انشا پایه هفتم پایه هشتم پایه نهم پایه دهم

موضوعات
توضیح تصویر

مهمترین دلیل موفقیت کودتای ۲۸ مرداد چه بود تحقیق کنید

جواب فعالیت صفحه ۹۷ مطالعات نهم

مهمترین دلیل موفقیت کودتای ۲۸ مرداد چه بود تحقیق کنید

جواب فعالیت :

رهبران نهضت اسیر جاه طلبی و خودخواهی سیاسی اطرافیان خود شدند و نتوانستند از گسترش اختلافات درونی جلوگیری کنند. در نتیجه، اتحاد و همدلی به تفرقه و دشمنی تبدیل شد. این وضعیت، ملت را دلسرد و دشمنان نهضت را امیدوار کرد.

مطلب مرتبط:

به دنبال تصویب لایحه ملی شدن نفت در هشتم اردیبهشت ۱۳۳۰، مجلس شانزدهم که به شدت تحت تاثیر محبوبیت بیش از حد مصدق قرار گرفته بود با اکثریت آرا تمایل خود را به نخست وزیری او به شاه اعلام داشت. مصدق تصدی پست نخست وزیری را مشروط به تصویب «قانون نحوه اجرای ملی شدن نفت » توسط مجلس نمود. لذا شاه چاره ای نداشت که فرمان نخست وزیری مصدق و هم قانون مذکور را به طور یکجا بپذیرد. مصدق سوار بر افکار عمومی جامعه ایران موظف به پیشبرد نهضتی بود که هدفش اخراج شرکت نفت از ایران، برقراری حاکمیتی مستقل از قدرت های خارجی و اجرای دموکراسی مبتنی بر مشروطیت بود

بی تردید بدون فراهم شدن زمینه های عینی کودتا توسط عوامل داخلی موفقیت طرح کودتای انگلیسی – آمریکایی امکان پذیر نبود. در واقع پیش از اجرای عملی کودتا در ۲۸ مرداد نهضت ملی ایران شکست خورده بود و دولت قانونی و ملی مصدق در بن بست کامل قرار داشت. برای موفقیت نهضت و شکست دشمنان داخلی همه چیز به حل و فصل مناسب و شرافتمندانه موضوع نفت بستگی داشت که متاسفانه مصدق در حل این قضیه به خاطر موضع توطئه آمیز انگلیس شکست خورد. بدون حل مسئله نفت و تزریق درآمد آن در اقتصاد ایران پیشبرد برنامه اصلاحات بنیادین سیاسی و اقتصادی مصدق امکان پذیر نبود.

هرچند نباید اشتباهات محمد مصدق و هوادارانش را در به نتیجه رسیدن کودتا نادیده گرفت اما آنچه مهم است، توطئه بیگانگان بر مصالح ملت بود که دوباره بر نفت ایران سلطه یافتند. محیط خفقان و استبداد شدید نزدیک یک دهه بر فضای یک کشور حاکم شد. استبدادی که تا سال ۵۷ همچنان ادامه یافت.

مهمترین دلیل موفقیت کودتای ۲۸ مرداد چه بود تحقیق کنید

منبع: سایت انشاء باز

مطالب پیشنهادی :  ایا به نظر شما انسان ها در هنگام جنگ نیز باید حقوق دیگران را رعایت کنند؟
تاریخ ارسال : 1st آوریل 2020
بازدید : 111 بازدید
نظرات کاربران

کمک جو