انشا پایه هفتم پایه هشتم پایه نهم پایه دهم

موضوعات
توضیح تصویر

چند ویژگی اخلاقی پیامبر ص را بیان کنید صفحه ۸۷ مطالعات پنجم

چند ویژگی اخلاقی پیامبر ص را بیان کنید صفحه ۸۷ مطالعات پنجم

اینک به ذکرگوشه ای از ویژگی های اخلاقی پیامبر اکرم(ص) می پردازیم.

۱- امانت داری                             ۱۰- اظهار شادی

۲- راستگویی                              ۱۱- متواضع بودن

۳- وفای به عهد                           ۱۲- مهربانی

۴- سخاوتمندی                            ۱۳- ساده زیستی

۵- خوش اخلاقی                          ۱۴- اکرام دیگران

۶- ادب                                       ۱۵- کمک به نیازمندان…

۷- حیا

۸- سکوت

۹- ذکر گفتن

رفتار رسول اکرم (ص) با همنشینان

امام حسین (ع) فرمود :« از پدرم امیرالمومنین (ع) از سیره و روش حضرت رسول اکرم (ص) با همنشینانش پرسیدم : پدرم فرمود : پیغمبر (ص) همواره خوشرو ، سهل گیر ، نرمخو بود . خشونت و تندخویی نداشت ، پرخاشجویی و دشنامگویی نمی نمود ، هرگز عیبجویی یا مداحی نمی کرد ، از آنچه نمی پسندید تغافل می فرمود و در عین حال کسی را از خود مایوس نمی ساخت و دیگران را که بدان مایل بودند ناامید و مایوس نمی کرد ، خود را از سه چیز محفوظ می داشت : مجادله کردن ، پرگویی ، کارهای بیهوده .

 خصوصیات پیامبر اکرم (ص)

پیامبر لحظه ای نگاه می کرد و به کسی خیره نمی شد . پیغمبر نگاه خود را میان اصحابش تقسیم نمی نمود و به این و آن برابر نگاه می کرد.آن حضرت هیچگاه با چشم و ابرو اشاره نمی کردند . با هیچ کس ، سخنی که مورد پسندش نبود بیان نمی کرد . هنگام راه رفتن ، همانند کسی که روی زمین شیب دار حرکت کند ، قدم ها را برمی داشت و می فرمودند :« بهترین شما خوش اخلاق ترین شماست .از هیچ خوراکی تعریف یا بدگویی نمی کرد ، اصحابش با حضور پیامبر ، در موردی نزاع نمی کردند.

خشم و رضای رسول خدا (ص)

پیامبر (ص) هیچگاه به خاطر دنیا و آنچه مربوط به دنیا بود ، خشمگین نمیشد و چون غضبناک می گشت هیچ چیز آتش غضبش را فرو نمی نشاند تا وقتی که او را در راه حق یاری کنند و هرگز برای امور شخصی خود خشمگین نمیشد و برای خود جوش نمیزد.

چند ویژگی اخلاقی پیامبر ص را بیان کنید صفحه ۸۷ مطالعات پنجم

منبع: سایت انشاء باز

ادامه مطلب
تاریخ ارسال : 17th فوریه 2020
بازدید : 399 بازدید
سایر صفحات
کمک جو