انشا پایه هفتم پایه هشتم پایه نهم پایه دهم

موضوعات
توضیح تصویر

آریوبرزن که بود و چه کرد

آریوبرزن که بود و چه کرد

لئونیداس کسی بود که در زمان حمله خشایارشا به یونان در جنگ ترموپیل مانند آریو برزن پایداری کرده بود و سرنوشتی همانند آریو برزن داشت اما بر خلاف آریو برزن که جز چند سطر ترجمه از منابع دیگران اثری در دست نیست ، یونانیان در محل بر زمین افتادن لئونیداس، یک پارک و بنای یاد بود ساخته و مجسمه او را برپا داشته اند و واپسین سخنانش را بر سنگ حک کرده اند تا از او سپاسگزاری شده باشد.

یکی از سرداران بزرگ تاریخ ایران در زمان هخمنشیان آریوبرزن بود که در زمان حمله اسکندر مقدونی به ایران از سرزمین خود با شجاعت دفاع کرد و در این راه کشته شد .عده ای او را از اجداد کرد ها یا لر ها می دانند.

(بیشتر…)

ادامه مطلب
تاریخ ارسال : 22nd اکتبر 2020
بازدید : 37 بازدید

ارشمیدوس چه کسی بود تحقیق کنید

ارشمیدوس چه کسی بود تحقیق کنید

ارشمیدوس دانشمند و ریاضیدان یونانی در سال ۲۱۲قبل از میلاد در شهرسراکوز یونان چشم به جهان گشود.در جوانی برای اموختن دانش به اسکندریه رفت.هنگامی که یونانیها به سیراکوز حمله بردند٫ارشمیدوس منجنیق های شگفت اوری برای دفاع از سرزمین خود اختراع کرد که بسیار سودمند افتاد.

ارشمیدوس هنگامی که در محاسبات خود غرق میشد خورد و خواب را به کلی فراموش میکرد زیرا روزی از روزها که در حمام بود با مشاهده انکه جسمی در اب غوطه ور است سبک میگردد موفق به کشف قانون مشهور اجسام شناور گردید؛ که هر جسم غوطه ور در مایعی به قدر مایع هم حجم خود سبک میگردد٫و لخت و عور از حمام خارج شد و در کو چه های سیراکورز میدوید و فریاد میزد:یافتم ٫یافتم.انچه وی یافته بو همان است که به قانون اول تعادل مایعات موسوم است.

(بیشتر…)

ادامه مطلب
تاریخ ارسال : 22nd اکتبر 2020
بازدید : 20 بازدید

ارتباط علم با عمل

ارتباط علم با عمل

ارتباط علم با عمل

آموزش علم و دانش ویا بعبارت دیگر بدست آوردن فهمش و حکمت باعث آن میشود تا انسان بحد کمال ومنزلت خویش برسد وبزندگی فایق آید. علم باعث میگردد تا انسان نخست خویشتن را بشناسد و بعد پروردگار و خالق خو درا. بکمک علم انسان از تنگنا و کوره راه های دشوار وصعب العبور زندگی راه بیرون رفت خو درا می یابد.اما این مامول وقتی برآورده میشود که دانش آموخته شده بخود حنبه عمل بپوشد چونکه میان علم وعمل ارتباط منطقی  موجود است بدین معنی که این دو پدیده لازم وملزوم یکدیگرند طوریکه وجود یکی وابسته به هستی دیگری است.اگر علم تنها آموخته میشود وبعمل پیاده نمیگردد آموزش یابنده آن بگفته تمام علما و حکما احمق ناب و محض میباشد چنانچه عالم بزرگ وبی مثال سعدی میفرماید:

علـم چندان که بیشتر خوانی          چون عمل در تو نیست نادانی

نه محـقـق بــود نـه دانشمنـد           چــارپــائی درو کـتــابی چـنــد

(بیشتر…)

ادامه مطلب
تاریخ ارسال : 22nd اکتبر 2020
بازدید : 26 بازدید

آثار دوستی با ابلهان و نادانان

آثار دوستی با ابلهان و نادانان

آثار دوستی با ابلهان و نادانان

انسان نابخردی که کارهایش عاقلانه نیست، احمق است؛ حرف های سفیهانه می زند و درک و شعور ندارد. امام علیه السلام  دوستی با این افراد هم را منع کرده و از آن بر حذر داشته است: از دوستی با احمق و نادان بر حذر باش؛ چرا که او می خواهد به تو سود برساند، اما [ به خاطر حماقتش] به تو زیان می رساند

همان گونه که دوست خوب، آدمی را به سوی کمال رهنمون می شود و سعادت را برایش رقم می زند، دوست بد هم آدمی را به انحراف می کشاند و به جای اینکه پله پله او را به سوی کمال سوق دهد، پله پله به سقوط تباهی می کشاند. امام علی علیه السلام که مسیر پر خطر جاده کمال را به خوبی می شناسد و با تمام گردنه ها و دره های آن آشنایی کامل دارد، خطر کمین ها، گردنه ها، پرتگاه ها و غارتگران را هشدار می دهد تا انسان ها از رهگذر دوست ناباب، به این پرتگاه ها نیفتند و در اثر غفلت به سقوط کشیده نشوند.

(بیشتر…)

ادامه مطلب
تاریخ ارسال : 21st اکتبر 2020
بازدید : 35 بازدید

آثار و فواید ایمان مذهبی

آثار و فواید ایمان مذهبی

الف. بهجت و انبساط :

دعا

اولین اثر ایمان مذهبی از نظر بهجت زایی خوشبینی است. خوشبینی به جهان و خلقت و هستی. ایمان مذهبی از آن جهت که آفرینش را هدفدار و هدف را خیر و تکامل و سعادت معرفی می کند طبعا دید انسان را نسبت به نظام کلی هستی و قوانین حاکم بر آن خوشبینانه می سازد.[انسان و ایمان،ص۳۹] آری ایمان است که زندگی را در درون جان ما بر ما وسعت می بخشد و مانع فشار عوامل روحی می شود. دومین اثر ایمان مذهبی از نظر بهجت زایی روشندلی است. انسان همین که به حکم ایمان مذهبی جهان را به نور حق و حقیقت روشن دید همین روشن بینی فضای روح او را روشن می کند و در حکم چراغی می گردد که در درونش روشن شده باشد.[همان، ص۴۰] سومین اثر ایمان مذهبی از نظر تولید بهجت و انبساء امیدواری به نتیجه خوب تلاش خوب است. در منطق فرد با ایمان…دستگاه آفرینش حامی مردمی است که در راه حق و حقیقت و درستی و عدالت و خیرخواهی تلاش می کنند چهارمین اثر ایمان مذهبی از نظرگاه بهجت و انبساءآرامش خاطر است.انسان فطرتا جویای سعادت خویش است آنچه مایه سعادت انسان می گردد دو چیز است: ۱٫تلاش ۲٫اطمینان به شرایط محیط…

(بیشتر…)

ادامه مطلب
تاریخ ارسال : 21st اکتبر 2020
بازدید : 28 بازدید
سایر صفحات
کمک جو