انشا پایه هفتم پایه هشتم پایه نهم پایه دهم

موضوعات
توضیح تصویر

در پدید آمدن تمدن ایلام کدام رود نقش داشته است صفحه ۱۱۲ مطالعات هفتم

در پدید آمدن تمدن ایلام کدام رود نقش داشته است صفحه ۱۱۲ مطالعات هفتم

جواب : رود کارون

کارون تنها رود ایران است که به آب های بین المللی و اقیانوس راه دارد. طول این رودخانه ۸۵۰ کیلومتر و سرچشمه اصلی آن، آب کاج از زردکوه بختیاری در رشته کوه زاگرس است.

کارون با ورود به شوشتر در خوزستان به دو شاخه گرگر و شطیط تقسیم می شود، ولی دوباره در جنوب شوشتر به هم متصل شده و سپس رود دز در شمال اهواز به این رودخانه ملحق می شود.

علاوه بر این ها، رود کارون، با ورود به خرمشهر، دو شاخه شده و یکی از شاخه ها به اروندرود در مرز ایران و عراق می ریزد و دیگری با ادامه مسیر به خلیج فارس می پیوندد.

رود کارون تنها رود ایران است که به آب های بین المللی و اقیانوس راه دارد. سرچشمه اصلی رود کارون، آب کاج از زردکوه بختیاری در رشته کوه زاگرس است که با ورود به شوشتر در  خوزستان  به دو شاخه گرگر و شطیط تقسیم می شود ولی دوباره در جنوب شوشتر به هم متصل شده و سپس رود دز در شمال اهواز به این رودخانه ملحق می شود.

علاوه براین ها، رود کارون، با ورود به خرمشهر، دوشاخه شده و یکی از شاخه ها به اروندرود در مرز ایران و عراق می ریزد و دیگری با ادامه مسیر به خلیج فارس می پیوندد.
مسیر عبوری رودخانه کارون از شهرستان های شهرکرد، بروجن، لردگان، ایذه، مسجد سلیمان، شوشتر، اهواز و خرمشهر، استان های چهار محال و بختیاری و خوزستان است.

این رودخانه دایمی است و حوزه آن خلیج فارس و دریای عمان است. طول آن ۸۹۰ کیلومتر و ارتفاع سرچشمه ۳۰۰۰ متر می باشد و مسیر کلی آن نخست جنوب خاوری سپس باختری و شمال باختری است و در شهرستان های شوشتر و اهواز و خرمشهر جنوب باختری است. سواحل این رودخانه چشم اندازهای زیبایی دارد

در پدید آمدن تمدن ایلام کدام رود نقش داشته است صفحه ۱۱۲ مطالعات هفتم

منبع: سایت انشاء باز

تاریخ ارسال : 6th فوریه 2020
بازدید : 389 بازدید
نظرات کاربران
سبز
2020/4/20 - در 11:52 ق.ظ

خسته نباشید ممنون به خاطر این
وبسایت مفید

کمک جو