انشا پایه هفتم پایه هشتم پایه نهم پایه دهم

موضوعات
توضیح تصویر

چرا بهلول هرگز چیزی از هارون درخواست نمی کرد

چرا بهلول هرگز چیزی از هارون درخواست نمی کرد

جواب صفحه ۳۱ پیام های اسمانی هفتم

۱-می دانست هارون توانایی برآورده کردن خواسته های او را ندارد .

۲- خداوند را در برآورده کردن حاجات خود از هارون توانا تر می دید .

مطلب مرتبط:

نام اصلی بهلول ابووهیب بن عمرو بوده و از شاگردان خاص امام صادق (ع) و از اصحاب آن حضرت و حضرت امام موسی کاظم (ع) معرفی شده است. کلمه بهلول در لغت عرب به معنی مرد خندان است.

بهلول ، مردی عارف و عالم و شخصی فاضل و صاحب عقل و هوش سرشار و سرآمد روزگار خود بود؛ ولی ـ چنان که گفتیم ـ به خاطر حفظ دین و ترویج شرع مبین و نشر حقایق و معارف الهی ، خود را به دیوانگی زد؛ چون غیر از این ، چاره ای نداشت ، وگرنه خون او را می ریختند

یک حکایت کوتاه از بهلول بزرگ:

مردی فقیر چشمش به مغازه خوراک‌پزی افتاد. تکه نانی را بالای بخاری که از سر دیگ بلند می‌شد، ‌گرفت و ‌خورد. هنگام رفتن صاحب مغازه گفت: تو از بخار دیگ من استفاده کرده‌ای، باید پولش را بدهی. مردم جمع شدند و مرد از همه جا درمانده بود در آن هنگام بهلول را دید و او را به قضاوت دعوت کرد.

بهلول به آشپز گفت: این مرد از غذای تو خورده است؟ آشپز گفت: نه ولی از بوی آن استفاده کرده است. بهلول چند سکه نقره از جیبش در آورد و به زمین انداخت و گفت:‌ای آشپز این صدا‌ها چیست؟ آشپز با تمسخر گفت: «فکر کردی من کرم؟ معلوم است صدای سکه » بهلول گفت: «خیلی خوب، پس مزدت را گرفتی.» آشپز با تعجب گفت: «این چه جور پول دادن است؟»
بهلول گفت: «مطابق عدالت است. کسی که بخار غذا را بفروشد در عوض باید صدای پول دریافت کند.»

چرا بهلول هرگز چیزی از هارون درخواست نمی کرد

منبع: سایت انشاء باز

مطالب پیشنهادی :  مقدار کل آب های کره زمین به چند بخش تقسیم می شود
تاریخ ارسال : 25th می 2020
بازدید : 48 بازدید
نظرات کاربران

کمک جو