انشا پایه هفتم پایه هشتم پایه نهم پایه دهم

موضوعات
توضیح تصویر

نشانه های بلوغ شرعی را به صورت خلاصه بیان کنید

نشانه های بلوغ شرعی را به صورت خلاصه بیان کنید

صفحه ۹۶ پیام های اسمانی هفتم

یکی از نشانه ‏هاى بلوغ در پسران کامل شدن ۱۵ سال قمرى و وارد شدن در ۱۶ سالگى است؛ هر سال شمسى ۱۱ روز بیشتر از سال قمرى است بنابر این با محاسبه این تفاوت و احتساب سال کبیسه، زمان بلوغ در پسران به سال شمسى حدوداً ۱۴ سال و ۶ ماه و ۲۰ روز مى‏باشد. دیگری بیرون آمدن منى و آخری روییدن موى درشت بالاى عورت که هر کدام زودتر ظاهر شود فرد بالغ شده است

علامت بلوغ یکى از سه چیز است :
۱- جنب شدن
۲- روییدن موى درشت در زیر شکم
۳- اگر پسر است تمام شدن ۱۵سال قمرى و اگر دختر است تمام شدن ۹سال قمرى .
هر یک از این سه علامت بروز کند, علامت بالغ شدن است و بر او وظایف و تکالیف شرعی واجب مى شود.
گاهی یکی از دو علامت اول ممکن است که قبل از رسیدن به سن تکلیف پیدا شود.بنابر این هر کدام از این سه علامت زودتر محقق شد معلوم مى‏شود که شخص بالغ شده است. مثلا ممکن است پسری به جهت رشد زیاد در سن ۱۳ سالگی منی ازوی خارج شود در این صورت این پسر بالغ شده است.
علایم بلوغ در دختران مانند پسران است؛ فقط در علامت سوم (سن بلوغ دختران) متفاوت هستند. دختران بنا به عقیده اکثر مراجع در سن ۹ سال قمرى یعنى ۸ سال و ۹ ماه شمسى بالغ مى‏شوند.
در مورد محاسبه سن افراد باید سال قمری مورد محاسبه قرار گیرد و شناسنامه اگر درست هم باشدچون بر اساس سن شمسی است معیار نمی باشد.
مقصود از ۹ سال قمرى برای دختران و ۱۵ سال برای پسران، تمام شدن آن است، نه اول سال، یعنى وقتى نه سال قمرى تمام شد، بر او عبادات مانند نماز و روزه واجب مى‏شود، همین طور تمام شدن ۱۵ سالگى در پسران.
۱۵سال قمرى از ۱۵سال شمسى , ۱۶۳روز و ۶ساعت کمتر است و ۹سال قمرى از ۹سال شمسى , ۹۷روز و ۲۲ساعت و ۴۸دقیقه کمتر است .

نشانه های بلوغ شرعی را به صورت خلاصه بیان کنید

منبع: سایت انشاء باز

مطالب پیشنهادی :  تقلید در احکام شرعی به چه معنا است
تاریخ ارسال : 2nd ژوئن 2020
بازدید : 37 بازدید
نظرات کاربران

کمک جو