انشا پایه هفتم پایه هشتم پایه نهم پایه دهم

موضوعات
توضیح تصویر

انشا پروانه ایی هستید که در تاریکی شب شمعی روشن پیدا کرده است

انشا پروانه ایی هستید که در تاریکی شب شمعی روشن پیدا کرده است

این انشا برگرفته شده از سایت کمک جو

مقدمه انشا پروانه ایی هستید که در تاریکی شب:

هیچ گاه ناامید مشو،خدایی که بزرگیش حتی در فکر نمی گنجد قطعا در میان سیاهی ها، نوری برای هدایت گذاشته است تنها کافی است آن شمع را ببینی و راهت را با آن روشن نمایی.

تنه انشاءانشا پروانه ایی هستید که در تاریکی شب:

سیاهی همچون پرده ایی همه جا را در برگرفته بود، چشم هیچ جایی نمی دید و ترس در دلم رخنه کرده بود. اما با تمام وجود تکیه بر پروردگاری کرده بودم که بال هایم را این چنین زیبا و با ظرافت نقاشی کرده است بنابراین امیدی که در دلم وجود داشت مانع از متوقف شدن من می شد و توان بال زدن را از من نمی گرفت.

همینطور که به جلو پیش می رفتیم در میان تاریکی شب نوری از دور سو سو می زد. بال هایم قوت گرفتند و شادی وصف ناشدنی تمام وجودم را در برگرفت. هر چه جلوتر می رفتم نور پر رنگ تر می شد. تا اینکه به مقصد رسیدم و نور شمع، چشم هایم را نوازش می کرد. از شادی به دورش چرخیدم، آنقدر طوافش کردم که گویی معبودم را از نزدیک می بینم.

بال هایم زیر نور شمع جلوه ایی زیبا به خود گرفته بود و از شادی با صدای بلند می خندیدم! برایم آنجا پایان همه ی ناخوشی ها بود و نور شمع آرام بخش دل بیقرارم شده بود. آنقدر به دورش چرخیدم و آب شدن شمع را دیدم که با تمام وجود حس کردم آن لحظه ی معود فرا رسیده است زمان وصال رسیده است و معشوق به عاشق رسیده است. آن چنان که بال هایم را به دور شمع بپیچانم و برای همیشه با او ابدی شوم.

نتیجه گیری انشا پروانه ایی هستید که در تاریکی شب:

اگر امید داشته باشید قطعا در امید به رویتان باز خواهد شد و در میان ظلمات شب راهی را برای رسیدن به نور برایتان هموار  خواهد شدبنابراین هرگز ناامید نشوید. درهای پشت سرتان را نبندید زیرا خدا هرگز شما را در تاریکی ها رها نخواهد کرد.

انشا پروانه ایی هستید که در تاریکی شب شمعی روشن پیدا کرده است

منبع: سایت انشاء باز

ادامه مطلب
تاریخ ارسال : 7th آوریل 2020
بازدید : 267 بازدید

انشا درمورد پروانه ایی هستید که در تاریکی شب شمعی روشن پیدا کرده اید

پایه هشتم صفحه۸۱ پروانه ایی هستید که در تاریکی شب شمعی روشن پیدا کرده اید

پروانه ایی هستید که در تاریکی شب شمعی روشن پیدا کرده اید

مقدمه:کورسوی امید می تواند مانند جانی دوباره نفس از دست رفته ایی را بازگرداند و از شوق آن همان نورکم تبدیل شود به خورشید تابان که روشنایی و تابشش یک لحظه هم قطع نمی شود.

تنه انشا: تصور کنید که پروانه ایی هستید که به تازگی از پیله ی خود بیرون آمده اید و چیزی جز تاریکی و سیاهی شب به چشمتان نمی آید و نه قیافه ی خود را دیده اید و نه می دانید در کجا قرار دارید و مقصد و هدف شما چیست اما ناگهان در پس همه ی سیاهی ها یک کورسوی روشنایی می بینید و پران تازه تان رامی گشویید و شتابان اوج می گیرید و با شوق رسیدن به یار پرواز می کنید تا به معبود خود رسید . زمانی که از دور همان روشنایی کم را دیدید امید نیز در دلتان روشن می شود و با تمام امید و آرزو به سمت آن می روید اما هر چه نزدیک تر می شوید احساس خستگی و ناتوانی را از بدن خود خارج می کنید و زمانی که بعد از طی مسافتی که برایتان فرسنگ ها طول کشیده است به مقصد می رسید متوجه ی روشنایی زیاد می شوید. شمعی که مانند ماه تابان تاریکی و ظلمات را روشن نموده و پرده از تاریکی برداشته است که حال به معبود خود رسیده با شادی و شعف فراوان به دور شمع پرواز می کند و از شادی زیاد از این سمت و آن سمت می رود و با دیدن خود در روشنایی بر پرهای خود نگاه می کنم و پرهای رنگارنگ با خال های ریز و درشت که نشان از نقاشی ماهر را یادآور می شود را در زیر هاله ی نور شمع با چشم می کاوم و در حالی که از دیدن زیبایی خود و روشنایی شمع در پوست خود نمی گنجم به سمت شمع می روم تا او را در آغوش بگیرم تا اینگونه شادی خود را به او نشان دهم اما امان از روزی که شمع با شعله ی هرچند کوچکش پرهای لطیف پروانه را بسوزاند. زیرا که شمع کاری را جز سوختن و روشنایی نمی تواند انجام دهد و تنها از غم این درد بزرگ اشک می ریزد و آب می شود و می چکد در حالی که شمع از شوق رسیدن به یار چشم می بندد.

نتیجه گیری:زندگی پر از فراز و نشیب هایی است که روزانه بارها با آن برخورد می کنیم اما زمانی که در زندگی امید گرفتیم باید با تمام دقت و فکر به سمتش برویم اما هرگز با عجله و شتابان نرویم تا که با همان امید در زندگی در میان همه ی تاریکی ها و ناامیدی ها جان بگیریم و در آسمان اوج بگیریم. زیرا که با عجله و شتابان رفتن تنها چیزی که نصیبمان می شود سوختن است و آب شدن در میان همان امید کذایی متوجه ی روشنایی بیشتر می شوید و پرهایتان برای رسیدن به آن جان دوباره می گیرند.

(بیشتر…)

ادامه مطلب
تاریخ ارسال : 6th مارس 2018
بازدید : 10412 بازدید
سایر صفحات
کمک جو