انشا پایه هفتم پایه هشتم پایه نهم پایه دهم

موضوعات
توضیح تصویر

تحقیق در مورد بارور کردن ابرها و تشکیل باران مصنوعی علوم پایه هفتم

تحقیق در مورد بارور کردن ابرها و تشکیل باران مصنوعی علوم پایه هفتم

اطلاعات جمع آوری کنید علوم پایه هفتم

در یک فعّالیت گروهی دربارهی بارور کردن ابرها و تشکیل باران مصنوعی تحقیق کنید و نتیجه را به کلاس گزارش دهید

روش‌های باروری ابرها:

برای باروری ابر از ۲روش هوایی و زمینی استفاده می‌شود. روش هوایی، بیشتر مناسب برای فصل تابستان است که به ۳ طریق باروری در پایه ابر، باروری درون ابر و باروری تاج ابر صورت می‌گیرد. البته در مناطق کوهستانی، درفصل زمستان هم می‌توان از روش باروری زمینی استفاده کرد.

در روش هوایی، مواد لازم برای تولید هسته‌های میعان را با استفاده از هواپیما به ابر تزریق می‌کنند. بعد از شلیک گلوله حامل یدید نقره توسط هواپیما یا راکت به داخل ابر، حدود ۴۵ تا ۵۰ دقیقه بعد، ابر شروع به باریدن می کند.

این مدت، زمانی است که ابر از مکانی که برای باریدن در نظر گرفته شده، فاصله می‌گیرد. برای همین مکان تزریق این مواد باید به دقت انتخاب شود تا با محل مورد نیاز باران، درلحظه بارش تطبیق پیداکند. آب بارانی که از این روش به‌دست می‌آید، مقداری نیترات به‌همراه دارد که اضافه‌شدن آن به خاک، باعث حاصلخیزترشدن خاک می‌شود.

در ایران از ۲روش برای بارورکردن ابرها استفاده می‌شود که یکی روش باروری قله ابر و دیگری باروری درون ابر است. برای باروری قله ابر از گلوله‌های پرتابی یدور نقره استفاده می‌شود. این روش بر روش‌های دیگر ترجیح دارد.

چون هنگام اجرای عملیات، می‌توان ابر و محل مناسب آن را دید و عامل باروری، سریع‌تر و با دقت بیشتر به ابر تزریق می‌شود. روش دیگر در کشورمان، تزریق افقی نیتروژن مایع است. این دو روش عملکردهای متفاوتی دارند.

گلوله‌های یدور نقره پرتابی، هسته‌های یخی مصنوعی را وارد منطقه فوق سرد ابری می کنند و نیتروژن مایع با ایجاد سرمایش شدید در ابر، از بخار آب وآب فوق سرد هسته‌های یخی تولید می‌کند.

(بیشتر…)

ادامه مطلب
تاریخ ارسال : 1st آوریل 2018
بازدید : 18514 بازدید

با مراجعه به اینترنت در مورد بزرگترین سلو ل ها تحقیق کنید علوم پایه هفتم

اطلاعات جمع آوری کنید علوم پایه هفتم

علوم پایه هفتم تحقیق در مورد بزرگ و کوچک کرین سلول بدن انسان

در یک فعّالیت گروهی و با مراجعه به اینترنت در مورد بزرگترین سلو ل ها تحقیق و نتیجه را به کلاس گزارش کنید.

کوچکترین سلول اسپرم است/ در حالی که بزرگترین تخمک است.
سلول تخمک۳۰ برابر بزرگتر از یک سلول اسپرم است.

تخمک می توان با چشم غیر مسلح در اندازه ی قطر میلیمتر دیده شود که
در مرحله اول: هسته تقسیم می شود به طوری که هر هسته تقسیم شده, دارای نیمی از کروموزوم هستند.
در مرحله دوم: oocyte ( هسته در تخمدان) دوباره تقسیم می شود.

/جالب توجه است در هر دو تقسیم, کروموزوم به طور مساوی تقسیم می شود، اما سیتوپلاسم نه.
سلول اصلی بیشترین سیتوپلاسم را نگه می دارد

این تقسیم بندی نابرابر سیتوپلاسم است که اجازه می دهد تا تخمک به آن اندازه نهایی برسد.
چه زمانی سلول است که در پیشرو به اسپرم سلول تقسیم، این کار را به ۴ برابر کوچک سلول های اسپرم.
هر سلول اسپرم با میتوکندری و تاژک، در حدود ۵۰ میکرومتر یا ۰٫۰۵mm از سر تا دم است.

