انشا پایه هفتم پایه هشتم پایه نهم پایه دهم

موضوعات
توضیح تصویر

چرا مردم از حکومت بنی عباس ناراضی بودند صفحه ۱۰۱ مطالعات پنجم

چرا مردم از حکومت بنی عباس ناراضی بودند صفحه ۱۰۱ مطالعات پنجم

چون آن ها می گفتند که می خواهند با ظلم و ستم مبارزه کنند و انتقام خون امام حسین(ع) و یارانش را بگیرند.

اما پس از مدتی، خاندان بنی عباس هم ستمگری را آغاز کردند و به دستورات اسلام توجهی نداشتند. در این دوره نیز امامان شیعه و پیروان آن ها را مورد اذیت و آزار قرار دادند.

مطلب مرتبط:

زمانی که دستگاه خلافت عبّاسی دریافت اعزام لشکر از مرکز خلافت و گماشتن فرمانروایان غیر بومی در تأمین اهداف مورد نظر کارایی ندارد سیاست تأیید محافل متنفّذ ایرانی را در پیش گرفت تا از این طریق نهضتهای ضد عبّاسی را سرکوب نموده، جریان انتقال ثروت به بغداد را نیز تضمین نماید.
طاهریان از جمله دهقانان و اعیان ایرانی بودند که در اوایل قرن سوم هجری با توجه به ملاحظات دو سویه خود و عبّاسیان قدرت را در شرق ایران به دست گرفتند.
پیوستگیهای طاهریان با عبّاسیان آنقدر زیاد بود که برخی از مورّخان به هنگام بیان تاریخ آنان، به طور جداگانه به طاهریان به عنوان سلسلهای مستقل نپرداخته و اخبار آنان را در ضمن تاریخ عبّاسیان گزارش کردهاند.
چون طاهریان هیچگاه به فکر تأسیس حکومتی ملی و ایرانی جدای از عباسیان نبودند، فقط حکومت را در خاندان خود موروثی کرده و در امور داخلی رویهای مستقل در پیش گرفتند.
طاهربن حسین، مؤسس حکومت طاهریان که از سران نظامی خراسان بود، به عنوان فرمانده سپاه مأمون به جنگ با امین فرستاده شد. وی در شوال ۱۹۵ ق در دشت ری سپاه امین را به فرماندهی علی بن عیسی بن ماهان به سختی شکست داد.
در این میان، علویان نیز تلاش میکردند از طاهر بهرهبرداری نمایند و او را قانع کنند که با آنها همراهی نماید; ولی طاهر به علت دوستی با عبّاسیان این کار را نپذیرفت.
بنابراین، طاهر در پیروزی مأمون بر امین نقش مهمی داشت و این موضوع میتوانست در قدرتگیری طاهر مؤثر باشد. هرچند که ارتباط دوستانه طاهر و احمدبن ابی خالد (وزیر مأمون) باعث شد تا وزیر، مأمون را مجاب نماید که طاهر را به ولایت خراسان انتخاب نماید،۸ولی تهدید امنیت خراسان توسط خوارج نیز در انتخاب طاهر به عنوان عامل منطقه خراسان مؤثر بود، تا هم خدمات او را پاداش داده باشد و هم قاتل برادر را از پیش چشم خود دور نماید.

چرا مردم از حکومت بنی عباس ناراضی بودند صفحه ۱۰۱ مطالعات پنجم

منبع: سایت انشاء باز

ادامه مطلب
تاریخ ارسال : ۲۹ام بهمن ۱۳۹۸
بازدید : 2 بازدید

چرا ایرانیان بنی عباس را به قدرت رساندند جواب صفحه ۱۰۱ مطالعات پنجم

چرا ایرانیان بنی عباس را به قدرت رساندند جواب صفحه ۱۰۱ مطالعات پنجم

جواب تمرین :

چون آن ها می گفتند که می خواهند با ظلم و ستم مبارزه کنند و انتقام خون امام حسین(ع) و یارانش را بگیرند.

