انشا پایه هفتم پایه هشتم پایه نهم پایه دهم

موضوعات
توضیح تصویر

راستگویی چه تاثیری بر اعمال انسان دارد

راستگویی چه تاثیری بر اعمال انسان دارد

جواب فعالیت صفحه ۱۴۸ پیام های اسمانی هفتم

جواب فعالیت :

کسی که زبانش راستگو باشد اعمالش نیز پاک خواهد شد.

مطلب مرتبط:

راستگویی یکی از اساسی ترین پایه های روابط اجتماعی است، و لذا اسلام در میان موضوعات مربوط به آداب معاشرت اهمیت بسیاری به صدق و راستگویی داده به طوری که آن را در موارد متعددی از قرآن ذکر کرده است.

برای مجسم ساختن اهمیت آن از نظر اسلام همین قدر کافی است که در قرآن هر جا خواسته پیغمبری را مورد ستایش قرار دهد از میان تمام اوصافش این صفت را انتخاب نموده و وی را با صفت راستگویی معرفی می کند.

اینکه گفتن حقیقت بیش از دروغگویی، تاوان دارد! مواجه‌شدن با این لحظه، تلخ و جانگزاست. با خودت کلنجار می‌روی که طرف مقابل با رندی و زرنگی ماهی خودش را از آب گل آلود گرفته و روح شما را خراش داده‌است. از این درجه منفعت‌طلبی حال‌تان بد می‌شود اما چکار می‌کنید؟

عده‌ای ممکن است تصمیم بگیرند «همرنگ جماعت» شوند و از این پس آنها هم دروغ بگویند. خودشان را توجیه می‌کنند «در شهری که عصا از کور می دزدند» دنبال صداقت گشتن خوش‌خیالی است و باعث می‌شود هر روز زیان کنی و به ریش‌ات بخندند. ابله تصور می‌شوی.

اما مرز ممیزه انسان ها درست همین‌جا مشخص می‌شود. همانطور که می‌گویند ادب واقعی هر انسان در لحظه خشم آشکار می‌شود، درست در همین دقیقه هاست که میزان باور ما به پندار و گفتار و کردار خوب مشخص می‌شود. اینکه برای منفعت فردی، دروغ می‌گوییم یا نه؟ برای سود لحظه‌ای صداقت و حقیقت را قربانی می‌کنیم یا نه؟ وگرنه در روز بی‌دردسر که همه مان در گفتار مدافع مهربانی و گذشت و صداقت هستیم

نظر شما در مورد این مطلب چه بود نظر بزارید ممنونم

راستگویی چه تاثیری بر اعمال انسان دارد

منبع: سایت انشاء باز

تاریخ ارسال : 4th ژوئن 2020
بازدید : 56 بازدید
نظرات کاربران

کمک جو