انشا پایه هفتم پایه هشتم پایه نهم پایه دهم

موضوعات
توضیح تصویر

چگونه می توان از خود و دیگران در برابر دود تحمیلی دخانیات محافظت کرد

چگونه می توان از خود و دیگران در برابر دود تحمیلی دخانیات محافظت کرد

دودی که از سیگار یا پیپ ایجاد می شود نه تنها برای فرد سیگاری بلکه برای اطرافیان نیز مضر بوده و منجر به مشکلات سلامتی خاصی می شود. تماس با دود سیگار از دو طریق ایجاد می شود. یکی خود هوایی که توسط فرد سیگاری بازدم می شود و دیگری دود مستقیم سیگار که از قسمت در حال سوختن آن ایجاد می گردد.

چگونه می توان در برابر این پدیده محافظت کنید؟

اگر شما نزدیک فردی هستید که سیگار می کشد خیلی مؤدبانه از وی بخواهید که سیگار خود را کنار گذارد.

از افراد بخواهید که در اطراف یا نزدیک بچه ها سیگار نکشند.

از افراد خانواده و وابستگان و دوستان بخواهید که در خانه یا ماشین سیگار نکشند. سیگاریها را به یک محیط خارج از خانه خود راهنمائی کنید تا سیگار بکشند.

از مکانهای پر از دود سیگار اجتناب کنید.

به رستورانهای سیگار ممنوع مراجعه کنید.

خانه ای داشته باشید که عاری از هرگونه دود سیگار باشد. قرار دادن و فرستادن سیگاریها به یک اتاق دیگر، یا باز کردن پنجره ها به اندازه کافی برای حفاظت شما و کودکانتان مناسب نمی باشد.

چگونه از کودکان خود در برابر خطرات ناشی از سیگار محافظت کنیم؟

اگر سیگار می کشید آنرا ترک کنید.

اگر شما نمی توانید فعلاً آنرا ترک کنید مکانی را در خارج از خانه دور از دسترس اطفال جهت سیگار کشیدن انتخاب کنید.

از همسر خود و سایر اعضاء خانواده و دوستان بخواهید که سیگار را ترک کنند.

اگر اعضای خانواده و دوستان همچنان به کار خود ادامه دادند از آنها بخواهید خارج از خانه سیگار بکشند.

مطمئن باشید کسانی که از کودکان شما محافظت می کنند سیگاری نباشند.

در ماشین اجازه کشیدن سیگار به کسی ندهید.

چگونه می توان از خود و دیگران در برابر دود تحمیلی دخانیات محافظت کرد

منبع: سایت انشاء باز

مطالب پیشنهادی :  در مورد بهبود وضعیت سلامت مردم در جامعه تحقیق کنید
تاریخ ارسال : 7th ژانویه 2020
بازدید : 265 بازدید
نظرات کاربران

کمک جو