انشا پایه هفتم پایه هشتم پایه نهم پایه دهم

موضوعات
توضیح تصویر

حمد و تسبیح خداوند به چه معناست

حمد و تسبیح خداوند به چه معناست

جواب فعالیت صفحه ۱۸ پیام های اسمانی نهم

تسبیح عبارت است از تنزیه قولى خداوند از هر نقص و عیب. تسبیح موجودات عالم، به معناى حقیقى آن است؛ نه به معناى مجازى آن؛ یعنى، دلالت وجود معلول بر علت و کمال علت. گرچه این تسبیح حقیقى اشیا یا الفاظ و لغات و اموات نیست. توضیح: در معناى تسبیح سه امر وجود دارد که بدون تحقق هر یک معناى حقیقى تسبیح حاصل نمى شود:

۱- نفى هر نقصى از خداوند

۲- علم و شعور تسبیح گوینده

۳- قولى بودن تسبیح

نسبت به تحقق امر اول در موجودات عالم بحثى نیست. هر مخلوقى در این عالم با زبان فقر و احتیاج خود، خبر از خالق سبحان مى دهد و این همان معناى تسبیح تکوینى است

(بیشتر…)

ادامه مطلب
تاریخ ارسال : 15th ژوئن 2020
بازدید : 39 بازدید

راه های شناخت خدا را نام ببرید صفحه ۱۸ پیام آسمانی نهم

راه های شناخت خدا را نام ببرید صفحه ۱۸ پیام آسمانی نهم

خدا از راه های گوناگون و متفاوت قابل شناخت و اثبات است. راه هایی که بعضی بسیار ساده و در خور فهم عموم است و بعضی در حدّ متوسط و بعضی بسیار دشوار و پیچیده اند. براهین خداشناسی به سه طریق برهان فطرت و برهان نظم و برهان علیت تقسیم شده اند.
راه فطرت مطمئن ترین راهی است که هر انسان بی غرضی را مستقیماً به سوی معبود رهنمون می کند.
راه فطرت به چند دلیل بهترین راه خدا شناسی است:
۱ـ این راه به مقدمات فنی و پیچیده نیازی ندارد و نیز با ساده ترین بیان، می توان آن را مطرح کرد، علاوه بر این، برای همه مردم و در همه سطوح قابل فهم و درک است.
۲ـ این راه مستقیماً به سوی خدای دانا و توانا رهنمون می کند.
۳ـ اگر این راه با تأمّل و تفکّر همراه شود، حالت عرفانی و شناخت خاصی نسبت به معبود پیدا می شود.

(بیشتر…)

ادامه مطلب
تاریخ ارسال : 15th ژوئن 2020
بازدید : 36 بازدید

چه صفاتی از خداوند در قرآن بیشتر تکرار شده است

چه صفاتی از خداوند در قرآن بیشتر تکرار شده است

جواب فعالیت های پیام های آسمانی نهم

هر کدام از این صفات نشانه جمال و جلال الهی می باشد .

یکی از صفاتی که بسیار در قرآن تکرار شده است ، صفت رحمت خداوند می باشد که در بیش از ۵۰۰ آیه قرآن کریم تکرار شده است .

واژه الرحمن در سراسر قرآن کریم ۱۵۷ مرتبه و واژگان الرحیم و رحیم و رحیما جمعاً ۱۶۶ مرتبه تکرار شده اند .

واژه “الرحمن” در سراسر قرآن کریم ۱۵۷ مرتبه، و واژگان الرحیم و رحیم و رحیما جمعاً ۱۶۶ مرتبه تکرار شده اند. در مواردی که در قرآن کریم این کلمات آمده، به عنوان صفت الهی است، مگر در یک مورد در آیه ۱۲۸ سوره توبه که کلمه رحیم در وصف پیامبر اکرم (ص) آمده است.

(بیشتر…)

ادامه مطلب
تاریخ ارسال : 13th ژوئن 2020
بازدید : 45 بازدید

دو راه مقابله با عجله و شتاب زدگی را بنویسید

دو راه مقابله با عجله و شتاب زدگی را بنویسید

جواب فعالیت صفحه ۱۵۶ پیام اسمانی هفتم

جواب فعالیت :

۱-هر گاه  تصمیم گرفتی کاری کنی اول به نتیجه و عاقبت آن خوب بیاندیش اگر دیدی نتیجه ی خوبی دارد

۲-به تصمیمت عمل کن و اگر دیدی نتیجه اش تباهی و بدی است از آن صرف نظر کن

مطلب مرتبط:

راهکار دیگر مقابله با شتاب زدگی

۱- برای فعالیت های شبانه روزی خود برنامه ریزی کنید و تمام کارهای خود را در قالب برنامه مدوّن به اجرا بگذارید تا اگر کار و فعالیتی را خواستید انجام دهید فوراً تصمیم به عمل نگیرید و فرصتی برای تفکر و مشورت داشته باشید.

۲- با خود عهد کنید برای انجام هر کاری فکر کنید و سپس با یک فرد مورد اعتماد و دلسوز و باتجربه به مشورت بپردازید.

(بیشتر…)

ادامه مطلب
تاریخ ارسال : 6th ژوئن 2020
بازدید : 76 بازدید

چرا انسان عجول نمی تواند تصمیم درستی بگیرد

چرا انسان عجول نمی تواند تصمیم درستی بگیرد

جواب فعالیت صفحه ۱۵۶ پیام اسمانی هفتم

جواب فعالیت :

زیرا نمی تواند خوب فکر کند و اشتباهاتش زیاد می شود.

مطلب مرتبط:

عجول بودن لغتی است که هر فردی با آن و مصائب آن به راحتی آشنا است. عجول در لغت به معنای بی صبر، دستپاچه، شتابان، شتابزده، ناشکیبا و شتابکار است. در تمام این لغات یک نوع بی حوصلگی و بی قراری واضحی وجود دارد که فرد عجول این صفات را به دنبال خود دارد. زمانی صراحتاً به فردی صفت عجول بودن را میدهیم که در واقع با تمام وجه های شخصیت او که مملو از ناصبری و شکیبایی است آشنا هستیم و میدانیم با فردی مواجه شده ایم که هیچ قراری در هیچ فعلی ندارد.

(بیشتر…)

ادامه مطلب
تاریخ ارسال : 5th ژوئن 2020
بازدید : 64 بازدید
سایر صفحات
کمک جو