انشا پایه هفتم پایه هشتم پایه نهم پایه دهم

توضیح تصویر
موضوعات
ads

انشا درباره توصیف شخصیت

انشاء ازاد درباره توصیف شخصیت

انشا با رعایت مراحل نوشتاری با موضوع توصیف شخصیت

مقدمه:شخصیت ظاهری هر کس، ترسیم گر شخصیت باطنی اوست. آدمی که به ظاهر و آراستگی خود اهمیت دهد، به دنبال آن موثر از آن در زندگی و با اطراف خود نیز همانگونه برخورد می کند. بنابراین هر کس آینه ی وجودی اوست که دیگران از طریق آن می توانند به شناخت او دست یابند.

تنه انشاء: زنگ انشاء بود، موضوع انشاء را معلم به تصویر کشیدن یکی از عزیزان یا اطرافیانمان معرفی کرد، در آن لحظه هر یک از هم کلاسی ها با شور و هیجان فراوان نام کسی را می آورند که به توصیف او بپردازند، یکی گفت: پدر، یکی گفت: برادر، یکی معلم و دیگری دوست را. من در آن زمان پرت شدم در افکارم و به کنکاشت آدم های اطرافم پرداختم که چه کسی را توصیف کنم؟! و تنها یک نفر در نظرم پر رنگ تر آمد. بله! قلب تپنده ام، مادر

در ذهنم اجزای صورت مادر مجسم شد، صورتی سفید به رنگ مهتاب، چشمانی رنگی که می توان ساعت ها در امواج نگاهش غرق شد. موهایی به رنگ تلالوی خورشید که طلایی بودنش با دیگر اجزای صورتش یک قاب عکس زیبا را به رخ می کشاند. چهره اش آنقدر مهربان است که همیشه خطابش می کنم: فرشته ایی که بال هایش خداست! مخصوصا زمانی که روی سجاده با آن چادر سفید و آن تسبیح فیروزه ایی رنگش می نشیند و ذکر خدا همیشه ورد زبانش است. پدرم همیشه می گوید: مادرت کوه صبر و استقامت است، قلب تپنده ی خانه یعنی مادرت، وقتی که به خانه می رسی و مشامت را بوی عطر غذا و پاکیزگی نوازش می کند، جای خوش رنگ و خوش عطرش که آدمی را به وجد می آورد، صدای موسیقی اصیل که آدمی را به خلسه می کشاند، همه از او یک مادر نمونه ساخته است که روزی هزار بار به وجودش افتخار می کنم. مادرم۶۱ سال سن دارد. اما زمانی که حرف از خرید می شود به مانند نوجوانی پرشور پا به پایم ذوق می کند. من هر بار با دیدن او ، پروانه ای می شوم که می خواهد ساعت ها به دورش بچرخد. به دور مادری که همچون شمع آب می شود و من، چون پروانه ای عاشق، شاهد ذوب شدنش هستم. در حالی که من را از وجودش روشن می کند که  مبادا من از تاریکی بترسم

نتیجه گیری: مادرها مثال زدنی ترین افرادی هستند که تنها حضورشان آرامش دهنده ترین مسکن دنیاست. همین که باشد کافیست. من با وجودش هم کوه را برای تکیه دادن به او در اختیار دارم؛ زیرا او تنها یار و یاوری است که همیشه و در هر شرایطی در کنارم و همراه من است.

(بیشتر…)

ادامه مطلب
تاریخ ارسال : ۲۱ام دی ۱۳۹۷
بازدید : 165 بازدید

انشا با موضوع تولد

انشا با موضوع تولد

انشا با رعایت مراحل نوشتاری با موضوع تولد پایه ی یازدهم

مقدمه: در هر ثانیه ایی که ما نفس می کشیم، عده ایی در این جهان متولد می شوند و عده ایی دیگر می میرند. یک چرخه ی طبیعی در زندگی است که تغییر نمی پذیرد و تا زمانی که هستی وجود دارد این چرخه می چرخد و ادامه دارد.

تنه انشاء: نه تنها انسان ها بلکه تمام موجودات جهان در حال زاد و ولد و تکثیر و انقراض هستند. عده ایی چشم به این جهان می گشایند و عده ایی دیگر چشم از این دنیا می بندد. انسان ها تنها یکی از این موجوداتند که به دست خودشان متولد می شوند. اما تولدی که به انتخاب خود آن ها نیست. بلکه رقم زننده ی آن پدر و مادری است که تصمیم به تولد موجودی دیگر می کنند. تولدی که پیدایشش با خودش نیست اما پیمودنش با خودش است. تولدی که همه برای آمدنش شادی می کنند، گاهی جشن می گیرند و گاهی از سر شوق می گریند. عده ایی دیگر حسرتش را می خورند.

و عده ایی دیگر از ناچاری و نبود امکانات و بودجه ی مالی کاسه ی چه کنم چه کنم در دست می گیرند، آنگاه که پیله را می شکافند و بال های رنگینش را می گشاید آن لحظه معنی تولد و به وجود آمدن را در می یابد. بال می گستاند و به آسمان ها اوج می گیرد. به مانند همان نوزادی که نه ماه در بطن مادر رشد می کند و آنگاه که چشم به این دنیا گشود و متولد شد، آرام آرام بزرگ می شود و پاهایش جان می گیرد و پله های پیشرفت را مثل پروانه به بالا می رود. تولد یعنی فرصتی برای زندگی کردن، یعنی آمادگی برای آزمودن و سنجیده شدن، متولد شوی، پا در عرصه ای گذاشته ایی که پایانش را خودت رقم می زنی، فرقی ندارد چگونه، در کجا و در چه شرایطی متولد شده ایی مهم آن است که چگونه این تولد را به فرصتی برای شکوفا شدن و مثمر ثمر بودن مبدل کنی.

نتیجه گیری:همیشه تولد به معنای به دنیا آمدن نیست، گاهی به معنای شروعی دوباره و آغاز فصل جدیدی در زندگی است. تنها کافی است اراده کنی آن وقت اگر در سن نود سالگی هم باشی اگر تصمیم به شروعی دوباره بگیری یعنی باری دیگر متولد شده ای.

(بیشتر…)

ادامه مطلب
تاریخ ارسال : ۱۹ام دی ۱۳۹۷
بازدید : 195 بازدید
سایر صفحات
توضیح تصویر . . . توضیح تصویر