انشا پایه هفتم پایه هشتم پایه نهم پایه دهم

موضوعات
توضیح تصویر

خمس به چه کسی پرداخت می شود و در چه راهی هزینه می شود

خمس به چه کسی پرداخت می شود و در چه راهی هزینه می شود

صفحه ۱۲۸ پیام های آسمانی نهم

خمس را باید به چه کسی پرداخت کنیم؟
امام:

باید به مرجع تقلید خود یا مجتهدی که مانند او از نظر کمیّت و کیفیّت به مصرف می‌رساند، بپردازد و نیز می‌تواند در جایی مصرف کند که مرجع تقلیدش اجازه می‌دهد.
آیات عظام بهجت، فاضل، مکارم، وحید و نوری:

باید سهم امام را به مرجع تقلید خود یا مجتهدی که مانند او از نظر کمیّت و کیفیّت به مصرف می‌رساند، بدهد و نیز می‌تواند در جایی مصرف کند، که مرجع تقلیدش اجازه می‌دهد و سهم سادات را بنا بر احتیاط واجب، باید به مرجع تقلید خود و یا با اجازه او به سادات بدهد.
آیت الله تبریزی:

باید سهم امام را به مرجع تقلید خود یا به مصرفی که او اجازه می‌دهد، برساند و چنانچه بخواهد به مجتهد دیگری بدهد، بنا بر احتیاط واجب باید از مرجع تقلید خود، اجازه بگیرد و سهم سادات را می‌تواند به خود آنان بدهد.


 آیت الله خامنه‌ای:

باید خمس را به ولی امر مسلمین یا وکیل او بدهد و اگر به فتوای مرجع تقلید خود نیز عمل کند، موجب برائت ذمّه می‌شود.
آیت الله سیستانی:

باید سهم امام را به مرجع تقلید خود یا به مصرفی که او اجازه می‌دهد، برساند و احتیاط واجب آن است که او مرجع اعلم و آگاه بر جهات عامّه باشد و سهم سادات را می‌توان به خود آنان داد.
آیت الله صافی:

باید سهم امام را به مرجع تقلید خود یا مجتهدی که مانند او از نظر کمیّت و کیفیّت به مصرف می‌رساند، بدهد و نیز می‌تواند در جایی مصرف کند که مرجع تقلیدش اجازه می‌دهد و سهم سادات را می‌توان به خود آنان داد.
تبصره:

خمس دو قسمت می‌شود: نصف آن سهم امام و نصف دیگر سهم سادات است. آیات عظام سیستانی، تبریزی و صافی در پرداخت سهم سادات، اجازه مجتهد را لازم نمی‌دانند.

مبلغ خمس را به کی باید داد و در کجا باید مصرف شود؟

پاسخ: نصف خمس سهم سادات است که خود می توانید به سادات فقیر بدهید، و نصف دیگر آن سهم امام (علیه‏ السلام) است که در این زمان باید به مجتهد اعلم یا وکیل ایشان بدهید، و براى مصرف سهم امام (علیه السلام) در موارد تأمین نیازهای ضروری مؤمنین متدین باید اجازه بگیرید.

خمس به چه کسی پرداخت می شود و در چه راهی هزینه می شود

منبع: سایت انشاء باز

تاریخ ارسال : 14th سپتامبر 2020
بازدید : 13 بازدید
نظرات کاربران

کمک جو