انشا پایه هفتم پایه هشتم پایه نهم پایه دهم

موضوعات
توضیح تصویر

ویژگی افرادی که در برابر دشواری های زندگی موفق می شوند چیست

ویژگی افرادی که در برابر دشواری های زندگی موفق می شوند چیست

یکی از مهم ترین دلایلی که باعث می شود بسیاری از افراد از مبارزه با سختی ها خودداری کنند، ترس از شکست خوردن است. همچنین ممکن است تصور کنید حتی اگر برای مبارزه با سختی وقت و انرژی صرف کنید، در نهایت شکست می خورید. یک نکته مهم در این باره اینکه؛ هرگز این تصور را قبل از شروع در ذهن خود راه ندهید. نباید حتی یک درصد هم به تلاش و مقاومت خود شک و تردید داشته باشید. ذهن خود را به سمت رسیدن به هدف و پیروزی متمرکز کنید تا بتوانید به هر آنچه که می خواهید برسید.

-هنگامی که تصمیم به انجام کاری گرفتید ازخود بپرسید چه کاری انجام دهم که به نفع همه باشد

-انسان وقتی شنا می آموزد که از فرو رفتن در آب نترسد پس هنگامی که به مشکلی بر خوردید نه خودتان و نه دیگران را سرزنش نکنید.
-برای موفقیت در انجام هر کار، باید قبل از انجام کار تصویر واضحی از کار داشته باشید و همان طور که در باد شدید، نخ بادبادک را محکم نگه می دارید،هدفت را نیز مجکم نگه دارید.
-در انجام کارهای بزرگ ممکن است مشکلاتی پیش رویتان قرار گیرد پس هیچ وقت دلسرد نشوید .
همانطور که کوهنوردی مشکل است اما دیدن منظره ای از قله کوه ، بسیار زیباست. در انجام کارهای بزرگ مشکلاتی پیش رویمان وجود دارد که این مشکلات ما را قوی و به سمت موفقیت های بزرگ تر هدایت می کنند.

-کارهایی را انجام دهید که برایتان مشکل است زیرا انجام این کارها تلاش و جدیت می خواهد و اراده را قوی می کند .

-کارهایتان را با انرژی انجام دهید و با انرژی کامل روی انجام کارهایتان تمرکز کنید سپس خواهید دید کارهایتان شفاف و زیبا خواهند شد.

-وقتی می خواهید به انجام کاری بپردازید از خود نپرسیددیگران آن کار را چگونه و با چه روشی انجام داده اند ؟ بلکه تمام تلاش خود را کنید تا کار را درست انجام دهید و در این راه حقایق تازه ای را کشف کنید همانگونه که با کشف حقایق کریستف کلمب به آمریکا رسید و گراهام بل تلفن را اختراع کرد.

-کارهایتان را با جان و دل انجام بدهید و انرژی تان روی موانع تمرکز دهید تا بتوانید موانع را از سر راه بردارید.

ویژگی افرادی که در برابر دشواری های زندگی موفق می شوند چیست

منبع: سایت انشاء باز

تاریخ ارسال : 20th ژانویه 2020
بازدید : 236 بازدید
نظرات کاربران

کمک جو