انسان و محیط زیست پایه یازدهم

جواب فعالیت های درس دوم انسان و محیط زیست پایه یازدهم

 

کتاب انسان و محیط زیست  کلیه رشته ها پایه یازدهم

جواب فعالیت های درس دوم انسان و محیط زیست پایه یازدهم

فعالیت4

1-آیا تا به حال درباره سهم خود در آلودگی خاک فکر کرده اید؟

بله من همیشه در مورد سهم خود در آلودگی خاک فکر می کنم و یا اقداماتی که انجام می دهم سعی می کنم نقش کمتری در آلودگی خاک و دیگر منابع داشته باشم و..

2-نقش شما در جلوگیری از آلوده کردن خاک چیست؟

 راه های کاهش آلودگی ناشی از مواد سمی را می توان با عدم یا کاهش کاربرد آن ها در خاک، مدیریت صحیح خاک و گیاه در جهت ممانعت از گردش بیشتر آنها و کاهش آلودگی هوا همچنین شخم زدن زمان پایداری سموم را در خاک می توان کاهش داد در شرایطی که کود حیوانی لازم در دسترس نباشد از کاه به عنوان مواد آلی استفاده شود آنگاه با افزودن کود شیمیایی مناسب یک کود کامل از آنها به وجود آورد که در آن هم ماده آلی وجود دارد هم ماده معدنی و..

فعالیت5

استاندارد کیفیت خاک ایران را در سامانه سازمان محافظت محیط زیست مطالعه کنید. کدام عناصر بیشترین و کمترین مقدار استاندارد را براساس نوع کاربری دارند؟

در تدوین استاندارد خاک ایران تعیین حدود مجاز آلاینده ها در سطح خاک به منظور جلوگیری از هرگونه آلودگی و پسامد محیط زیستی منفی مدنظر قرار گرفته است. مهم ترین هدف از تدوین استاندارد خاک در همه کشورها حفاظت از سلامت انسان است و استانداردهای آلودگی منابع خاک به منظور حفظ سلامت انسان، حفاظت از محیط زیست و حفاظت از آب های زیر زمینی در دستور کار است.. استانداردها برای کاربری های مختلف مسکونی،کشاورزی،جنگل و مرتع، تجاری و پارک تفریحی در خاک های اسیدی و غیراسیدی مشتمل بر88 پارامتر آلاینده در پنج گروه ترکیبات آلی(21پارامتر) ترکیبات آروماتیک چند حلقه ای(16پارامتر)،هیدروکربن های کلره(22پارامتر) آفت کش ها(7پارامتر) و فلزات سنگین(22پارامتر)متوسط سازمان حفاظت محیط زیست و با همکاری وزارتخانه های مرتبط تهیه و تدوین شده است.

مقادیر استاندارد آلاینده ها در خاک نشاندهنده غلظتی از آلاینده های خاک است که در صورتی که  مقدار آنها افزایش یابد ممکن است باعث ایجاد اثرات سوء بر سلامتی انسان و یا سایر موجودات گردد و در صورتی که غلظت واقعی این آلاینده ها کمتر و یا معادل مقدار استاندارد باشد  این مقدار قابل قبول است.

یکی از پیامدهای مهم آلودگی خاک را انتقال آلاینده از سطوح مختلف خاک به لایه های زیرین خاک و در نهایت آلودگی منابع آب زیرزمینی، انتقال آلاینده ها از خاک به گیاهان، موجودات خاکزی و انتقال آلودگی از خاک به انسان برشمرد. در تدوین استاندارد خاک ایران تعیین حدود مجاز آلاینده ها در سطح خاک به منظور جلوگیری از هرگونه آلودگی و  پسامد محیط زیستی منفی مدنظر قرار گرفته است.

