انشا پایه هفتم پایه هشتم پایه نهم پایه دهم

موضوعات
توضیح تصویر

مفهوم سرریز اطلاعات چه را به ذهن شما تداعی می کند

مفهوم سرریز اطلاعات چه را به ذهن شما تداعی می کند

سرریز سازه‌ایست که برای عبور آب‌های اضافی و سیلاب‌ها از بالادست سد یا سراب به پایین‌دست سد یا پایاب ساخته و مورد استفاده قرار می‌گیرد.

سرریزهایی که مجهز به دریچه هستند را سرریز کنترل‌دار و آن‌هایی که فاقد دریچه هستند را سرریز بدون کنترل گویند.

سازه ای که آب اضافی را خصوصاً به هنگام سیلاب که جریان آب به بدن سد صدمه وارد می آورد و امکان دارد باعث تخریب آنها شود، دفع میکند. در حقیقت این نوع سازه، تخلیه کننده دریاچه سد در مواقع اضطراری میباشد.

مهمترین و حساسترین بخش در سازه های آبی، سرریز میباشد. درحقیقت اگر سرریز یک سد به درستی محاسبه و احداث گردد، مشکل ناپایداری سازه نخواهیم داشت. سرریز‌هایی که مجهز به دریچه هستند را سرریز کنترل‌دار و آنهایی که فاقد دریچه هستند را سرریز بدون کنترل گویند معمولاً سرریزها را بر حسب مهمترین مشخصه آنها تقسیم بندی می کنند

معمولاً سرریزها را بر حسب مهمترین مشخصه آنها تقسیم بندی می کنند ، این مشخصه می تواند در رابطه با سازه کنترل ، کانال تخلیه و یا هر عضو دیگر آن باشد . بر حسب اینکه سرریز مجهز به دریچه و یا فاقد آن باشد ، به ترتیب با نام سرریزهای کنترل دار و یا سرریزهای بدون کنترل شناخته می شوند .

محل سرریز:

محل سرریز بستگی به شرائط پی ، مقدار و نوع خاکبرداری ،نوع سد،تراوش سد ،گسل ها و شکست ها ،دوره بازگشت دبی طرح دارد. تمام سر ریز ها از بزرگ به کوچک عبارتند از

سرریز رو گذر :

در بسیاری از پروژه های سد سازی به خصوص در سد های وزنی از این نوع سرریز استفاده میگردد. در سدهای انحرافی به منظور بالا آوردن سطح آب و انحراف آن به زمین های اطراف و مزارع احداث میگردند. این سرریز ها حالت استغراق دارند.معمولا سرریز روگذر در ارتفاع کمتری از سد بند قرار دارد تا براحتی آب از آن به سمت پایین جریان یابد

سرریز لبه‌تیز

این سرریزها دارای یک صفحه قائم کار گذاشته شده در مسیر جریان هستند که دارای لبه و تاجی نسبتاً تیز در قسمت بالایی می‌باشد. سرریزهای لبه تیز علاوه بر این که به عنوان یک وسیلهٔ اندازه‌گیری دبی در کانال باز مورد استفاده قرار می‌گیرد، به عنوان یک سرریز که باعث افزایش ارتفاع و حجم آب در بالادست شده و آب از روی آن می‌گذرد هم به کار می‌روند.

مفهوم سرریز اطلاعات چه را به ذهن شما تداعی می کند

منبع: سایت انشاء باز

تاریخ ارسال : 8th اکتبر 2019
بازدید : 326 بازدید
نظرات کاربران

کمک جو