انشا پایه هفتم پایه هشتم پایه نهم پایه دهم

موضوعات
توضیح تصویر

جملات ادبی درباره اخلاق

جملات ادبی درباره اخلاق

۱-اخلاق سرمایه و بهترین و عالیترین دارایی ما است.

۲- اخلاق خوب ، اختصاص به طبقه ای ندارد، در هر طبقه و صنفی پیدا شود مورد احترام واقع می گردد.

۳- اخلاق خوب مانند آب جاری است که موجب حاصل خیزی کشتزارها می شود.

۴- اخلاق بالاتر از قوانین است، زیرا قوانین همیشه همراه انسان نیست ولی اخلاق همیشه با او است.

۵- اشخاص عاقل و با اخلاق هرگز کلامی بر زبان نمی آورند که احساسات دیگران را جریحه دار سازند.

۶- انحطاط اخلاقی همیشه پیشاهنگ انقراض تمدنها است.

۷- بد اخلاق در دست دشمنی گرفتار است که هر جائی برود از چنگ عقوبت او رهایی نیابد.

۸- بهترین میراثی که پدران برای فرزندان خود می گذارند تربیت خوب است .

۹- به هر کس که می خواهد موفق شود بگویید: اخلاق نیک را درخود پرورش ده.

۱۰- خط مستقیم نه تنها در هندسه بلکه در اخلاقیات هم کوتاه ترین راه است.

۱۱- صاحبان اخلاق ، روح جامعه خود هستند.

۱۲- مردان قانون وضع می کنند و زنان اخلاق به وجود می آورند.

۱۳- وظیفه زن تهذیب اخلاق مرد است.

۱۴- پیش از مسافرت ، از خصوصیات اخلاقی و سوابق رفیق راهت پرس و جو کن  و پیش از خرید خانه ، همسایه ات را بشناس .

۱۵- ارزش های معنوی و اخلاقی حمایتگرند ، نه محدودیت آفرین .

۱۶- اخلاق باید بر هنر حکومت کند .

۱۷- اخلاق و عظمت مردان بزرگ ، در طرز رفتارشان با افراد کوچک معلوم می شود.

۱۸- آداب و عادات به آسانی و سرعت به صورت اخلاق در می آید.

۱۹- اخلاق اگر با اندگی هوش توأم باشد هزار مرتبه بر تحصیل زیاد بدون هوش و بدون اخلاق ترجیح دارد.

۲۰- اخلاق یکی از بزرگ ترین قوای محرکه جهان است و در کمال تظاهرات خود طبیعت انسانی را در عالیترین شکل آن مجسم می سازد.

۲۱- اخلاق ساخته شده و حاضر و آماده نیست ، بلکه ذره ذره ، روز به روز خَلق و ایجاد می گردد.

۲۲- اخلاق می تواند جانشین علم، مال ، مقام ، زیبایی و سایر مزایا باشد ، اما هیچ نعمتی جای آن را نمی گیرد.

۲۳- در طبیعت و اخلاق انسانی ، هیچ ضعف و انحرافی نیست که با تعلیم مناسب اصلاح نشود.

۲۴- ملت بدون اخلاق ، اخلاق بدون عقیده ، و عقیده ی بدون فهم ممکن نیست.

جملات ادبی درباره اخلاق

منبع: سایت انشاء باز

تاریخ ارسال : 24th اکتبر 2020
بازدید : 36 بازدید
نظرات کاربران

کمک جو