(بیشتر…)

ادامه مطلب
تاریخ ارسال : 1st آوریل 2018
بازدید : 4503 بازدید

در مورد انواع سلول های خونی و اصطلاح RBC و WBC تحقیق کنید علوم پایه هفتم

در مورد انواع سلول های خونی و اصطلاح RBC و WBC تحقیق کنید علوم پایه هفتم

اطلاعات جمع آوری کنید علوم پایه هفتم

الف( در مورد تعداد انواع سلو ل های خونی تحقیق کنید و گزارش خود را به

کلاس ارائه دهید.

در شمارش کامل سلول های خونی یا CBC اطلاعات مفیدی در مورد تعداد و نوع سلول های خونی به دست می آید مثل گلبول های قرمز، گلبول های سفید و پلاکت ها.

ب( در گزارش های آزمایش خون دو اصطلاح. RBC و WBCدیده می شود. درباره آن ها تحقیق کنید و نتیجه را به کلاس  گزارش دهید؟

WBC :
این سه حرف مخفف « سلول های سفید خون » و نشان دهنده گلبول های سفید است. اندازه گیری مقدار گلبول های سفید خون یکی از روش های اصلی تعیین وجود عفونت در بدن است چون این سلول ها که جزو سیستم دفاعی بدن هستند در شرایط بیماری های عفونی و غیر عفونی واکنش های مختلفی از خود نشان می دهند.
چه چیزهایی باعث کاهش RBC می شود؟
لکوپنی یا کاهش گلبول سفید به مقادیر زیر ۴ هزار گفته می شود که معمولا در نتیجه نارسایی مغز استخوان، مسمومیت دارویی عفونت بسیار زیاد، سوء تغذیه، بیماری های خود ایمنی، ایدز، به وجود می آید. در بسیاری از انواع نارسایی مغز استخوان هم این مقدار کاهش می یابد.
چه چیزهایی باعث افزایش RBC می شود؟
افزایش گلبول سفید، لکوسیتوز نام دارد و به مقادیر بالاتر از ۱۰ هزار گفته می شود. که به طور معمول نشان دهنده عفونت، التهاب، تخریب بافت بدن و یا لوسمی یا سرطان خون است. ضربه و جراحت، استرس و تب هم مقدار WBC را افزایش می دهند.
RBC
RBC  مخفف کلمه سلول قرمز خون است. این سلول های قرمز یا گلبول های قرمز در واقع اصلی ترین قسمت خون و عامل رنگ قرمز آن هستند. خود این رنگ قرمز به دلیل وجود ماده ای به نام همو گلوبین است که کمک می کند گلبول قرمز، اصلی ترین وظیفه خود یعنی حمل و نقل اکسیژن و دی اکسیدکربن را انجام دهد

چه چیزهایی باعث کاهش RBC می شوند؟
خون ریزی های گوارشی یا خون ریزی های واضح از محل زخم، سوء تغذیه و فقر آهن یا کمبود ویتامین ۱۲B شکستن سلول های خونی یا همولیز در اثر بعضی بیماری های خاص مثل فاوسیم، بعضی مشکلات ژنتیکی مثل گلبول های قرمز سلول داسی شکل و مشکلات مغز استخوان باعث پایین آمدن مقدار گلبول های قرمز می شوند. نارسایی و بعضی مشکلات کلیوی، بیماری های مزمن و تومورهای سرطانی و همچنین بیماری های روماتویید هم باعث از بین رفتن RBC های خون و کاهش این عدد در برگه آزمایش می شوند.

