انشا پایه هفتم پایه هشتم پایه نهم پایه دهم

ads
موضوعات

جواب تمرین گرامر درس اول کتاب American English file1

جواب تمرین گرامر درس اول کتاب American English file1

تمرین گرامر درس۱Grammar bank

۱A

۱٫are

۲٫is

۳٫are

۴٫am

۵٫am

۶٫is

۷٫are

۸٫is

۹٫is

۱۰٫am

b

۱٫It is Friday

۲٫thay are in school

۳٫I am very well.

۴٫you are in my class

c

۱٫he is in room5.

۲٫they are early.

۳٫she is a teacher.

۴٫It is in Santiago.

۱B

۱٫I am not American.

۲٫they are not brezilian.

۳٫It is not in south America.

۴٫you are not French.

b

۱٫Am I in room 10?        Yes.I am.

۲٫Is it Italian?                  No. It is not.

۳٫Are they student?        No. they are not.

۴٫Is he from the US?        Yes.he is.

۵٫Are you sure?                No.I am not.

C

-is

-Are

-am

-Are

-am

-is

-is    -is

-Are

-am

۱C

۱٫their

۲٫her

۳٫our

۴٫Its

۵٫your

۶٫his

۷٫my

۸٫your

۹٫her

۱۰٫ouy

B

۱٫her

۲٫their

۳٫your

۴٫your

۵٫ouy

۶٫she

۷٫he

۸٫his

۹٫my

۱۰٫she

تمرین گرامر درس اول کتاب American English file1

نظر شما در مورد این مطلب چه بود نظر بزارید

این مطلب اختصاصی بوده و کپی برداری در سایت یا کانال تلگرام شما بدون ذکر منبع و ادرس سایت حرام است و پیگرد قانونی دارد

تاریخ ارسال : ۱۲ام شهریور ۱۳۹۷
بازدید : 31 بازدید
نظرات کاربران

ads
اخبار سایت انشا