انشا پایه هفتم پایه هشتم پایه نهم پایه دهم

موضوعات
توضیح تصویر

کار کردن چه فایده ای برای فرد و جامعه دارد

کار کردن چه فایده ای برای فرد و جامعه دارد

جواب فعالیت صفحه ۱۰۰ پیام های اسمانی هشتم

کار و عمل از نظر اسلام بسیار محترم و مورد تکریم است زیرا احترام و قابل تکریم بودن یک چیزی تابع نتیجه آن چیز است. وقتی که به نتیجه کار و زحمت توجه می‏کنیم می‏بینیم که نتیجه کار تنها خلاصی از فقر و گرسنگی نیست، بلکه چندین چیز دیگر هم به دنبال دارد.

از آن جمله اینکه کار بر عزت و شخصیت انسان می‏افزاید و او را در نظرش‏ محترم می‏نماید.یعنی حس احترام به ذات و اعتماد به شخصیت در او ایجاد می‏کند و بدیهی است که هر چیزی که باعث و سبب محترم شدن شخصیت انسان‏ در نظر خودش و در نظر دیگران باشد، او خودش محترم و شایسته تکریم و تعظیم است و به همین دلیل است که در اسلام کار مورد احترام و شایسته‏ تکریم است.

فواید کار کردن :

-کسب و توانایی برای انفاق

– امکان سخاوتنمندی و مشارکت در کارهای خیر

– برطرف ساختن مشکلات اجتماعی .

شغل در اغلب موارد زندگی فرد را تغییر می دهد و حتی طرز صحبت کردن و لباس پوشیدن او را تعیین می کند. کار، رفتار و تا حدی طرز فکر فرد را مشخص می نماید. کار نقش فرد و موقعیت اجتماعی او را مشخص می کند.

کار فرد را با موقعیت اقتصادی و اجتماعی نزدیک تر می سازد و وسیله ای برای برقراری و تحکیم روابط اجتماعی است.

به نظر پزشکان از جمله آدلر و مورینو انسان موجودی است اجتماعی و بر اثر ارتباط با جامعه و هم نوعان شخصیت خود را می سازد و بر محبت و دوستی خود می افزاید. در محیط های کاری که مملو از محبت و صمیمیت باشد، نیازهای روانی افراد نیز تأمین می گردد و کارکنان در آن جا هیچ گاه احساس یأس و بیگانگی نمی کنند.

انسان بی کار خود را عضو مفیدی از جامعه نمی داند و با توجه به از بین رفتن روابط اجتماعی شخص بیکار و، نداشتن سرگرمی، داشتن زندگی اجتماعی زیر فشار اقتصادی، و کنار کشیدن از شبکه ی تعامل اجتماعی به سبب انگ خوردن موجب از هم گسیختگی شبکه حمایت اجتماعی می گردد.

کار کردن باعث تقویت احساس نوع دوستی و جوان مردی می شود، روحیه ایثار و از خود گذشتگی را تقویت می کند، ارتباطات سازنده بین مردم موجب افزونی محبوبیت اجتماعی آنان می شود و فرد از این طریق خود را جزئی از جامعه می داند و بدین وسیله نقشی را ایفا می کند.

حتی ماندن نام انسان ها پس از مرگشان نتیجه ی کاری است که در زمان حیات خود برای جامعه انجام داده اند و از این رو در معیارهای اسلامی کسی که کتاب مفیدی بنویسد یا سنّت و خیرات نیکی در میان مردم به یادگار گذارد که صدها سال پس از مرگ او، مسلمانان از آن استفاده کنند، خداوند متعال تا زمانی که حتی یک نفر از آن کتاب و سنت استفاده می کند به بنیانگذارش پاداش می دهد .

کار کردن چه فایده ای برای فرد و جامعه دارد

منبع: سایت انشاء باز

مطالب پیشنهادی :  کسب و کار حرام چه آثار بدی بر زندگی انسان دارد
تاریخ ارسال : 10th می 2020
بازدید : 161 بازدید
نظرات کاربران

کمک جو