انشا پایه هفتم پایه هشتم پایه نهم پایه دهم

موضوعات
توضیح تصویر

انشا ازاد درباره موفقیت یا شکست

انشا ازاد درباره موفقیت یا شکست

بارها به خودم گفتم:(( وقتی قرار است یک نفر اول باشد چرا آن یک نفر من نباشم؟؟ هیچوقت برای این سوال جوابی پیدا نکردم که مرا وادار به عقب نشینی کند.))
می گویند:((ناامیدی برادر مرگ است،در زندگی نباید ضعف ها را بپذیریم باید آنها را اصلاح کنیم.))
سال ها می گذرد مانند عمر ما ،که گاه خوب وگاهی بد،گاهی زشت وگاهی زیبا هر چه باشد زندگی جریان دارد.
    هدف،تعبیر شما از هدف چیست؟؟از نظر من هدف به زندگی معنا می دهد.

(بیشتر…)

ادامه مطلب
تاریخ ارسال : 28th سپتامبر 2020
بازدید : 59 بازدید

انشا ازاد با موضوع نابینا

انشا ازاد با موضوع نابینا

      به نام خدایی که انسان را آفرید و برای او چشمی قرار تا ببیند تا راه درست و غلط را تشخیص دهد.خداوندی که گوشی قرار داد تا انسان سخنانش را بشنود و قلبی قرار داد تا به او ایمان آورد تا در وسوسه های شیطانی نیوفتد.

    همیشه می گویند کسی که نابینا است بیشتر قدر نور و روشنایی را می داند کسی که ناشنوا است بیشتر قدر آواز گنجشکان وصدای آب دریا را میداند.کسی که یک دست ندارد بیشتر قدر دست نداشته اش را می داند.ما انسان ها تا زمانی که چیزی را از دست ندهیم قدرش را نمی دانیم.

(بیشتر…)

ادامه مطلب
تاریخ ارسال : 20th سپتامبر 2020
بازدید : 79 بازدید
سایر صفحات
کمک جو