انشا پایه هفتم پایه هشتم پایه نهم پایه دهم

موضوعات
توضیح تصویر

اگر مردم نسبت به حقوق یکدیگر بی توجه ای کنند چه اتفاقی در جامعه می افتد

اگر مردم نسبت به حقوق یکدیگر بی توجه ای کنند چه اتفاقی در جامعه می افتد

جواب فعالیت پیام های اسمانی هشتم

۱-هیچ کس به حق خو د قانع نمی باشد

۲-هرج ومرج جامعه را فرخواهد گرفت

۳-هر کسی فقط به منافع خود فکر می کند

(بیشتر…)

ادامه مطلب
تاریخ ارسال : 12th می 2020
بازدید : 147 بازدید

وظایف یک مسلمان را نسبت به برادر دینی اش

وظایف یک مسلمان را نسبت به برادر دینی اش

جواب فعالیت صفحه ۱۱۸ پیام های اسمانی هشتم

۱-اینکه مسلمان آنچه را برای خود دوست دارد، برای برادر دینی خودش هم بپسندد و آنچه را که برای خود نمی پسندد، برای دیگران هم نپسندد و روا نشمارد.

۲-اینکه مسلمان، مسلمان دیگر را با دست و زبان نرنجاند.

۳-اینکه مسلمان در برابر مسلمان، متواضع باشد و از تکبر بپرهیزد.

۴-حرف دیگران را درباره مؤمن و مسلمان نشنود و نپذیرد و به سخن چینی ها گوش ندهد و در پی خطاها و عیوب نباشد

۵-پرهیز از قهر کردن و قطع رابطه، و اگر هم مفارقت و قطع ارتباط پیش آمد، آن را بیش از سه روز طول ندهد

۶-بی اجازه و سر زده وارد بر خانه برادر مؤمن نشود و اگرمی خواهد داخل خانه یا اتاق یا محل کار او بشود،

۷-برخورد با افراد، با چهره ای گشاده و خندان و کدورت زدا، و زدودن غم و اندوه از دل برادر ایمانی و ادخال سرور و شادمانی بر یک مسلمان، که این کار، نزد خداوند، پاداشی عظیم دارد.

(بیشتر…)

ادامه مطلب
تاریخ ارسال : 12th می 2020
بازدید : 203 بازدید

دعا کردن چه فایده ای برا انسان دارد؟

دعا کردن چه فایده ای برا انسان دارد؟

جواب فعالیت صفحه ۱۰۸ پیام اسمانی هشتم

چند مورد از فواید دعا کردن:

۱- کسب معرفت
۲- آرامش روانی
۳- خودسازی
۴- از بین بردن خودخواهی
۵- نجات از دوزخ
۶-تشویق به فعالیت
۷- محبوبیت نزد خدا
۸- جلب روزی
۹- دفع بلا
۱۰- تقویت روحیه احساس مسئولیت نسبت به جامعه:
۱۱-شفای دردها
۱۲-به دست آوردن منزلت نزد خدا

(بیشتر…)

ادامه مطلب
تاریخ ارسال : 11th می 2020
بازدید : 152 بازدید

کسب و کار حرام چه آثار بدی بر زندگی انسان دارد

کسب و کار حرام چه آثار بدی بر زندگی انسان دارد

جواب فعالیت صفحه ۱۰۰ پیام اسمانی هشتم

۱- قبول نشدن نماز

۲-وارد شدن در آتش

۳- قبول نشدن حج

۴- اثر گذاشتن در اولاد

۵- عدم استجابت دع

۶- رشد رذایل اخلاقی

چند نمونه از اثار کسب و کار حرام :

۱- سیاهی دل: خوراک پلید و حرام دل را سیاه می کند و دراثر آن، امید خیر درانسان از بین می رود، به صورتی که پند و اندرز در او اثرنمی کند و سخت ترین حادثه های دردناک، او را متأثّر نمی کند.

۲- لاابالیگری و عیّاشی: درآمدهای حرام باعث عیّاشی می شود برای اینکه هرکه از راههای نامشروع مالی به دست می آورد، مقیّد به اصول انسانی هم نیست.

۳- پلیدی نسل: اثر نامطلوب دیگر در آمد نامشروع، درنسل حرامخوار ظاهر می گردد

۴- بی برکت شدن مال: کسب حلال از برکت خاصّی برخوردار است بر خلاف کسب حرام که موجب بی برکتی زندگی و مال و ثروت انسان می گردد

لازم به ذکر است لقمه حرامی که با تعابیر گوناگون در آیات و روایات مشاهده می‌شود محدود به چند دانه برنج و لقمه‌ای نان نمی‌شود؛ بلکه مراد از این واژه هر گونه ما لیست که از راهی ناحق و بدون مجوز شرعی به دست آید و مراد از خوردن آن نیز فرو بردن آن به داخل گلو نمی‌باشد بلکه منظور هر گونه تصرف در آن مال، بدون مجوز شرعی و رضایت صاحب آن است.

