انشا پایه هفتم پایه هشتم پایه نهم پایه دهم

توضیح تصویر
موضوعات
ads

انشا با موضوع تولد

انشا با موضوع تولد

انشا با رعایت مراحل نوشتاری با موضوع تولد پایه ی یازدهم

مقدمه: در هر ثانیه ایی که ما نفس می کشیم، عده ایی در این جهان متولد می شوند و عده ایی دیگر می میرند. یک چرخه ی طبیعی در زندگی است که تغییر نمی پذیرد و تا زمانی که هستی وجود دارد این چرخه می چرخد و ادامه دارد.

تنه انشاء: نه تنها انسان ها بلکه تمام موجودات جهان در حال زاد و ولد و تکثیر و انقراض هستند. عده ایی چشم به این جهان می گشایند و عده ایی دیگر چشم از این دنیا می بندد. انسان ها تنها یکی از این موجوداتند که به دست خودشان متولد می شوند. اما تولدی که به انتخاب خود آن ها نیست. بلکه رقم زننده ی آن پدر و مادری است که تصمیم به تولد موجودی دیگر می کنند. تولدی که پیدایشش با خودش نیست اما پیمودنش با خودش است. تولدی که همه برای آمدنش شادی می کنند، گاهی جشن می گیرند و گاهی از سر شوق می گریند. عده ایی دیگر حسرتش را می خورند.

و عده ایی دیگر از ناچاری و نبود امکانات و بودجه ی مالی کاسه ی چه کنم چه کنم در دست می گیرند، آنگاه که پیله را می شکافند و بال های رنگینش را می گشاید آن لحظه معنی تولد و به وجود آمدن را در می یابد. بال می گستاند و به آسمان ها اوج می گیرد. به مانند همان نوزادی که نه ماه در بطن مادر رشد می کند و آنگاه که چشم به این دنیا گشود و متولد شد، آرام آرام بزرگ می شود و پاهایش جان می گیرد و پله های پیشرفت را مثل پروانه به بالا می رود. تولد یعنی فرصتی برای زندگی کردن، یعنی آمادگی برای آزمودن و سنجیده شدن، متولد شوی، پا در عرصه ای گذاشته ایی که پایانش را خودت رقم می زنی، فرقی ندارد چگونه، در کجا و در چه شرایطی متولد شده ایی مهم آن است که چگونه این تولد را به فرصتی برای شکوفا شدن و مثمر ثمر بودن مبدل کنی.

نتیجه گیری:همیشه تولد به معنای به دنیا آمدن نیست، گاهی به معنای شروعی دوباره و آغاز فصل جدیدی در زندگی است. تنها کافی است اراده کنی آن وقت اگر در سن نود سالگی هم باشی اگر تصمیم به شروعی دوباره بگیری یعنی باری دیگر متولد شده ای.

(بیشتر…)

ادامه مطلب
تاریخ ارسال : ۱۹ام دی ۱۳۹۷
بازدید : 196 بازدید
سایر صفحات
توضیح تصویر . . . توضیح تصویر