فعالیت6

چه عواملی در مزرعه بر امنیت و ایمنی مواد غذایی اثر می گذارند؟

سلامت مواد غذایی: از مزرعه تا بشقاب

همانطور که بحث شد تغذیه سالم به سلامت مواد اولیه بکار رفته شده، یعنی سلامت مراحل تولید ،نگهداری،تهیه، توزیع و مصرف آن بستگی دارد و لذا اصطلاح رایج در مباحث امنیت غذایی یعنی سلامت غذا از مزرعه تا بشقاب  یا به عبارتی از تولید تا مصرف بر همین اساس مطرح می کنند عبارتند از:

-نوع کود و آفت کش مورد استفاده در کشاورزی در سلامت محصولات کشاورزی اثر دارد. مصرف مواد شیمیایی به  خصوص میزان بی رویه آن تهدید کننده سلامت مصرف کننده آن محصولات است و اثر سرطان زایی دارد.

-نوع آب مصرفی و سلامت آن در آبیاری محصولات کشاورزی مهم است. آلودگی آب به فضولات انسانی و یا صنعتی در آلودگی به خصوص سبزیجات و صیفی جات موثر است. آلودگی آب رودخانه ها و دریاچه ها و دریاها با فاضلاب صنعتی باعث آلودگی نه تنها محصولات کشاورزی بلکه آبزیان می شود و سلامت انسان  با مصرف آن به خطر می افتد.

-کیفیت آب مشروب نیز در سلامت انسان بسیار مهم است. آلودگی آب مشروب و یا وجود مقادیر غیرطبیعی برخی  املاح و اجزای آب مثل نیترات و فلوراید اثرات مضری بر سلامت انسان و حتی جنین دارد.

-نوع غذا، دارو و مکمل هایی که در پرورش ماهی و مرغ، سایر پرندگان و دامها استفاده می شود و نیز میزان سلامت این حیوانات در سلامت فراورده های آنها شامل گوشت و شیر و تخم مرغ و لذا در سلامت  مصرف کنندگان این محصولات تاثیر بسیاری دارد. مصرف بی رویه مواد  شیمیایی و یا هورمونی برای  کاهش هزینه های تولید و افزایش  کمی  محصولات و عدم درمان بیماری های آنها تهدید جدی  در سلامت انسان هاست که باعث ایجاد بیماری های مختلفی  چون اختلالات هورمونی، جنون گاوی، آنفولانزای مرغی، تب مالت و نیز سایر بیماری های مشترک انسان و حیوان می شود.

-حتی در صورت سلامت محصول تولید شده، نحوه بسته بندی، نگهداری و توزیع آنها نیز مسئله مهمی است. برای مثال نوع ماده ای که برای افزایش ماندگاری به محصولات کشاورزی زده می شود، جنس و پاکیزگی ظرف یا بسته  بندی، جنس و تمیزی بطری آب همه بر سلامت مصرف کنندگان تاثیرگذار است. سلامت این مرحله از زنجیره تولید تا مصرف  مواد غذایی و به عبارتی امنیت غذایی عمدتا در حیطه مسئولیت دولت ها، مسئولین دولتی و خصوصی بخش های مرتبط و نیز صاحبان این مشاغل است. بدیهی  است افزایش آگاهی و سواد بهداشتی افراد در این موارد می تواند نقش مهمی در پیشگیری و یا رفع سریعتر این تهدیدات و یا کاهش دامنه عوارض آن شود. مثلا کاهش خرید و استقبال از مواد غذایی غیربهداشتی باعث کاهش عرضه و اصلاح محصول خواهد شد.

فعالیت8

شما چه راهکارهای دیگری برای تولید محصول غذایی سالم در مزرعه پیشنهاد می کنید؟با توجه به شرایط امروزی کره زمین کشاورزی ارگانیک را پیشنهاد می کنم.