چه چیزهایی باعث افزایش RBC می شود؟
مقدار بالای گلبول قرمز می تواند نشان دهنده ظرفیت بالای حمل اکسیژن باشد. در بعضی ورزشکاران و همچنین زندگی در ارتفاع به خاطر کمبود اکسیژن در هوا باعث افزایش RBC خون می شود. بیماری های ریوی یا کلا هر نوع بیماری ای که هیپوکسی مزمن ( کمبود اکسیژن طولانی مدت در بدن ) ایجاد می کند، مثلا بیماری مادرزادی قلبی، هم باعث تولید بیشتر RBC می شوند.
(بیشتر…)

ادامه مطلب
تاریخ ارسال : 1st آوریل 2018
بازدید : 10272 بازدید

درون قلب دریچه های مختلف با نام های دهلیزی بطنی و سینی قرار دارنددر این مورد تحقیق کنید

اطلاعات جمع آوری کنید علوم پایه هفتم

درون قلب دریچه های مختلف با نام های دهلیزی بطنی و سینی قرار دارند. به نظر شما وجود این دریچه ها چه اهمیتی دارد؟ با استفاده از منابع مختلف دربارهی این دریچه ها اطلاعاتی راجمع آوری و در کلاس گزارش کنید

دریچه چیست::

*دریچه قسمتی در دستگاه گردش مواد است که همانند یک سد باعث یک طرفه شدن جریان خون یا لنف می شود تا به عقب برگشت پیدا نکند.

قلب چند دریچه دارد::

*در ساختار قلب ۴ دریچه وجود دارد که متناسب با عملکرد قلب در جایگاه خود قرار گرفته اند و در زمان مناسب باز و بسته می شوند.

جنس دریچه های قلب::

*دریچه های قلبی از بافت پیوندی رشته ای تشکیل شده اند و در دو طرفشان بافت پوششی قرار دارد.

در ساختار دریچه های قلب ، بافت ماهیچه ای نقشی ندارد و آنچه باعث باز و بسته شدنشان می شود، تفاوت فشار خون در دو سوی دریچه است.

انواع دریچه های قلب::

  ۱-  دریچه های دهلیزی بطنی

   ۲- دریچه های ابتدای سرخرگ ها

در قلب دو دسته دریچه وجود دارد::

*دسته اول دریچه هایی هستند که بین دهلیز و بطن قرار گرفته اند و آن ها را دریچه های دهلیزی بطنی می نامند. دریچه های دولختی (میترال) و سه لختی در این دسته جای می گیرند.

* جریان خون قلب یک‌طرفه بوده و بدقت تنظیم می‌شود. چهار دریچه یکطرفه قلب که ما بین حفره‌های قلبی و سرخرگ‌های بزرگ قرار دارند، باعث حرکت متوالی خون بین قلب و ریه‌ها و عدم برگشت خون به عقب می‌شوند.دریچه‌های قلبی دارای یکسری بخش‌های روی هم خوابیده می‌باشند (لتها یا برگچه‌ها) که با باز ‌و ‌‌‌بسته شدن خود، جریان خون را کنترل می‌کنند. ساختار و عملکرد دریچه‌های قلبی با یکدیگر متفاوت است.

 دریچه سه لتی قلب همانگونه که از نامش پیداست از سه برگچه یا لت تشکیل شده است. خون فاقد اکسیژن پس از عبور از دریچه سه لتی از دهلیز راست وارد بطن راست می‌شود. جهت خروج خون از بطن راست و ورود آن به جریان خون ریوی، خون باید از دریچه ریوی عبورکند. بدنبال انقباض بطن راست دریچه ریوی باز می‌شود و با شل شدن بطن قلب بسته می‌شود.
پس از آنکه خون غنی از اکسیژن بداخل دهلیز چپ قلب بازگشت، از دریچه میترال عبور می‌کند (نام این دریچه بدلیل شکل خاص آن است که شبیه یک نوع از کلاه کشیش‌ها تحت عنوان«میتر» می‌باشد). دریچه میترال دارای دو لت بشدت متحرک می‌باشد که همزمان با انقباض بطن‌های قلب بلافاصله بسته می‌شوند. لت‌های دریچه میترال از طریق طناب‌های کوچکی (طناب‌های فیبری) به عضلات بطن‌های قلب متصل می‌شوند.
در نهایت خون جهت خروج از بطن چپ و وارد شدن به داخل آئورت، باید از دریچه آئورت قلب عبور کند. هم‌زمان با عبور خون از دریچه آئورت، لت‌های آن باز شده و به دیواره‌های آئورت نزدیک می‌شوند و پس از عبور خون از دریچه آئورت، این دریچه بسته می‌شود.

