انشا پایه هفتم پایه هشتم پایه نهم پایه دهم

موضوعات
توضیح تصویر

چند نمونه از تسلیم پیامبران الهی در برابر دستورات خداوند را بنویسید

چند نمونه از تسلیم پیامبران الهی در برابر دستورات خداوند را بنویسید

جواب فعالیت صفحه ۴۲ پیام های آسمانی نهم

۱- خداوند به حضرت ابراهیم دستور داد زن وفرزند کوچک خود را در سرزمینی بدون آب و آبادانی بود وامکانی برای زندگی نداشت سکونت دهد . حضرت ابراهیم با اطمینان خاطر به دستور خدا عمل کرد .

۲- خداوند به حضرت موسی دستور داد نزد فرعون برود واز او بخواهد بنی اسرائیل را آزاد کند . بااینکه موسی از خشم فرعون به خود آگاه بود واحتمال هر گونه خطری را برای خود می داد به این ماموریت عمل کرد و وارد قصر فرعون شد .

۳- حضرت ایّوب که می دید تمامی مشکلات و سختی هایی که در زندگی برایش پیش می آید، به خواست خدا و برای امتحان کردن اوست، در برابر تمامی آن ها صبر کرد.

(بیشتر…)

ادامه مطلب
تاریخ ارسال : 18th ژوئن 2020
بازدید : 103 بازدید

دو مورد از راه های تقویت ایمان به خدا را بنویسید

دو مورد از راه های تقویت ایمان به خدا را بنویسید

جواب فعالیت صفحه ۲۹ پیام های اسمانی نهم

برای تقویت ایمان ابتدا باید ببینیم ایمان چیست متعلق ایمان را که سیستم توحید و سیستم شرک است بشناسیم و بعد آثار مثبت و منفی توحید و شرک را در شخصیت و زندگی انسان تحقیق کنیم و بعد به حقانیت و کارکرد مثبت توحید و باطل بودن و کارکرد منفی شرک باور عمیق پیدا کنیم. و بعد زندگی خود را بر اساس آن بنا نماییم تا عملا تاثیر مثبت ایمان و بندگی خدا را احساس کنیم. اصلی ترین مولفه عقلانیت اسلام ایمان توحیدی است. در این زمینه باید به توحید به صورت یک سیستم و مکتب کامل تربیتی نگاه کنیم تا موضوع ایمان و متعلق آن روشن شود. توحید و شرک در حقیقت دو سیستم برای زندگی انسان است. توحید یعنی زندگی بر اساس خداپرستی و شرک یعنی زندگی بر اساس خودپرستی و پرستش غیر خدا. اینجا توحید در مقابل شرک یک بحث پرستشی است نه بحث خداشناسانه.

راه های تقویت ایمان :

۱) اخلاص در انجام اعمال

۲) اتصال به قرآن و تدبیرو تامل در آیات الهی

۳) ذکر و یاد خدا به صورت مداروم و مکرر

۴) زیادت در انجام اعمال صالح

۵) به خاطر آوردن سختی های جهنم و خوبی های بهشت

۶) یادآوری سکرات و سختی های مرگ و عذاب قبر

۷) توجه به دلائل قدرت الهی مثل طوفان ، زلزله و آتشفشان

۸) محاسبه اعمال توسط خود انسان و مقایسه آن با آنچه باید باشد

۹) انجام کامل واجبات و ترک تمامی محرمات دینی

۱۰) سعی در انجام مستحبات و ترک مکروهات

۱۱) تحقیق و بررسی مالهای حرام و حلام موجود در زندگی

(بیشتر…)

ادامه مطلب
تاریخ ارسال : 16th ژوئن 2020
بازدید : 100 بازدید

حمد و تسبیح خداوند به چه معناست

حمد و تسبیح خداوند به چه معناست

جواب فعالیت صفحه ۱۸ پیام های اسمانی نهم

تسبیح عبارت است از تنزیه قولى خداوند از هر نقص و عیب. تسبیح موجودات عالم، به معناى حقیقى آن است؛ نه به معناى مجازى آن؛ یعنى، دلالت وجود معلول بر علت و کمال علت. گرچه این تسبیح حقیقى اشیا یا الفاظ و لغات و اموات نیست. توضیح: در معناى تسبیح سه امر وجود دارد که بدون تحقق هر یک معناى حقیقى تسبیح حاصل نمى شود:

۱- نفى هر نقصى از خداوند

۲- علم و شعور تسبیح گوینده

۳- قولى بودن تسبیح

نسبت به تحقق امر اول در موجودات عالم بحثى نیست. هر مخلوقى در این عالم با زبان فقر و احتیاج خود، خبر از خالق سبحان مى دهد و این همان معناى تسبیح تکوینى است

(بیشتر…)

ادامه مطلب
تاریخ ارسال : 15th ژوئن 2020
بازدید : 122 بازدید

راه های شناخت خدا را نام ببرید صفحه ۱۸ پیام آسمانی نهم

راه های شناخت خدا را نام ببرید صفحه ۱۸ پیام آسمانی نهم

خدا از راه های گوناگون و متفاوت قابل شناخت و اثبات است. راه هایی که بعضی بسیار ساده و در خور فهم عموم است و بعضی در حدّ متوسط و بعضی بسیار دشوار و پیچیده اند. براهین خداشناسی به سه طریق برهان فطرت و برهان نظم و برهان علیت تقسیم شده اند.
راه فطرت مطمئن ترین راهی است که هر انسان بی غرضی را مستقیماً به سوی معبود رهنمون می کند.
راه فطرت به چند دلیل بهترین راه خدا شناسی است:
۱ـ این راه به مقدمات فنی و پیچیده نیازی ندارد و نیز با ساده ترین بیان، می توان آن را مطرح کرد، علاوه بر این، برای همه مردم و در همه سطوح قابل فهم و درک است.
۲ـ این راه مستقیماً به سوی خدای دانا و توانا رهنمون می کند.
۳ـ اگر این راه با تأمّل و تفکّر همراه شود، حالت عرفانی و شناخت خاصی نسبت به معبود پیدا می شود.

(بیشتر…)

ادامه مطلب
تاریخ ارسال : 15th ژوئن 2020
بازدید : 93 بازدید

چه صفاتی از خداوند در قرآن بیشتر تکرار شده است

چه صفاتی از خداوند در قرآن بیشتر تکرار شده است

جواب فعالیت های پیام های آسمانی نهم

هر کدام از این صفات نشانه جمال و جلال الهی می باشد .

یکی از صفاتی که بسیار در قرآن تکرار شده است ، صفت رحمت خداوند می باشد که در بیش از ۵۰۰ آیه قرآن کریم تکرار شده است .

واژه الرحمن در سراسر قرآن کریم ۱۵۷ مرتبه و واژگان الرحیم و رحیم و رحیما جمعاً ۱۶۶ مرتبه تکرار شده اند .

واژه “الرحمن” در سراسر قرآن کریم ۱۵۷ مرتبه، و واژگان الرحیم و رحیم و رحیما جمعاً ۱۶۶ مرتبه تکرار شده اند. در مواردی که در قرآن کریم این کلمات آمده، به عنوان صفت الهی است، مگر در یک مورد در آیه ۱۲۸ سوره توبه که کلمه رحیم در وصف پیامبر اکرم (ص) آمده است.

(بیشتر…)

ادامه مطلب
تاریخ ارسال : 13th ژوئن 2020
بازدید : 152 بازدید
سایر صفحات
کمک جو