انشا پایه هفتم پایه هشتم پایه نهم پایه دهم

موضوعات
توضیح تصویر

به نظر شما چه عواملی موجب دشمنی اشراف و بزرگان مکه با پیامبر می شد؟

جواب فعالیت های صفحه ۵۰ مطالعات اجتماعی هشتم

به نظر شما چه عواملی موجب دشمنی اشراف و بزرگان مکه با پیامبر می شد؟

جواب فعالیت :

چون بیشتر اشرف قریش برده دار و ستمگر بودند و از پیشرفت اسلام احساس خطر می کردند. اشراف مکه می دانستند این دین الهی مخالف ظلم و ستم و برده داری است و از مخالفت اسلام با افکار و عقاید جاهلی،دچار بیم و هراس شدند.

پاسخ دوم :

پیروی کورکورانه مشرکان از عقاید آباء و اجدای؛ مخالفت آشکار اسلام با افکار و عقاید جاهلی؛ به خطر افتادن منافع اقتصادی اشراف مکه با گروش بردگان و فقیران به اسلام؛ به خطر افتادن مقام و موقعیت سیاسی و اجتماعی سران مشرک.

مطلب مرتبط:

مخالفت مشرکان با دعوت حق پیامبر –ص دلایل متعددی داشت که به برخی اشاره می شود :

۱-تعصب کور و جاهلانه در پایبندی به آیین و اعتقادات باطل پدران و گذشتگان خویش

۲-تکبر و خودبینی و حقیر شمردن آراء و انظار دیگران و تعصب بی اساس قومی و قبیله ای
۳-عدم آگاهی از مفاد دعوت حیاتبخش پیامبر –ص- و نقش آن در تامین سعادت دنیا و آخرت آنها
۴-حفظ منافع مادی و دنیوی و موقعیت اجتماعی خود که بر پایه بت پرستی و اوهام و خرافات استوار بود

نگرانی اقتصادی:

    برخی از پژوهشگران معاصر، انگیزه اقتصادی را نیز از عوامل نیرومند مخالفت قریش برشمرده اند؛ زیرا یک سلسله از آیات مکی ثروت اندوزان و زرمداران را به شدت نکوهش می کند. ثروتمندان و سرمایه داران بزرگ مکه، ـ که با تجارت و کلیدداری کعبه ثروت هنگفتی اندوخته بودندـ با شنیدن این آیات احساس خطر کردند که با پیشرفت آیین محمد(ص) منافع اقتصادی آنها به خطر خواهد افتاد. در هر حال، سرمایه داران و بازرگانان بزرگ مکه، در رأس مخالفان حضرت قرار داشتند.

به نظر شما چه عواملی موجب دشمنی اشراف و بزرگان مکه با پیامبر می شد؟

منبع: سایت انشاء باز

تاریخ ارسال : 20th مارس 2020
بازدید : 74 بازدید
نظرات کاربران

کمک جو