انشا پایه هفتم پایه هشتم پایه نهم پایه دهم

موضوعات
توضیح تصویر

کسب و کار حرام چه آثار بدی بر زندگی انسان دارد

کسب و کار حرام چه آثار بدی بر زندگی انسان دارد

جواب فعالیت صفحه ۱۰۰ پیام اسمانی هشتم

۱- قبول نشدن نماز

۲-وارد شدن در آتش

۳- قبول نشدن حج

۴- اثر گذاشتن در اولاد

۵- عدم استجابت دع

۶- رشد رذایل اخلاقی

چند نمونه از اثار کسب و کار حرام :

۱- سیاهی دل: خوراک پلید و حرام دل را سیاه می کند و دراثر آن، امید خیر درانسان از بین می رود، به صورتی که پند و اندرز در او اثرنمی کند و سخت ترین حادثه های دردناک، او را متأثّر نمی کند.

۲- لاابالیگری و عیّاشی: درآمدهای حرام باعث عیّاشی می شود برای اینکه هرکه از راههای نامشروع مالی به دست می آورد، مقیّد به اصول انسانی هم نیست.

۳- پلیدی نسل: اثر نامطلوب دیگر در آمد نامشروع، درنسل حرامخوار ظاهر می گردد

۴- بی برکت شدن مال: کسب حلال از برکت خاصّی برخوردار است بر خلاف کسب حرام که موجب بی برکتی زندگی و مال و ثروت انسان می گردد

لازم به ذکر است لقمه حرامی که با تعابیر گوناگون در آیات و روایات مشاهده می‌شود محدود به چند دانه برنج و لقمه‌ای نان نمی‌شود؛ بلکه مراد از این واژه هر گونه ما لیست که از راهی ناحق و بدون مجوز شرعی به دست آید و مراد از خوردن آن نیز فرو بردن آن به داخل گلو نمی‌باشد بلکه منظور هر گونه تصرف در آن مال، بدون مجوز شرعی و رضایت صاحب آن است.

آثار اجتماعی کسب و کار حرام

کسب مال حرام اصول اخلاق اجتماعی را از هم می پاشد. به طوری که حرامخوار برای به دست آوردن خرج زندگی، تن به هر ذلّتی می دهد. نیت افراد تغییر می کند و هر کس به فکر این می افتد که چگونه جیب دیگران راخالی کند. روح برادری و نوع دوستی از جامعه رخت بر می بندد و در نتیجه، اخلاق اجتماعی درجامعه به خطر می افتد، چه اینکه تغییر سرنوشت اجتماع در گرو تغییراخلاق و رفتار مردم است. بنابراین، درآمدهای حرام یکی از عواملی است که بررفتار واخلاق اجتماعی اثر نامطلوب دارد که به بعضی ازآنهااشاره می کنیم:

۱- سلب امنیت اجتماعی

۲- رکود اقتصادی و رواج بی بندوباری

۳- از بین رفتن فضایل

کسب و کار حرام چه آثار بدی بر زندگی انسان دارد

منبع: سایت انشاء باز

مطالب پیشنهادی :  کار کردن چه فایده ای برای فرد و جامعه دارد
تاریخ ارسال : 11th می 2020
بازدید : 189 بازدید
نظرات کاربران

کمک جو