تحقیق دانش اموزی

اینترنت چیست ؟ و چه کاربردی دارد؟

اینترنت چیست ؟ و چه کاربردی دارد؟

اینترنت چیست ؟ و چه کاربردی دارد؟

شناخت اینترنت

امروزه در تمام جوامع، بحث پیرامون گسترش اینترنت به خاطر استفاده از آن و همچنین نگرانی دربارۀ زیآن‌های احتمالی و اثراث منفی آن بر فرهنگ و عقیدۀ مردم برقرار است و از این رو بر همۀ صاحبان اندیشه و دلسوزان فرهنگ لازم است که چگونگی برخورد صحیح با این پدیدۀ نوظهور و قدرتمند عصر فن آوری پیشرفته و دوران انفجار اطلاعات را تبیین کنند.

اینترنت یک شبکۀ گستردۀ جهانی است با قدمت 25 ساله، که در 5 سال اخیر گسترش زیادی پیدا کرده است.سابقۀ اینترنت به شبکۀ آرپانت برمی‌گردد. شبکۀ آرپانت توسط مؤسّسۀ تحقیقات پیشرفتۀ وزارت دفاع  آمریکا برای ایجاد یک شبکۀ گسترده که قادر به اتّصال رایانه‌ها در فاصله‌های طولانی باشد، پی ریزی شد.بعدها با  اتّصال چندین شبکه به یکدیگر مفهوم «میان شبکه» تحقّق پیدا کرد و « اینترنت» به وجود آمد.بنابر این می‌توان گفت که اینترنت مجموعه ای از هزاران شبکۀ گستردة کوچک و بزرگ در سراسر جهان است که شرکتها، سازمآن‌ها، مراکز علمی و تجاری و کاربران شخصی را به هم مرتبط می‌کند.

شاید مقایسۀ اینترنت با شبکه مخابراتی خطوط تلفن بتواند ما را در شناخت بهتر اینترنت کمک کند. ورای دستگاه تلفنی که شما در منزل و یا محلّ کار خود برای داشتن ارتباط با دیگران دارید، نظام پیچیده ای از سیمها و کابلهای انتقال، تجهیزات پیشرفته برای سازماندهی، هدایت و ارسال مطمئنّ مکالمات وجود دارد که همۀ اینها امکان تماس شما را با افراد دیگر فراهم می‌کند.

در شبکۀ اینترنت نیز به غیر از رایانه، مودم و خطّ تلفنی که رایانۀ شما را به سایر رایانه‌ها متّصل می‌کند؛ نظام پیچیده ای از شبکه‌ها، گروهها، سازمآن‌ها و تجهیزات پیشرفته برای سازماندهی، هدایت و ارسال مطمئنّ داده‌ها وجود دارد که همۀ اینها امکان ارتباط رایانۀ شما را با نقاط دیگر اینترنت فراهم می‌کند.

داشتن یک خطّ تلفن در منزل یا محلّ کار، موهبتی است که برای درک ارزش آن کافی است که یک روز به خاطر بروز اختلالی در شبکۀ مخابرات از وجود آن محروم شوید. ما روزانه توسط تلفن از یکدیگر کسب خبر و اطلاعات می‌کنیم؛ پیامها، دستورها و گزارشها را ارسال و یا دریافت می‌کنیم؛ با استفاده از دستگاه دور نگار، اسناد و مدارک را منتقل می‌کنیم و اخیرا با کمک رایانه و مودم متصّل به آن با رایانه‌های دیگر، اطلاعات مبادله می‌کنیم و به شبکه‌های گسترده متصّل می‌شویم.مسلّما اگر شبکۀ تلفن از زندگی امروز حذف شود، دچار سختیهای بسیاری خواهیم شد؛ زیرا جریان امور بسیار کند می‌شود و هزینه‌های بسیاری را باید به خاطر رفت و آمد به نقاط مختلف صرف کنیم.البته کسانی نیز وجود  دارند که با استفاده از تلفن، مرتکب اعمال شرورانه و ناپسند می‌شوند. این اعمال می‌توانند از مزاحمتهای تلفنی شروع و حتّی سازماندهی و هدایت باندهای تبهکاری و فساد و جاسوسی را شامل شوند؛ امّا آیا می‌توان گفت که انسان، خود را از منافع شبکۀ مخابراتی تلفن به خاطر استفاده‌های نادرست عدّۀ قلیلی محروم کند!؟

اینترنت نیز مانند سایر پدیده‌های فن آوری جدید دارای منافع بی شماری می‌باشد. اینترنت ارزانترین وسیله برای ارتباط افراد با یکدیگر و همچنین آسانترین طریقه برای دسترسی به آخرین اطلاعات در سرتاسر دنیا می‌باشد.

