انشا پایه هفتم پایه هشتم پایه نهم پایه دهم

موضوعات
توضیح تصویر

انشا با موضوع خار نتواند گرفتن دامن برچیده را

بازنویسی شعر خار نتواند گرفتن دامن برچیده را

مقدمه: احتیاط همیشه شرط عقل است، انسان باهوش همیشه تمام جوانب را در نظر می گیرد و با انتخابی درست گام های زندگی را با اطمینان و با صلابت بر می دارد.

تنه انشاء: در یک دشت پر از گل صدای خنده تا آسمان ها می رفت، صدای خنده ی دو دختر که در میان دشت می دویدند و دور از هیاهوی دنیا برای خود چند ساعت آرامش تزریق می کردند. یکی با موهای بافته شده، تاج گلی رنگارنگ از گل های دشت و دامنی قرمز پر چین که باد موها و دامنش را به بازی گرفته بود و دیگری دخترکی با موهای که با رنگ گل ها در هم آمیخته بود و قاب عکس زیبایی را به تصویر می کشید و با آن دامن بلند گلدارش جرئی از گل ها شده بود، کودکانه می پریدند و می خندیدند و از شاخه های گل برای خود دسته گل می ساختند، در نزدیکی دشت پشت پرچین ها درخت سیب بزرگی با سیب های درشت سرخ رنگی چشمان دو دخترک بازیگوش را محسور کرد و بی اختیار آن ها را مانند آهنربایی به خود جذب کرد،

دوان دوان به آن سمت رفتند و بی باکانه می پریدند و از میان دشت ها می گذشتند اما ناگهان پر چین پر از خاری را روبه روی خود دیدند. دخترک دامن قرمز بنا بر نصیحت های مادرش دامن را برچید و به آرامی از پرچین گذر کرد،ولی دخترک دامن گلدار، از سر حواس پرتی با همان دامن پر چینش قصد گذر از پرچین کرد اما پرچین می تواند این همه زیبایی ببیند اما خار به دامن پرچین دخترک نزند؟ و از این رو برای چند لحظه دخترک را در قاب عکس خود داشته باشد. او که از دامن پاره شده اش اندوهگین بود با صدایی بغض آلود به دخترک دیگر گفت چرا دامنت همچون دامن من پاره نشد! دخترک با لبخندی دوستانه گفت: خار نتواند گرفت دامن بر چیده را. تو نیز اگر محتاط بودی و دامنت را می چیدی اکنون اندوهگین نبودی.

نتیجه گیری: اگر ما در کارها کمی بیشتر دقت کنیم هرگز به جایی نخواهیم رسید که پشیمان و اندوهگین شویم. بنابراین همیشه باید قبل از هر کاری حتی پریدن از یک جوی ساده یا پرچین خاردار هم تمام حواسمان را جمع کنیم تا مبادا پایمان کج شود یا خاری دامنمان را پاره کند.

(بیشتر…)

ادامه مطلب
تاریخ ارسال : ۲۰ام دی ۱۳۹۷
بازدید : 549 بازدید
سایر صفحات
کمک جو