انشا پایه هفتم پایه هشتم پایه نهم پایه دهم

موضوعات
توضیح تصویر

مرگ برای چه کسانی وحشتناک و نا خوشایند است

مرگ برای چه کسانی وحشتناک و نا خوشایند است

جواب تمرین صفحه ۴۴ پیام های اسمانی هفتم

برای کسانی که پاک نیستند و دل به زندگی دنیا خوش کرده اند و توشه ای برای جهان آخرت کنار گذاشته اند.

در کنار کافران، مرگ برای بسیاری از مسلمانان نیز تلخ است. تلخ، دردناک و البته عذاب آور. برای آن‌ها که توبه را به فردا انداختند و مرگ پیش از توبه، آن‌ها را به کام خود کشانده است. آن‌ها با رسیدن مرگ، قصد توبه می‌کنند ولی دیگر خیلی دیر است. این افراد، خدا و قیامت را قبول داشتند و می‌دانستند در مقابل ترک واجباتی، چون نماز و روزه یا ظلم و خیانت مورد بازخواست و عذاب قرار می‌گیرند؛ اما، چون توبه نکردند و گذشته خود را جبران ننمودند؛ از همان لحظه جان دادن و عالم قبر به آتش قهر و عقاب وارد می‌شوند و راه فراری ندارند.

از آن جایی که پوست انداختن بشر از طریق مرگ انجام می گیرد، سکرات مرگ برای بسیاری از انسانها سخت و دشوار است، علت آن هم این است که بسیاری از مردم در زمان پیله بودن در دنیا، تلاشی برای پروانه شدن به خرج نمی دهند و زمانی که اجل و مهلت معین آنان فرا می رسد

در یک حالت نیمه کامل و تمام می بایست از پیله و رحم دنیا بیرون آیند و این نارس بودن است که مرگ را بر آنان دشوار و سخت می کند و جانشان را به لبشان می رساند. اینان زمانی که با مرگ مواجه می شوند، حقیقت ساخته شده خود را می بینند و آتش بر افروخته از ظلم را در جانشان می یابند 

چرا که ظلم و استکبار ورزی آنان شرایط انتقال را سخت و دشوار می کند و اجازه نمی دهد تا پوست اندازی از کالبد تن به سادگی انجام شود. از این جهت است که با وحشت با مرگ مواجه می شوند.

مرگ برای چه کسانی وحشتناک و نا خوشایند است

منبع: سایت انشاء باز

تاریخ ارسال : 26th می 2020
بازدید : 72 بازدید
نظرات کاربران

کمک جو