رشد جمعیت از یک سو و محدودیت رو به رشد عوامل و منابع محصولات کشاورزی مانند زمین،آب و غیره از سوی دیگر و نیز تلاش افراد به منظور تولید محصولی سالم و دستیابی به توسعه پایدار، مقوله تولید محصولات ارگانیک را مطرح ساخته است. کشاورزی ارگانیک یک سیستم مدیریتی جامع گراست که موجب بهبود سلامت کشت بوم ها(تنوع زیستی،چرخه های زیستی و فعالیت زیستی خاک) می شود. در کشاورزی ارگانیک به جای کاربرد نهاده های برون مزرعه ای(کود ها و سموم شیمیایی)با استفاده از عملیات مدیریتی(مدیریت تولید محصولات ایمن ارگانیک) که باعث تقویت و توسعه سلامت اکوسیستم های زیستی، چرخه های زیستی و فعالیت بیولوژیکی خاک می شود تاکید می کند که این عملیات مدیریتی براساس زیست بوم زراعی،حاصل خیزی خاک، سلامت گیاه،عدم مصرف موادشیمیایی مصنوعی و انطباق با ساختارهای اقتصادی،زیست محیطی،فنی،بهداشتی و اجتماعی در هر منطقه تاکید دارد.

چهار اصل کشاورزی ارگانیک

–اصل سلامت:کشاورزی ارگانیک باید سلامت انسان،جانوران،گیاهان، خاک و در مجموع کره زمین را به صورت یکپارچه و بعنوان یک کلیت غیرقابل تفکیک مد نظر قرار داده و در راستای حفاظت از آن بکوشد.

-اصل مراقبت: کشاورزی ارگانیک باید سلامت و رفاه نسل حاضر را با احساس مسئولیت و رعایت احتیاط های لازم در راستای حفظ محیط زیست و اکوسیستم برای نسل های  آینده، تامین کند به عبارت دیگر آینده کره زمین را فدای نسل امروز نکند.

-اصل اکولوژی:کشاورزی ارگانیک باید براساس اکوسیستم های طبیعی و منطبق با کارکرد چرخه های آن طراحی شود.به طوری که موجب تقویت اکوسیستم های طبیعی گشته، با ایجاد زیستگاه ها و تقویت تنوع زیستی به تعادل اکولوژیکی کمک کند.

-اصل انصاف: تاکیدات این اصل بر این است  که آنهایی که درگیر کشاورزی ارگانیک شده اند باید روابط انسانی را به طریقی هدایت نمایند که در تمام سطوح از رعایت عدالت و انصاف برای تمام اعضا دست اندر کار، کشاورزان،کارگرها،فراوری کنندگان،تجاری مصرف کنندگان اطمینان حاصل نمایند.

مقررات پایه تولید ارگانیک در محصولات زراعی

-باید از بذر و مواد گیاهی ارگانیک استفاده شود.

-اگر بذر و مواد گیاهی ارگانیک در دسترس نباشد باید از بذر رایج که در کشاورزی ارگانیک ممنوع نیست استفاده کرد.

-از کودها باید به شکلی استفاده شود که از خاک، آب و تنوع زیستی حفاظت کنند.

-مصرف کودهای آلی دارای فضولات انسانی در محصولاتی حرارتی در کشاورزی ارگانیک مجاز است.

-کشاورزی باید برای جلوگیری از آلودگی های مزرعه ارگانیک از موانع فیزیکی و مناطق محافظ(با حصار کشی محوطه کشاورزی از ورود حیوانات مزرعه به محل کشاورزی جلوگیری شود)استفاده کند.

-کلیه تجهیزات و ماشین آلات فرایندهای کشاورزی ارگانیک  پیش از استفاده در مزارع ارگانیک باید  از کلیه موادی که احتمال آلودگی دارند پاک شوند.

منبع: سایت انشاء باز

نظر شما در مورد این مطلب چه بود نظر بزارید ممنونم

مطالب پیشنهادی :  چه عواملی در مزرعه بر امنیت و ایمنی مواد غذایی اثر می گذارند
مشاهده بیشتر

مسعود خادمی ارده

مسعود خادمی هستم در زمینه نویسندگی مطالب سایت و ساخت تحقیق از سال 1390 شروع به فعالیت کردم و بعد مدتی فکر ساخت سایت انشا باز به ذهنم رسید و الان اینجا هستیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا