انشا پایه هفتم پایه هشتم پایه نهم پایه دهم

موضوعات
توضیح تصویر

مهمترین موانع و مشکلات داخل نظام مشروطه چه بود تحقیق کنید

جواب فعالیت صفحه ۹۰ مطالعات نهم

مهمترین موانع و مشکلات داخل نظام مشروطه چه بود تحقیق کنید

جواب فعالیت مطالعات نهم صفحه ۹۰

استبداد محمدعلی شاه و وابستگی او به روسیه ، اختلاف بین رهبران مشروطه ، انحراف از مسیر اسلام به عقیده شیخ فضل الله نوری.

الف) مخالفت طرفداران حکومت استبدادی

ب) اختلاف و دودستگی میان مشروطه خواهان

پ) افزایش دخالت های خارجی

ت) وقوع جنگ جهانی اول

مطلب مرتبط:

میرزا محمدحسین‌خان فراهانی دبیرالملک، پرورده دستگاه مستوفی‌گری و منشی مخصوص میرزا تقی‌خان امیرکبیر، در رساله‌ای که نوشته از سیستم سیاسی چنین انتقاد کرده است: «چون ”حالت این مملکت را … دیدم و وضع امور دولت را هم که شنیدم تغییری در آن راه نیافته است.“ به پاس ”حقوق تربیت“ لازم دید مقدمه‌ای بر سبیل اختصار از حالت فعلی مملکت که ضمن دوره خدمت بر آن ”اطلاع حاصل نموده و ارکان پایه سریر سلطنت مکتوم می‌دارند“ بنگارد. پوشیده نمی‌دارد که در این دوره کاری که موجب ترقی دولت و انتظام امور نوکر و رعیت باشد پیشرفت ننموده“؛ زیرا این بزرگان ”در معنی طالب منفعت و جاه‌اند نه طالب ترقی“ و هرکس از ترقی و نظم سخنی به زبان آورد در ضایع کردن او می‌کوشند.

اما در ”ترقی رعیت“: ترقی دولت و آبادی مملکت منوط است به ”تأمین و آسایش رعیت“. لکن ”اولیای دولت را در این باب وجهاً من الوجوه مراقبتی نبوده و نیست. هرکس را در هر جا به حکومت گماشتند… فعال مایرید و مبسوط الید داشتند… و این عمل بعد از میرزا تقی‌خان الی الان معمول بوده و هست.

ژوبر در سفرنامه خود در زمان فتحعلی‌شاه در مورد این واقعیت که حکومت اساساً وظیفه‌ای در قبال خدمت به مردم برای خود احساس نمی‌کند، نوشته است: «اما درباره تأسیسات همگانی مانند مدرسه‌ها، مسجدها، قلعه‌ها، قنات‌ها و پل‌ها هزینه آن‌ها اغلب به عهده شهرستان‌ها می‌باشد و در نتیجه بدجوری از آن‌ها نگهداری می‌شود. حکام جز آنکه مال بیندوزند اندیشه دیگری ندارند خواه برای سود ویژه خود باشد و خواه برای راضی کردن آزمندی بزرگان.

مهمترین موانع و مشکلات داخل نظام مشروطه چه بود تحقیق کنید

منبع: سایت انشاء باز

تاریخ ارسال : 31st مارس 2020
بازدید : 58 بازدید
نظرات کاربران

کمک جو