ضربالمثل زبان سرخ سر سبز می دهد بر باد

دکمه بازگشت به بالا