انشا پایه هفتم پایه هشتم پایه نهم پایه دهم

موضوعات
توضیح تصویر

در فیلم به خاطر زندگیم دلیل پرهیز از مصرف دخانیات چیست

در فیلم به خاطر زندگیم دلیل پرهیز از مصرف دخانیات چیست

دلایل شما برای پرهیز از مصرف دخانیات

– مضرات مصرف سیگار برای خود مصرف کننده و اطرافیان ۲- مشکلات اقتصادی برای خانواده ۳- وابستگی به آن و ایجاد اعتیاد در فرد
عوامل مؤثر در اعتیاد به سیگار و دخانیات :

از آنجا که هر رفتاری تحت تأثیر عوامل مختلفی می باشد اعتیاد به سیگار نیز می توانداز آنجا که هر رفتاری تحت تأثیر عوامل مختلفی می باشد اعتیاد به سیگار نیز می تواند عوامل مختلفی داشته باشد . بعضی از این عوامل عبارتند از: عوامل اجتماعی ، عوامل خانوادگی ، فشار دوستان و همسالان ، عوامل فردی و غیره …. . ما در این مقاله به هر یک از این عوامل به طور مختصر می پردازیم.

عوامل اجتماعی :

وجود انواع سیگارها با شکلها، رنگها ، طعمها ، پاکتهای متنوع و جذاب ، نمایش صحنه های جذاب از هنرپیشه های مورد علاقه جوانان با فیلمهای جذاب تر از آن ، عدم وجود وسایل و تبلیغات لازم برای آگاهی جوانان از خطرات و مضرات سیگار از سوی مسئولان ، شکست در تحصیل و بخصوص غول عظیم کنکوراز جمله عوامل مؤثر رد روی آوردن به سیگار می باشند.

عوامل فردی :

یکی دیگر از عوامل بسیار مؤثر در اعتیاد عوامل فردی هستند . حتی اگر تمام عوامل به وجود آورنده اعتیاد نیز مهیا باشد باز در نهایت این خود فرد است که برای مصرف مواد تصمیم می گیرد . ضعف ایمان ، اخلاق ، کنجکاوی ، تمتع ، معاشرت با دوستان ناباب ، تقلید ، ضعف شخصیت و نداشتن اعتماد به نفس و غیره همه و همه از عوامل فردی گرایش افراد به مصرف مواد می باشند . همینطورهیجان طلبی دوره جوانی ، فرار از مشکلات زندگی و فشارهای عصبی ، غرور ، کنجکاوی ، مسائل جنسی، شکستهای عشقی و شکستهای اجتماعی از مواردی هستند که انگیزه فرد را برای گرایش به مصرف افزایش میدهند .

در فیلم به خاطر زندگیم دلیل پرهیز از مصرف دخانیات چیست

منبع: سایت انشاء باز

تاریخ ارسال : 7th ژانویه 2020
بازدید : 299 بازدید
نظرات کاربران

کمک جو