(بیشتر…)

ادامه مطلب
تاریخ ارسال : 1st آوریل 2018
بازدید : 2167 بازدید

دربارهی کاربردهای چند مادهی پرمصرف در زندگی روزانه تحقیق کنید

جمع آوری اطلاعات علوم پایه هفتم

در یک فعّالیت گروهی، دربارهی کاربردهای چند مادهی پرمصرف در زندگی روزانه تحقیق کنید و نتیجه  را به صورت روزنامه دیواری به کلاس ارائه دهید؟

۱)گوجه فرنگی

▪ ویتامین یا ماده ی مغذی اصلی: لیکوپن

اگر خودتان هم در حیاط پشت خانه تان گوجه فرنگی نکارید.مطمئناً این ماده غذایی را از بازار خریداری کرده و در یخچال خود نگاه می دارید. گوجه فرنگی از آندسته مواد غذایی است که سالیان سال مورد استفاده قرار گرفته و هنوز هم طرفداران بسیار زیادی دارد. اینطور برآورد شده است که هر نفر هر ساله به طور متوسط ۸۰پوند گوجه فرنگی مصرف می کند.

از این ماده ی غذایی قرمز رنگ می توان در پخت غذاهای بسیاری استفاده کرد. و به صورت های مختلف، چه کنسرو شده، چه فریز شده و یا به صورت تازه در اختیار همگان می باشد و تقریباً هم ارزان هستند. علاوه بر مزایایی که گفته شد، گوجه فرنگی یکی از سالم ترین مواد غذایی است که می توانید به بدنتان برسانید.

۲)ماست

▪ ویتامین یا ماده ی مغذی اصلی: کشت زنده و فعال باکتریایی، و کلسیم

ماست از جمله ی آن مواد غذایی است که در همه ی خانه ها یافت می شود. ممکن است وقتی کودکی بیش نبودید، مادرتان شما را با ماست تغذیه می کرده است، البته این کاری بسیار هوشمندانه است، چون ماست نه تنها سرشار از کلسیم است که باعث استحکام استخوان ها و دندانهایتان می شود، بلکه مملو از کِشت باکتری است.

این کِشت ها فعال معمولاً منتسب به لاکتوباسیلوس بولگاریکوس و سترپتوکوکوس ترمائوفیلوس می باشد که دو ارگانیسمی هستند که شیر پاستوریزه شده را طی عملیات تخمیر به ماست تبدیل می کنند.

۳) برنج

برنج گیاهی است علفی یکساله مخصوص مناطق گرم پر آب. معروف است که از نظر شرائط اقلیمی محل رویش برنج باید سر در آتش و پا در آب باشد.. ارتفاع ساقۀ آن حدود ۴/۱-۱ متر. برگها ی آن باریک و دراز  نوک تیز و گلهای آن به صورت سنبلکهایی با دم کوتاه در اطراف محور گل دهندۀ گیاه ظاهر می شود و میوۀ آن به شکل خوشه ای متشکل از سنبلکها در انتهای ساقه در می آید. در مورد بعضی از ارقام،

خوشه برنج دارای ریشک است ودر مورد بعضی از ارقام بدون ریشک می باشند. در هر سنبلک سه گل وجود دارد که یکی از گلها که در راس واقع شده کامل و بارور و دو گل دیگر که در طرفین آن قرار دارند عقیم هستند. میوه را که یک دانۀ برنج در آن قرار داردشلتوک نامند.

۴ ) نمک

اثرات خوب و بد نمک بر بدن:

نمک یکی از مواد غذایی ضروری برای بدن است و به عملکرد صحیح بدن و مغز کمک می کند. اما مصرف زیاد نمک می تواند خطرات بیشماری را برای بدن داشته باشد. این خطرات در افرادی که فشار خون بالایی دارند، به مراتب بیشتر است.

ریختن نمک زیاد در غذا

اثرات مفید نمک برای بدن:

۱- بیشترین اثر مفید نمک، ثابت کردن ضربان غیر عادی قلب است و به تنظیم فشار خون می کمک می کند.

۲- خارج کردن اسیدیته زیادی که در بدن به وجود آمده است.

۳- حفظ تعادل مقدار قند خون

۴- فراهم ساختن انرژی لازم برای بدن

۵- کمک به عملکرد صحیح سلول های عصبی

۶- جذب مواد مغذی

۷- صاف و نرم کردن حنجره و جلوگیری از چسبناک شدن مخاط که معمولا در تنگی نفس دیده می شود.

(بیشتر…)

ادامه مطلب
تاریخ ارسال : 1st آوریل 2018
بازدید : 1873 بازدید
سایر صفحات
کمک جو