانی دارد.

پژوهش شناخت عوارض زمین و استفاده آن در رزم

منبع: سایت انشا باز

مشاهده بیشتر

مسعود خادمی ارده

مسعود خادمی هستم در زمینه نویسندگی مطالب سایت و ساخت تحقیق از سال 1390 شروع به فعالیت کردم و بعد مدتی فکر ساخت سایت انشا باز به ذهنم رسید و الان اینجا هستیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا