انشا پایه هفتم پایه هشتم پایه نهم پایه دهم

موضوعات
توضیح تصویر

انشا ازاد درباره موفقیت یا شکست

انشا ازاد درباره موفقیت یا شکست

بارها به خودم گفتم:(( وقتی قرار است یک نفر اول باشد چرا آن یک نفر من نباشم؟؟ هیچوقت برای این سوال جوابی پیدا نکردم که مرا وادار به عقب نشینی کند.))
می گویند:((ناامیدی برادر مرگ است،در زندگی نباید ضعف ها را بپذیریم باید آنها را اصلاح کنیم.))
سال ها می گذرد مانند عمر ما ،که گاه خوب وگاهی بد،گاهی زشت وگاهی زیبا هر چه باشد زندگی جریان دارد.
    هدف،تعبیر شما از هدف چیست؟؟از نظر من هدف به زندگی معنا می دهد.

(بیشتر…)

ادامه مطلب
تاریخ ارسال : 28th سپتامبر 2020
بازدید : 59 بازدید
سایر صفحات
کمک جو