انشا پایه هفتم پایه هشتم پایه نهم پایه دهم

موضوعات
توضیح تصویر

چرا انسان عجول نمی تواند تصمیم درستی بگیرد

چرا انسان عجول نمی تواند تصمیم درستی بگیرد

جواب فعالیت صفحه ۱۵۶ پیام اسمانی هفتم

جواب فعالیت :

زیرا نمی تواند خوب فکر کند و اشتباهاتش زیاد می شود.

مطلب مرتبط:

عجول بودن لغتی است که هر فردی با آن و مصائب آن به راحتی آشنا است. عجول در لغت به معنای بی صبر، دستپاچه، شتابان، شتابزده، ناشکیبا و شتابکار است. در تمام این لغات یک نوع بی حوصلگی و بی قراری واضحی وجود دارد که فرد عجول این صفات را به دنبال خود دارد. زمانی صراحتاً به فردی صفت عجول بودن را میدهیم که در واقع با تمام وجه های شخصیت او که مملو از ناصبری و شکیبایی است آشنا هستیم و میدانیم با فردی مواجه شده ایم که هیچ قراری در هیچ فعلی ندارد.

میزان اشتباه در افراد عجول

این افراد هر چند که میتوانند از هوش بالاتر و هوش هیجانی بیشتری برخوردار باشند، اما قطعاً در مواردی بیش از دیگر افراد معمولی و قطعاً افراد صبور خطا میکنند. کنترل افراد عجول بر روی ذهنشان کمتر از دیگر افراد است، از این رو سریعاً پیغام به ذهنشان منتقل میشود و پس از آن پیام را بیان میکنند، بنابراین در هر زمینه ایی که بدون صبر و شکیبایی پیغامی انتقال داده شود، امکان خطای بیشتری نیز وجود دارد

افراد عجول زود عصبانی میشوند

بنا بر تمام صفاتی که از افراد عجول شناخته میشود، عصبانیت نیز اضافه میشود. عصبانیت و یا واکنش نشان دادن به هر عاملی که نیاز به شکیبایی و صبوری داشته باشد در این افراد مشهود است. همانطور که بی صبری این افراد میتواند صبورها را عصبانی کند، آنها هم بدین گونه عمل میکنند. وقتی فرد ناشکیبایی میخواهد سریعاً به نتیجه، جواب و پیغام آخر دست پیدا کند، قطعاً هر صبر و شکیبایی به مثابه ترمز دستی روانی او عمل میکند و باعث خشم و عصبانیت این افراد میشود

چرا انسان عجول نمی تواند تصمیم درستی بگیرد

منبع: سایت انشاء باز

مطالب پیشنهادی :  دو راه مقابله با عجله و شتاب زدگی را بنویسید
تاریخ ارسال : 5th ژوئن 2020
بازدید : 143 بازدید
نظرات کاربران

کمک جو