انشا پایه هفتم پایه هشتم پایه نهم پایه دهم

موضوعات
توضیح تصویر

به نظر شما کدوم یک از عوامل تولید مهم تر است ؟ چرا

به نظر شما کدوم یک از عوامل تولید مهم تر است ؟ چرا

نیروی کار متعهد و وظیفه شناس – چون بدون وجود این افراد تولید محصولات با کیفیت و خوب ممکن نیست.

 نیروی انسانی ،زیرا چیزی تولید نمیشد و آدمیان نمی توانستند زنده بمانند.

عوامل تولید یا منابع در علم اقتصاد آنچه است که در فرایند تولید برای تولید خروجی – یعنی کالاها و خدمات تمام شده – به کار می‌رود. مقادیر ورودی‌های مختلف مورد استفاده تعیین‌کننده کمیت خروجی طبق یک رابطه تابع تولید است.

سه منبع یا عوامل تولید پایه وجود دارد: زمین، نیروی کار و سرمایه. تعداد عوامل تولید در شرایط مختلف با توجه به اهداف نظری، میزان اتکا بر شواهد، و مکتب اقتصادی متفاوت در نظر گرفته می‌شود. این عوامل اغلب کالاهای تولیدکننده‌ای نیز نامیده می‌شوند تا با کالاهای مصرفی متمایز شوند.

تولید یا فرآوری، از اصطلاحات علم اقتصاد، به معنی تهیه کالا و خدمات مورد نیاز با استفاده از منابع و امکانات موجود است. فعالیت تولیدی سلسله اقداماتی است که برای تبدیل منابع به کالاهای مورد نیاز صورت می‌گیرد. از نظر اقتصاد تولید به مفهوم ساخت کالا یا ارائه خدمات می‌باشد. خدماتی مانند خدمات ارائه شده بوسیله پزشکان، معلمان، تعمیر کاران و …

نیز از نظر اقتصادی کالا به حساب می‌آیند زیرا همه افراد فوق نیز هدفشان از ارائه خدمت ارضای نیازهای دیگ افراد مردم است.

از این گذشته، آنان که در شبکه توزیع به کار اشتغال دارند مانند عمده فروشان و خرده فرو شان و کارکنان در واحدهایی که به حمل و نقل کالا یا مسافر مشغولند نیز بخشی از شبکه تولید به حساب می‌آیند زیرا تولید کالا تا زمانی که کالاها به دست مصرف کننده نرسد کامل نمی‌گردد.

توزیع یکی از اجزای آمیخته بازاریابی است که در ساده‌ترین حالت آن وظیفه انتقال محصول از محل تولید به محل خرید مشتری را بعهده دارد. بعبارت دیگر مهمترین وظیفه مدیریت توزیع این است که کالا را در زمان و مکان مناسب در دسترس مشتریان بالقوه قرار دهد.

به نظر شما کدوم یک از عوامل تولید مهم تر است ؟ چرا

منبع: سایت انشا باز

مطالب پیشنهادی :  راه های مبادله پول را نام ببرید
تاریخ ارسال : 4th فوریه 2020
بازدید : 228 بازدید
نظرات کاربران

کمک جو