هم اکنون تخمین زده می‌شود که بیش از یکصد و بیست میلیون کاربر در سرتاسر جهان با اینترنت ارتباط دارند که این تعداد هر روزه در حال افزایش است. میلیونها پایگاه اطلاعاتی نیز در اینترنت در حال عرضۀ اطلاعات خویش به کاربران اینترنت می‌باشند.

برای ارتباط با اینترنت هر کاربر تنها به یک دستگاه رایانه، مودم، خطّ  تلفن، نرم‌افزار مناسب برای ارتباط و یک نشانی IP نیازدارد. نشانی IP یک عدد منحصر به فرد چند رقمی مانند 113.34.12.2است که به رایانۀ موجود در اینترنت اشاره دارد. برای تهیّۀ نشانی IP هر کاربر می‌تواند به نزدیکترین و مناسبرتین پایگاه محلّی اینترنت مراجعه کند و مشترک شود. در این صورت پایگاه محلّی اینترنت به صورت دروازه ای برای کاربر مشترک اینترنت در می‌آید و دیگر نیازی به اتّصال دایمی رایانۀ کاربر به اینترنت نیست و در نتیجه مبلغ زیادی در هزینه‌ها صرفه جویی می‌شود. برای یافتن این پایگاههای محلّی اینترنت می‌توانید به نشریات – مخصوصا نشریات تخصصّی رایانه ای- مراجعه کنید و از شرایط عضویّت مطّلع شوید. شبکۀ جهانی اطلاع‌رسانی نور متعلّق به مرکز تحقیقات رایانه ای علوم اسلامی که اخیرا در شهر مقدس قم راه‌اندازی شده است، یکی از این پایگاههای محلّی اینترنت است که آمادۀ عرضۀ خدمات متنوعی به کاربران می‌باشد.

دامنۀ اطلاعات و ارتباطاتی که توسط اینترنت در اختیار کاربران می‌باشد بسیار متنوّع است و هر نوع سلیقه و گرایشی را پوشش می‌دهد و از طریق اینترنت هر نوع اطلاعاتی اعم از متن، تصویر، صوت و فیلم قابل انتقال است.

دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی کوچک و بزرگ دنیا به این شبکه متّصل هستند و گنجینه‌های علمی خویش را در اختیار پژوهشگران قرار می‌دهند.اساتید و دانشمندان، آخرین دستاوردهای و یافته‌های خود را در معرض عموم قرار داده‌اند و دانش پژوهان براحتی به طرح پرسشهای خویش می‌پردازند و چه بسا پاسخ آن را توسط فرد ناشناسی از آن سوی دنیا دریافت کنند.

مذاهب مختلف از جمله فرقه‌های مسلمان و همچنین مراکز تشیّع به ارائه و تبلیغ عقاید و متون خویش می‌پردازند و مشکلات فکری پیروانشان را پاسخ می‌گویند.

هنرمندان می‌توانند به سهولت به بایگانی آثار هنری و موزه‌ها دسترسی پیدا کنند و حتّی به نشر آثار خود بپردازند.

شبکه‌های خبر پراکنی و خبر گزاریها در اینترنت حضور دارند و آخرین اخبار و گزارشها را منتشر می‌کنند.

افراد ناشناس با توّجه به موضوع مشترک مورد علاقۀ خود می‌توانند در گوشه و کنار دنیا با هم دوست شوند، ارتباط داشته باشند و حتّی به صورت دو نفره یا گروهی مباحثه کنند!

با استفاده از امکانات جدید، دانشمندان و صاحبنظران می‌توانند بدون مسافرت، در اینترنت همایش از راه دور بر پا کنند و با یکدیگر مشورت کنند. اکنون بسیاری از امور تجاری و خرید و فروشها با استفاده از امکانات اینترنت انجام می‌شود.