اما پس از مدتی، خاندان بنی عباس هم ستمگری را آغاز کردند و به دستورات اسلام توجهی نداشتند. در این دوره نیز امامان شیعه و پیروان آن ها را مورد اذیت و آزار قرار دادند.

مطلب مرتبط:

انقلاب عباسیان در خراسان در روز پنج شنبه بیست و پنجم رمضان سال ۱۲۹ ق توسط سلیمان بن کثیر اعلام شد. پیروان عباسی پیرامون ابومسلم جمع شدند و لباس و پرچم های سیاه را به عنوان شعار برگزیدند و به سیاه جامگان معروف شدند و این قیام از روستای سفیذنج آغاز شد.

ابومسلم برای خود لقب «امیر آل محمد» را برگزید و با کمک ابوسلمه خلال در کوفه که به او «وزیر آل محمد» می گفتند، توانست به تدریج قسمت های عظیمی از خراسان و نواحی مرکزی ایران را توسط سردار عباسیان قحطبه بن شبیب به تصرف در آورد

در میانه قیام، مروان بن محمد خلیفه امویان، ابراهیم امام را که در شهر حمیمه اقامت داشت، دستگیر کرد و او را در زندانی در حرّان به قتل رساند. ابراهیم پیش از کشته شدنش، برادرش ابوالعباس سفاح را جانشین خویش قرار داده بود. سفاح به همراه برادران و عموهایش به کوفه به نزد ابوسلمه خلال گریخت.

گفته شده که ابوسلمه در ابتدا تصمیم داشته است که که برخی علویان را به عنوان خلیفه معرفی کند و برای این کار نامه هایی را نیز به آنان نوشته است. اما آنان از پذیرفتن این کار سرباز زده اند.سرانجام ابوسلمه، ابوالعباس سفاح را به عنوان خلیفه انتخاب کرد و سفاح در سال ۱۳۲ در کوفه به عنوان اولین خلیفه عباسی، به مردم معرفی شد.

سفاح اندکی پس از به خلافت رسیدن، ابوسلمه خلال را به دلیل تردید در خلافت او، کشت.

چرا ایرانیان بنی عباس را به قدرت رساندند جواب صفحه ۱۰۱ مطالعات پنجم

منبع: سایت انشاء باز

ادامه مطلب
تاریخ ارسال : ۲۸ام بهمن ۱۳۹۸
بازدید : 5 بازدید

چرا امام حسین بر علیه حکومت یزید قیام کرد صفحه ۹۵ مطالعات پنجم ابتدایی

چرا امام حسین بر علیه حکومت یزید قیام کرد صفحه ۹۵ مطالعات پنجم ابتدایی

۱٫ امر به معروف و نهى از منکر

۲ ـ زنده کردن ارزشهاى اسلامى

چرا امام حسین قیام کرد؟

طبق صلح نامه امام حسن (ع) و معاویه، معاویه حق نداشت بعد از خود کسی را برای خلافت تعیین کند و خلیفه بعد از معاویه، امام حسن (ع) و در صورت فوت ایشان، امام حسین (ع) بود. با این حال، امام حسین (ع) هیچگاه در جریان نهضتش، بر این حق قانونی خود تأکید نکرد؛

چرا که هدف قیام چیزی بیش از اینها بود: «لا یردید الا الاصلاح فی امت جدی» (من چیزی جز اصلاح در امت جدم نمی خواهم). این جمله را امام (ع) ابتدا در جواب برادرش، محمد حنفیه گفت و بعد ها هم مدام تکرار کرد.

امام (ع) در پاسخ کسانی که به او توصیه می کردند ابتدا سپاهی برای جنگیدن تهیه کند و بعد شهر به شهر جلو برود، مدام این نکته را یادآوری می فرمود که قصد افشاگری و جنگ نمادین دارد، نه قیام مسلحانه.

