انشا پایه هفتم پایه هشتم پایه نهم پایه دهم

موضوعات
توضیح تصویر

تحقیق درمورد چرا میهن را به مادر تشبیه می کنند

تحقیق درمورد چرا میهن را به مادر تشبیه می کنند

مفهوم مادر و میهن با تحلیلی روان‌شناختی و فلسفی بررسی شده است. در اینجا ریشه‌های این ارتباط نمادین و شباهت‌هایی که در این دو مفهوم باعث چنین نمادسازی‌ای شده‌ مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است و مفاهیم هویت بخشی، استعداد، سنت، اتحاد، ثبات، امنیت و آرامش و عشق در ارتباط با ۲ مفهوم مادر و میهن تحلیل شده‌اند.

در واقع به بیان نویسنده، هر دوی این عناصر منشأ مفاهیمی مثل امنیت، عشق، هویت، اتحاد و آرامش هستند و ارتباط نمادین بین این دو از همین واقعیت ناشی می‌شود

ویژگی مشترک دیگر درباره شباهت دو عنصر مادر و میهن، ایجاد حس امنیت است. مادر، غالبا در فرهنگ سنتی مسوول برقراری آرامش در خانه و بین اعضای خانواده است. در واقع مادر موظف است برای همسر و فرزندان خود به رغم ناملایمات و تحولات بیرون از خانه، ثبات و آرامش را در خانه فراهم کند. اصولا آرامش روحی و روانی با ثبات ارتباطی تنگاتنگ دارد.

اگر انسان در موقعیت فعلی خود دارای بهترین امکانات مادی هم باشد، ولی از آینده خود و این که آیا فردا نیمی از این امکانات را هم خواهد داشت یاخیر، مطلع نباشد، احساس عدم آرامش و ناامنی خواهد داشت. اگر زندگی مادی مختصری داشته باشد، ولی این زندگی برای او تا آخر عمر تضمین شده باشد، از این نظر احساس امنیت و آرامش خاطر خواهد کرد.

آرامش، ثبات و امنیتی که مادر، خانه و میهن برای انسان به ارمغان می‌آورند، موجب عشق و محبت انسان به این عناصر می‌شود. عشق و محبت از حیث روان‌شناختی مولود امنیت است و انسان هرگاه احساس کند که شخص یا حتی شیئی برای او ایجاد امنیت می‌کند،

به آن محبت و عشق می‌ورزد. میهن چیزی است که انسان درون آن احساس امنیت می‌کند، چراکه میهن دارای مرزهایی است که مانع وارد شدن اجنبی، بیگانه و دشمن و نزدیک شدن آنها به انسان می‌شود. پس میهن مانع نزدیک شدن دشمن به انسان است و ترس از دشمن توسط میهن در وجود انسان از میان می‌رود و انسان به واسطه میهن احساس امنیت می‌کند و بناچار به میهن عشق می‌ورزد.

تحقیق درمورد چرا میهن را به مادر تشبیه می کنند

منبع: انشاء باز

تاریخ ارسال : ۱۷ام آبان ۱۳۹۸
بازدید : 186 بازدید
نظرات کاربران

کمک جو