اینترنت در تحولات سیاسی اجتماع نیز بی تأثیر نیست. همان گونه که مهمترین وسیلۀ پخش اعلامیه‌های حضرت امام خمینی  (ره) که هدایتگر مردم در انقلابشان برعلیه نظام منحوس شاهنشاهی بود نوارهای کاست و دستگاههای ضبط صوت بود؛ شنیده شده است که دانشجویان و مخالفان حکومت اندونزی در حرکت اخیرشان در سال 1377 که منجر به کناره گیری حاکم وقت از قدرت شد از امکانات شبکۀ اینترنت برای پخش عقاید و اعلامیه‌های خود استفاده کرده‌اند.

شبکۀ اینترنت بهترین وسیله برای اشاعۀ فرهنگ اسلام ناب محمّدی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در سرتاسر گیتی می‌باشد و از آنجا که بیشتر استفاده کنندگان آن از میان اندیشمندان و نخبگان جوامع می‌باشند؛ می‌تواند ابزار مؤثری در ایجاد تحوّل در میان ملّتها و آگاهی ایشان باشد و در صورتی که ما بتوانیم فرهنگ اسلام ناب محمّدی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را به شکل مناسب و قابل قبولی عرضه کنیم، قادرخواهیم بود که پیروز میدان گفتگوی تمدّنها باشیم. در غیر این صورت گرفتار تهاجم فرهنگی افکار، عقاید و محصولات نامیمون دیگران خواهیم شد.

تاریخچه اینترنت :

درسال 1969 میلادی وزارت دفاع آمریکا که در زمینه مسائل دفاعی تحقیق میکرد شبکه ای را طراحی کرد تا کامپیوترهایی را به هم ارتباط دهند این شبکه را آرپانت نام گذاشتند . کم کم کامپیوترهای دانشگاهها هدف  شبکه آرپانت قرار گرفت وبرای مبادله اطلاعات در زمینه های  تحقیقاتی در رشته های بزرگ  در ایالات متحده آمریکا استفاده شد , کم کم سایر کشورهای جهان به این شبکه پیوستند که در سال 1977 میلادی نام آرپانت به اینترنت  تغییر نام یافت ودر حال حاضر میلیونها کامپیوتر به این پیوستند .

تاریخچه اینترنت در ایران

نخستین رایانه ای که در ایران به اینترنت متصل شد رایانه مرکز تحقیقات فیزیک نطری ایران در سال 1372 هجری شمسی بود.

شبکه های کامپيوتری :

 يک شبکه شامل مجموعه ای از دستگاهها ( کامپيوتر ، چاپگر و … ) بوده که با استفاده از يک روش ارتباطی ( کابل ، امواج راديوئی ، ماهواره ) و به منظور اشتراک منابع فيزيکی ( چاپگر) و اشتراک منابع منطقی ( فايل )  به يکديگر متصل می گردند. شبکه ها می توانند با يکديگر نيز مرتبط شده و شامل زير شبکه هائی باشند.

 تفسيم بندی شبکه ها .

شبکه های کامپيوتری را بر اساس مولفه های متفاوتی تقسيم بندی می نمايند. در ادامه به برخی از متداولترين تقسيم بندی های موجود اشاره می گردد .                            

    تقسيم بندی بر اساس نوع وظايف

کامپيوترهای موجود در شبکه را با توجه به نوع وظايف مربوطه به دو گروه عمده : سرويس دهندگان (Servers) و يا سرويس گيرندگان (Clients) تقسيم می نمايند. کامپيوترهائی در شبکه که برای ساير کامپيوترها سرويس ها و خدماتی را ارائه می نمايند ، سرويس دهنده  ناميده می گردند. کامپيوترهائی که از خدمات و سرويس های ارائه شده توسط سرويس دهندگان استفاده می کنند ، سرويس گيرنده ناميده می شوند .  در شبکه های Client-Server ، يک کامپيوتر در شبکه نمی تواند هم به عنوان سرويس دهنده و هم به عنوان سرويس گيرنده ، ايفای وظيفه نمايد.

 

در شبکه های Peer-To-Peer ، يک کامپيوتر می تواند هم بصورت سرويس دهنده و هم بصورت سرويس گيرنده ايفای وظيفه نمايد.