اما سفر، سفر عجیبی شد، پر از پیوستن و جدا شدن. پر از تصمیم و تردید. پر از آدم هایی که آمدند، آدم هایی که رفتند و  آدم هایی که تا روز واقعه مبهوت و گیج ماندند. آنها که نیامدند یا تنهایش گذاشتند یا خواستند جلوی رفتنش را بگیرند، همه برای خودشان دلیل ها و عذر های منطقی داشتند؛ دلیل هایی که به گوشمان آشنا می آید.

عبدا.. ابن عباس- پسرعموی پیامبر (ص)- گفت: «اهل کوفه اهل همراهی نیستند. این سفر جز درگیری چیزی ندارد». احنف ابن قیس گفت: «خاندان ابوالحسن سیاست سلطنت ندارند». عمرو بن قیس گفت: «اموال مردم با من است. اگر بیایم حق الناس ضایع می شود». مالک ابن نصر گفت: «مقروض و عیالمندم».

طرماح گفت: «بروم این آذوقه را به خانواده ام برسانم». عبیدا.. ابن حر گفت: «آماده مرگ نیستم». عبدا.. ابن مطیع گفت: «دنبال شر نمی گردم». یزید ابن مسعود گفت:«تو که پیروز نمی شوی چرا کنارت بمانم؟»…….. از روز شروع تا روز واقعه این طور گذشت؛ نقطه ای از یقین در میان دریایی از تردید و مصلحت اندیشی پیشرفت و اتفاق، سرانجام افتاد.

چرا امام حسین بر علیه حکومت یزید قیام کرد صفحه ۹۵ مطالعات پنجم ابتدایی

منبع: سایت انشاء باز

ادامه مطلب
تاریخ ارسال : ۲۸ام بهمن ۱۳۹۸
بازدید : 6 بازدید

چند ویژگی اخلاقی پیامبر ص را بیان کنید صفحه ۸۷ مطالعات پنجم

چند ویژگی اخلاقی پیامبر ص را بیان کنید صفحه ۸۷ مطالعات پنجم

اینک به ذکرگوشه ای از ویژگی های اخلاقی پیامبر اکرم(ص) می پردازیم.

۱- امانت داری                             ۱۰- اظهار شادی

۲- راستگویی                              ۱۱- متواضع بودن

۳- وفای به عهد                           ۱۲- مهربانی

۴- سخاوتمندی                            ۱۳- ساده زیستی

۵- خوش اخلاقی                          ۱۴- اکرام دیگران

۶- ادب                                       ۱۵- کمک به نیازمندان…

۷- حیا

۸- سکوت

۹- ذکر گفتن

رفتار رسول اکرم (ص) با همنشینان

امام حسین (ع) فرمود :« از پدرم امیرالمومنین (ع) از سیره و روش حضرت رسول اکرم (ص) با همنشینانش پرسیدم : پدرم فرمود : پیغمبر (ص) همواره خوشرو ، سهل گیر ، نرمخو بود . خشونت و تندخویی نداشت ، پرخاشجویی و دشنامگویی نمی نمود ، هرگز عیبجویی یا مداحی نمی کرد ، از آنچه نمی پسندید تغافل می فرمود و در عین حال کسی را از خود مایوس نمی ساخت و دیگران را که بدان مایل بودند ناامید و مایوس نمی کرد ، خود را از سه چیز محفوظ می داشت : مجادله کردن ، پرگویی ، کارهای بیهوده .

 خصوصیات پیامبر اکرم (ص)

پیامبر لحظه ای نگاه می کرد و به کسی خیره نمی شد . پیغمبر نگاه خود را میان اصحابش تقسیم نمی نمود و به این و آن برابر نگاه می کرد.آن حضرت هیچگاه با چشم و ابرو اشاره نمی کردند . با هیچ کس ، سخنی که مورد پسندش نبود بیان نمی کرد . هنگام راه رفتن ، همانند کسی که روی زمین شیب دار حرکت کند ، قدم ها را برمی داشت و می فرمودند :« بهترین شما خوش اخلاق ترین شماست .از هیچ خوراکی تعریف یا بدگویی نمی کرد ، اصحابش با حضور پیامبر ، در موردی نزاع نمی کردند.

