انشا پایه هفتم پایه هشتم پایه نهم پایه دهم

موضوعات
توضیح تصویر

ما چگونه می توانیم خداوند را یاری کنیم

ما چگونه می توانیم خداوند را یاری کنیم

جواب صفحه ۳۱ پیام های اسمانی هفتم

۱-ما با جهاد در راه خدا

۲-دفاع از دین با جان و اموالمان 

۳-با عمل به دستورات خداوند در انجام واجبات

۴-ترک محرمات

مطلب مرتبط:

بنابراین آنچه در این موقعیت خطرناک فعلی اهمیت دارد این است که ما به خاطر خدا(و فقط خدا) از دین و سرزمین و امّت و آرمانمان دفاع کنیم و چون دوران انقلاب اسلامی بی محابا به سراغ دشمن اصلی برویم و با اطمینان خاطر به پیش بتازیم، البته با در نظر گرفتن مصالح ملی و مذهبی و با مشورت با خردمندانمان و با استفاده از ابزارهای مادی و معنوی و با ایمان کامل به هدف و با توکل بر خدا.. که در این صورت هرگز شکست معنی ندارد. و من بر این باورم که اگر آن جوش و خروش دوران انقلاب زنده شود و دفاع ملت برای خدا باشد قدرتهای استکباری اصلا جرأت هجوم به ایران اسلامی را نخواهند داشت و اگر حماقت کردند و هجوم نمودند هم از نظر مادی و هم از نظر معنوی شکست خواهند خورد و نام ایران اسلامی همچون همیشه در تاریخ خواهد درخشید.

این آیه مبارکه ضمن اینکه ما را بشارت می دهد به یاری محبوب ، هشدار نیز می دهد که در صورتی از یاری او برخوردار خواهیم بود که قابلیت نصرتش را داشته باشیم.

در موارد مختلفی از قرآن و سنت می خوانیم که باید تا آنجا که امکان داریم وسائل و ابزار جنگی را برای دفاع آماده کنیم: « و أعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل» و بقیه اش را به خدا بسپاریم. امدادات غیبی با رفتن دست خالی به جبهه هرگز میسر نمی شود. کار باید کرد و آماده باید شد و در آن صورت است که خداوند با امداد غیبی به کمک ما می آید و سپاه مخفی خود را برای نصرت کردن مؤمنان می فرستد.

ما چگونه می توانیم خداوند را یاری کنیم

منبع: سایت انشاء باز

مطالب پیشنهادی :  چرا بهلول هرگز چیزی از هارون درخواست نمی کرد
تاریخ ارسال : 25th می 2020
بازدید : 54 بازدید
نظرات کاربران

کمک جو