يک شبکه LAN  در ساده ترين حالت از اجزای زير تشکيل شده است :

 • دو کامپيوتر شخصی . يک شبکه می تواند شامل چند صد کامپيوتر باشد. حداقل يکی از کامپيوترها می بايست به عنوان سرويس دهنده مشخص گردد. ( در صورتی که شبکه از نوع Client-Server باشد ). سرويس دهنده، کامپيوتری است که هسته اساسی سيستم عامل بر روی آن نصب خواهد شد.
 • يک عدد کارت شبکه (NIC) برای هر دستگاه. کارت شبکه نظير کارت هائی است که برای مودم و صدا در کامپيوتر استفاده می گردد. کارت شبکه مسئول دريافت ، انتقال ، سازماندهی و ذخيره سازی موقت اطلاعات در طول شبکه است . به منظور انجام وظايف فوق کارت های شبکه دارای پردازنده ، حافظه و گذرگاه اختصاصی خود هستند.
 • تقسيم بندی بر اساس توپولوژی

 الگوی هندسی استفاده شده جهت اتصال کامپيوترها ، توپولوژی ناميده می شود. توپولوژی انتخاب شده برای پياده سازی شبکه ها، عاملی مهم در جهت کشف و برطرف نمودن خطاء در شبکه خواهد بود. انتخاب يک توپولوژی خاص نمی تواند بدون ارتباط با محيط انتقال و روش های استفاده از خط مطرح گردد. نوع توپولوژی انتخابی جهت اتصال کامپيوترها به يکديگر ، مستقيما” بر نوع محيط انتقال و روش های استفاده از خط تاثير می گذارد. با توجه به تاثير مستقيم توپولوژی انتخابی در نوع کابل کشی و هزينه های مربوط به  آن ، می بايست با دقت و تامل به انتخاب توپولوژی يک شبکه همت گماشت . عوامل مختلفی جهت انتخاب يک توپولوژی بهينه مطرح می شود. مهمترين اين عوامل بشرح ذيل است :

 • – هزينه . هر نوع محيط انتقال که برای شبکه LAN انتخاب گردد، در نهايت می بايست عمليات نصب شبکه در يک ساختمان پياده سازی گردد. عمليات فوق فرآيندی طولانی جهت نصب کانال های مربوطه به کابل ها و محل عبور کابل ها در ساختمان است . در حالت ايده آل کابل کشی و ايجاد کانال های مربوطه می بايست قبل از تصرف و بکارگيری ساختمان انجام گرفته باشد. بهرحال می بايست هزينه نصب شبکه بهينه گردد.
 • – انعطاف پذيری . يکی از مزايای شبکه های LAN ، توانائی پردازش داده ها و گستردگی و توزيع گره ها در يک محيط است . بدين ترتيب توان محاسباتی سيستم و منابع موجود در اختيار تمام استفاده کنندگان قرار خواهد گرفت . در ادارات همه چيز تغيير خواهد کرد.( لوازم اداری، اتاقها و … ) . توپولوژی انتخابی می بايست بسادگی امکان تغيير پيکربندی در شبکه را فراهم نمايد. مثلا” ايستگاهی را از نقطه ای به نقطه ديگر انتقال و يا قادر به ايجاد يک ايستگاه جديد در شبکه باشيم .
 • سه نوع توپولوژی رايج در شبکه های LAN استفاده می گردد :
 • BUS
 • STA
 • RING

 توپولوژی BUS

 يکی از رايجترين توپولوژی ها برای پياده سازی شبکه های LAN است . در مدل فوق از يک کابل به عنوان ستون فقرات اصلی در شبکه استفاده شده و تمام کامپيوترهای موجود در شبکه ( سرويس دهنده ، سرويس گيرنده ) به آن متصل می گردند.

 

مزايای توپولوژی BUS

        کم بودن طول کابل . بدليل استفاده از يک خط انتقال جهت اتصال تمام کامپيوترها ، در توپولوژی فوق از کابل کمی استفاده می شود.موضوع فوق باعث پايين آمدن هزينه نصب و ايجاد تسهيلات لازم در جهت پشتيبانی شبکه خواهد بود.