خشم و رضای رسول خدا (ص)

پیامبر (ص) هیچگاه به خاطر دنیا و آنچه مربوط به دنیا بود ، خشمگین نمیشد و چون غضبناک می گشت هیچ چیز آتش غضبش را فرو نمی نشاند تا وقتی که او را در راه حق یاری کنند و هرگز برای امور شخصی خود خشمگین نمیشد و برای خود جوش نمیزد.

چند ویژگی اخلاقی پیامبر ص را بیان کنید صفحه ۸۷ مطالعات پنجم

منبع: سایت انشاء باز

ادامه مطلب
تاریخ ارسال : ۲۸ام بهمن ۱۳۹۸
بازدید : 5 بازدید

چرا نام اقیانوس آرام دوبار در نقشه نوشته شده است صفحه ۷۳ مطالعات پنجم

چرا نام اقیانوس آرام دوبار در نقشه نوشته شده است صفحه ۷۳ مطالعات پنجم

همانطور که می دانید اقیانوس آرام بزرگترین پهنه آبی در کره زمین می باشد .

این اقیانوس بیش از یک سوم سطح کره زمین را پوشش می دهد .

اقیانوس آرام به علت وسعت بسیار زیاد ، از قاره آسیا تا قاره امریکا می باشد .

در نقشه نیز به دلیل اینکه نقشه کره زمین بر روی صفحه کاغذ رسم شده و دو بعدی می باشد ، اقیانوس آرام در قسمت شرق آسیا و غرب آمریکا نامیده شده است .

مطلب مرتبط:

همشهری آنلاین: اقیانوس آرام (Pacific Ocean) بزرگ‌ترین پهنهٔ آبی کره زمین است. گسترهٔ این پهنه ۱۶۵٬۷۲۱٬۰۰۰ کیلومتر مربع است که ۴۶٪ تمام آب‌های روی زمین را شامل شده و بیش از یک سوم سطح زمین را می‌پوشاند.

به این اقیانوس پسیفیک و افیانوس کبیر نیز گفته می‌شود که نام پسیفیک توسط دریانورد پرتغالی فردیناند ماژلان در سال ۱۵۲۰ میلادی روی این اقیانوس گذاشته شده‌است.

این اقیانوس از شرق به قاره آمریکا، از جنوب به قطب جنوب، از شمال به دریای برینگ و از غرب به قاره آسیا و اقیانوسیه کشیده می‌شود. این اقیانوس پهناور به دو بخش شمالی و جنوبی تفسیم شده‌است.

عمیق‌ترین گودال جهان که گودال ماریانا نام دارد، با ژرفای ۱۱۰۳۴ متر یعنی ۱۱/۰۳۴ کیلومتر در اقیانوس آرام قرار دارد.

گودال ماریان در بخش غربی اقیانوس آرام در مجاورت جزایر ماریانا، با فاصله ای برابر نسبت به فیلیپین و ژاپن واقع شده است. گودال هلالی شکل بوده و طول و عرض متوسط آن به ترتیب به ۲۵۵۰ کیلومتر و ۶۹ کیلومتر می رسد. این گودال در دره کوچک واقع در کف اش که به ژرفای چلنجر (challenger) معروف است، عمق بیشینه ای معادل ۱۰۹۹۴ متر دارد. کشورهای نزدیک این گودال عبارتنداز ژاپن، پاپوا گینه جدید، اندونزی و فیلیپین.

چرا نام اقیانوس آرام دوبار در نقشه نوشته شده است صفحه ۷۳ مطالعات پنجم

منبع: سایت انشاء باز

ادامه مطلب
تاریخ ارسال : ۲۸ام بهمن ۱۳۹۸
بازدید : 6 بازدید
سایر صفحات
کمک جو