آثار اجتماعی کسب و کار حرام

کسب مال حرام اصول اخلاق اجتماعی را از هم می پاشد. به طوری که حرامخوار برای به دست آوردن خرج زندگی، تن به هر ذلّتی می دهد. نیت افراد تغییر می کند و هر کس به فکر این می افتد که چگونه جیب دیگران راخالی کند. روح برادری و نوع دوستی از جامعه رخت بر می بندد و در نتیجه، اخلاق اجتماعی درجامعه به خطر می افتد، چه اینکه تغییر سرنوشت اجتماع در گرو تغییراخلاق و رفتار مردم است. بنابراین، درآمدهای حرام یکی از عواملی است که بررفتار واخلاق اجتماعی اثر نامطلوب دارد که به بعضی ازآنهااشاره می کنیم:

۱- سلب امنیت اجتماعی

۲- رکود اقتصادی و رواج بی بندوباری

۳- از بین رفتن فضایل

(بیشتر…)

ادامه مطلب
تاریخ ارسال : 11th می 2020
بازدید : 158 بازدید

کار کردن چه فایده ای برای فرد و جامعه دارد

کار کردن چه فایده ای برای فرد و جامعه دارد

جواب فعالیت صفحه ۱۰۰ پیام های اسمانی هشتم

کار و عمل از نظر اسلام بسیار محترم و مورد تکریم است زیرا احترام و قابل تکریم بودن یک چیزی تابع نتیجه آن چیز است. وقتی که به نتیجه کار و زحمت توجه می‏کنیم می‏بینیم که نتیجه کار تنها خلاصی از فقر و گرسنگی نیست، بلکه چندین چیز دیگر هم به دنبال دارد.

از آن جمله اینکه کار بر عزت و شخصیت انسان می‏افزاید و او را در نظرش‏ محترم می‏نماید.یعنی حس احترام به ذات و اعتماد به شخصیت در او ایجاد می‏کند و بدیهی است که هر چیزی که باعث و سبب محترم شدن شخصیت انسان‏ در نظر خودش و در نظر دیگران باشد، او خودش محترم و شایسته تکریم و تعظیم است و به همین دلیل است که در اسلام کار مورد احترام و شایسته‏ تکریم است.

فواید کار کردن :

-کسب و توانایی برای انفاق

– امکان سخاوتنمندی و مشارکت در کارهای خیر

– برطرف ساختن مشکلات اجتماعی .

شغل در اغلب موارد زندگی فرد را تغییر می دهد و حتی طرز صحبت کردن و لباس پوشیدن او را تعیین می کند. کار، رفتار و تا حدی طرز فکر فرد را مشخص می نماید. کار نقش فرد و موقعیت اجتماعی او را مشخص می کند.

کار فرد را با موقعیت اقتصادی و اجتماعی نزدیک تر می سازد و وسیله ای برای برقراری و تحکیم روابط اجتماعی است.

به نظر پزشکان از جمله آدلر و مورینو انسان موجودی است اجتماعی و بر اثر ارتباط با جامعه و هم نوعان شخصیت خود را می سازد و بر محبت و دوستی خود می افزاید. در محیط های کاری که مملو از محبت و صمیمیت باشد، نیازهای روانی افراد نیز تأمین می گردد و کارکنان در آن جا هیچ گاه احساس یأس و بیگانگی نمی کنند.

انسان بی کار خود را عضو مفیدی از جامعه نمی داند و با توجه به از بین رفتن روابط اجتماعی شخص بیکار و، نداشتن سرگرمی، داشتن زندگی اجتماعی زیر فشار اقتصادی، و کنار کشیدن از شبکه ی تعامل اجتماعی به سبب انگ خوردن موجب از هم گسیختگی شبکه حمایت اجتماعی می گردد.

کار کردن باعث تقویت احساس نوع دوستی و جوان مردی می شود، روحیه ایثار و از خود گذشتگی را تقویت می کند، ارتباطات سازنده بین مردم موجب افزونی محبوبیت اجتماعی آنان می شود و فرد از این طریق خود را جزئی از جامعه می داند و بدین وسیله نقشی را ایفا می کند.

حتی ماندن نام انسان ها پس از مرگشان نتیجه ی کاری است که در زمان حیات خود برای جامعه انجام داده اند و از این رو در معیارهای اسلامی کسی که کتاب مفیدی بنویسد یا سنّت و خیرات نیکی در میان مردم به یادگار گذارد که صدها سال پس از مرگ او، مسلمانان از آن استفاده کنند، خداوند متعال تا زمانی که حتی یک نفر از آن کتاب و سنت استفاده می کند به بنیانگذارش پاداش می دهد .

(بیشتر…)

ادامه مطلب
تاریخ ارسال : 10th می 2020
بازدید : 133 بازدید
سایر صفحات
کمک جو