 • ساختار ساده . توپولوژی BUS دارای يک ساختار ساده است . در مدل فوق صرفا” از يک کابل برای انتقال اطلاعات استفاده می شود.
 • توسعه آسان . يک کامپيوتر جديد را می توان براحتی در نقطه ای از شبکه اضافه کرد. در صورت اضافه شدن ايستگاههای بيشتر در يک سگمنت ، می توان از تقويت کننده هائی به نام Repeater استفاده کرد.
 • معايب توپولوژی BUS
 • مشکل بودن عيب يابی . با اينکه سادگی موجود در تويولوژی BUS امکان بروز اشتباه را کاهش می دهند، ولی در صورت بروز خطاء کشف آن ساده نخواهد بود. در شبکه هائی که از توپولوژی فوق استفاده می نمايند ، کنترل شبکه در هر گره دارای مرکزيت نبوده و در صورت بروز خطاء می بايست نقاط زيادی به منظور تشخيص خطاء بازديد و بررسی گردند.
 • ايزوله کردن خطاء مشکل است . در صورتی که يک کامپيوتر در توپولوژی فوق دچار مشکل گردد ، می بايست کامپيوتر را در محلی که به شبکه متصل است رفع عيب نمود. در موارد خاص می توان يک گره را از شبکه جدا کرد. در حالتيکه اشکال در محيط انتقال باشد ، تمام يک سگمنت می بايست از شبکه خارج گردد.
 • ماهيت تکرارکننده ها . در موارديکه برای توسعه شبکه از تکرارکننده ها استفاده می گردد، ممکن است در ساختار شبکه تغييراتی نيز داده شود. موضوع فوق مستلزم بکارگيری کابل بيشتر و اضافه نمودن اتصالات مخصوص شبکه است .
 • توپولوژی STAR

 در اين نوع توپولوژی همانگونه که از نام آن مشخص است ، از مدلی شبيه “ستاره” استفاده می گردد. در اين مدل تمام کامپيوترهای موجود در شبکه معمولا” به يک دستگاه خاص  با نام ” هاب ” متصل خواهند شد.

 

مزايای توپولوژی STAR

سادگی سرويس شبکه . توپولوژی STAR شامل تعدادی از نقاط اتصالی در يک نقطه مرکزی است . ويژگی فوق تغيير در ساختار و سرويس  شبکه را آسان می نمايد.

در هر اتصال يکدستگاه . نقاط اتصالی در شبکه ذاتا” مستعد اشکال هستند. در توپولوژی STAR  اشکال در يک اتصال ، باعث خروج آن خط  از شبکه و سرويس و اشکال زدائی خط مزبور است . عمليات فوق تاثيری در عملکرد ساير کامپيوترهای موجود در شبکه نخواهد گذاشت .

کنترل مرکزی و عيب يابی . با توجه به اين مسئله که نقطه  مرکزی  مستقيما” به هر ايستگاه موجود در شبکه متصل است ، اشکالات و ايرادات در شبکه بسادگی تشخيص  و مهار خواهند گرديد.

 • روش های ساده دستيابی . هر اتصال در شبکه شامل يک نقطه مرکزی و يک گره جانبی است . در چنين حالتی دستيابی به محيط انتقال حهت ارسال و دريافت اطلاعات دارای الگوريتمی ساده خواهد بود.

معايب توپولوژی STAR

 • زياد بودن طول کابل . بدليل اتصال مستقيم هر گره به نقطه مرکزی ، مقدار زيادی کابل مصرف می شود. با توجه به اينکه هزينه کابل نسبت به تمام شبکه ، کم است ، تراکم در کانال کشی جهت کابل ها و مسائل مربوط به نصب و پشتيبنی آنها بطور قابل توجهی هزينه ها را افزايش خواهد داد.
 • مشکل بودن توسعه . اضافه نمودن يک گره جديد به شبکه مستلزم يک اتصال از نقطه مرکزی به گره جديد است . با اينکه در زمان کابل کشی پيش بينی های لازم جهت توسعه در نظر گرفته می شود ، ولی در برخی حالات نظير زمانيکه طول زيادی از کابل مورد نياز بوده و يا اتصال مجموعه ای از گره های غير قابل پيش بينی اوليه ، توسعه شبکه را با مشکل مواجه خواهد کرد.
 • وابستگی به نقطه مرکزی . در صورتی که نقطه مرکزی ( هاب ) در شبکه با مشکل مواجه شود ، تمام شبکه غيرقابل استفاده خواهد بود.

توپولوژی RING

در اين نوع توپولوژی تمام کامپيوترها بصورت يک حلقه به يکديگر مرتبط می گردند. تمام کامپيوترهای موجود در شبکه ( سرويس دهنده ، سرويس گيرنده ) به يک کابل که بصورت يک دايره بسته است ، متصل می گردند. در مدل فوق  هر گره به دو و فقط دو همسايه مجاور خود متصل است . اطلاعات از گره مجاور دريافت و به گره بعدی ارسال می شوند. بنابراين داده ها فقط در يک جهت حرکت کرده و از ايستگاهی به ايستگاه ديگر انتقال پيدا می کنند.

