انشا پایه هفتم پایه هشتم پایه نهم پایه دهم

موضوعات
توضیح تصویر

تفاوت های سیاره زمین و تیر و زهره بهرام در چیست؟ تحقیق کنید

جواب فعالیت صفحه ۴ مطالعات نهم

تفاوت های سیاره زمین و تیر و زهره بهرام در چیست؟ تحقیق کنید

زمین بزرگترین سیاره دربین سیاره های درونی است. تنها سیاره ای که بخش بزرگتری ازسطح آن را آب فراگرفته. تنها سیاره ای که درآن حیات( موجودات زنده) وجود دارد.

از نظر فاصله از خورشید، زمین سومین سیاره در منظومه شمسی است. زمین در مداری حول خورشید می گردد. زمین تنها سیاره منظومه شمسی است که در آن حیات وجود دارد.

سطح زمین با آب، سنگ و خاک پوشیده شده و هوا اطراف آن را فرا گرفته. حیوانات و گیاهان تقریباً در همه سطح زمین زندگی می کنند. آنها به این دلیل می توانند بر روی زمین زندگی کنند که زمین فاصله مناسبی از خورشید دارد. موجودات زنده به گرما و نور خورشید نیاز دارند. اگر زمین به خورشید نزدیک تر بود آنقدر گرم می شد که موجودات زنده نمی توانستند در آن زندگی کنند. اگر هم دورتر از خورشید بود آنقدر سرد می شد که موجودات زنده باز هم نمی توانستند در آن زندگی کنند. همچنین زمین مقدار زیادی آب دارد. بیشتر موجودات زنده به آب نیاز دارند.

تیر (عطارد) :

نزدیک ترین سیاره به خورشید است. این سیاره کوچک خاکی تقریباً هیچ جوی ندارد.

به خاطر اندازه کوچک و نزدیک بودن فاصله تیر به خورشید سخت است که این سیاره را از زمین بدون تلسکوپ ببینیم.

در زمان های مشخصی از سال می توان تیر را درست بعد از غروب خورشید در ارتفاع پایینی در غرب آسمان دید.

در مواقع دیگر عطارد درست قبل از طلوع خورشید در شرق آسمان در ارتفاع پایینی دیده می شود.

ناهید یا زهره :

در منظومه شمسی ما سیاره ناهید (زهره) بعد از تیر (عطارد) دومین سیاره نزدیک به خورشید است. ناهید داغ ترین سیاره در منظومه شمسی ما است. این سیاره با ابرهای اسید سولفوریکی که به سرعت در حال چرخش و حرکتند پوشیده شده که گرمای خورشید را به دام می اندازند. جو ناهید بیشتر از دی اکسید کربن تشکیل شده. با این که ناهید هسته آهنی دارد ولی فقط یک حوزه مغناطیسی خیلی ضعیف دارد.

سطح ناهید با امواج رادیویی ای که از فضاپیمای در حال گردش دریافت شده، اسکن شده. رنگ ها هم براساس عکس هایی که به وسیله این سفینه گرفته شده به دست آمده.

مریخ :

سیاره بهرام یا مریخ (mars) چهارمین سیاره منظومه شمسی و  آخرین سیاره سنگی است که بر گرد خورشید می چرخد. در طول تاریخ بشر همواره این سیاره در کانون توجهات نجومی بوده است. برای مثال بابلیان قدیم حرکات این نور قرمزسرگردان آسمان شب را دنبال کردند و نام nargel  یا  نام خدای جنگ را برآن گذاشتند.در همان زمان رومی ها بخاطر گرامیداشت خدای جنگشان اسم کنونی آنرا انتخاب کردند. یونانی ها نیز این سیاره را آرسکه بیانگر خدای جنگ آنان است می نامیدند. این سیاره نزد کسانی که به آسمان می نگریستند مظهر جنگ و خون بود.

تفاوت های سیاره زمین و تیر و زهره بهرام در چیست؟ تحقیق کنید

منبع: سایت انشاء باز

مطالب پیشنهادی :  یک جامعه همدل چه ویژگی هایی دارد تحقیق کنید
تاریخ ارسال : ۵ام فروردین ۱۳۹۹
بازدید : 35 بازدید
نظرات کاربران

کمک جو