 

مزايای توپولوژی RING

 کم بودن طول کابل . طول کابلی که در اين مدل بکار گرفته می شود ، قابل مقايسه به توپولوژی BUS نبوده و طول کمی را در بردارد. ويژگی فوق باعث کاهش تعداد اتصالات ( کانکتور) در شبکه شده و ضريب اعتماد به شبکه را افزايش خواهد داد.

نياز به فضائی خاص جهت انشعابات در کابل کشی نخواهد بود.بدليل استفاده از يک کابل جهت اتصال هر گره به گره همسايه اش ، اختصاص محل هائی خاص به منظور کابل کشی ضرورتی نخواهد داشت .

 • مناسب جهت فيبر نوری . استفاده از فيبر نوری باعث بالا رفتن نرخ سرعت انتقال اطلاعات در شبکه است. چون در توپولوژی فوق ترافيک داده ها در يک جهت است ، می توان از فيبر نوری به منظور محيط انتقال استفاده کرد.در صورت تمايل می توان در هر بخش ازشبکه از يک نوع کابل به عنوان محيط انتقال استفاده کرد . مثلا” در محيط های ادرای از مدل های مسی و در محيط کارخانه از فيبر نوری استفاده کرد.
 • معايب توپولوژی RING
 • اشکال در يک گره باعث اشکال در تمام شبکه می گردد. در صورت بروز اشکال در يک گره ، تمام شبکه با اشکال مواجه خواهد شد. و تا زمانيکه گره معيوب از شبکه خارج نگردد ، هيچگونه ترافيک اطلاعاتی را روی شبکه نمی توان داشت .
 • اشکال زدائی مشکل است . بروز اشکال در يک گره می تواند روی تمام گرههای ديگر تاثير گذار باشد. به منظور عيب يابی می بايست چندين گره بررسی تا گره مورد نظر پيدا گردد.
 • تغيير در ساختار شبکه مشکل است . در زمان گسترش و يا اصلاح حوزه جغرافيائی تحت پوشش شبکه ، بدليل ماهيت حلقوی شبکه مسائلی بوجود خواهد آمد .
 • توپولوژی بر روی نوع دستيابی تاثير می گذارد. هر گره در شبکه دارای مسئوليت عبور دادن داده ای است که از گره مجاور دريافت داشته است . قبل از اينکه يک گره بتواند داده خود را ارسال نمايد ، می بايست به اين اطمينان برسد که محيط انتقال برای استفاده قابل دستيابی است .
 • تقسيم بندی بر اساس حوزه جغرافی تحت پوشش .

 شبکه های کامپيوتری با توجه به حوزه جغرافيائی تحت پوشش به سه گروه تقسيم می گردند :

 • شبکه های محلی ( کوچک ) LAN
 • شبکه های متوسط MAN
 • شبکه های گسترده WAN
 • شبکه های LAN . حوزه جغرافيائی که توسط اين نوع از شبکه ها پوشش داده می شود ، يک محيط کوچک نظير يک ساختمان اداری است . اين نوع از شبکه ها دارای ويژگی های زير می باشند :
 • توانائی ارسال اطلاعات با سرعت بالا
 • محدوديت فاصله
 • قابليت استفاده از محيط مخابراتی ارزان نظير خطوط تلفن به منظور ارسال اطلاعات
 • نرخ پايين خطاء در ارسال اطلاعات با توجه به محدود بودن فاصله

اینترنت چیست ؟ و چه کاربردی دارد؟  اینترنت چیست ؟ و چه کاربردی دارد؟  اینترنت چیست ؟ و چه کاربردی دارد؟  اینترنت چیست ؟ و چه کاربردی دارد؟  اینترنت چیست ؟ و چه کاربردی دارد؟  اینترنت چیست ؟ و چه کاربردی دارد؟  اینترنت چیست ؟ و چه کاربردی دارد؟  اینترنت چیست ؟ و چه کاربردی دارد؟  اینترنت چیست ؟ و چه کاربردی دارد؟  اینترنت چیست ؟ و چه کاربردی دارد؟ اینترنت چیست ؟ و چه کاربردی دارد؟

منبع: سایت انشاء باز

مشاهده بیشتر

مسعود خادمی ارده

مسعود خادمی هستم در زمینه نویسندگی مطالب سایت و ساخت تحقیق از سال 1390 شروع به فعالیت کردم و بعد مدتی فکر ساخت سایت انشا باز به ذهنم رسید و الان اینجا هستیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا