انشا پایه هفتم پایه هشتم پایه نهم پایه دهم

توضیح تصویر
موضوعات
ads

برداشت بی رویه از آب های زیرزمینی باعث بروز چه مشکلاتی می شود

گفت و گو کنید علوم هفتم:

برداشت بی رویه از آب های زیرزمینی باعث بروز چه مشکلاتی می شود

جواب تمرین علوم هفتم :

سبب افت سطح ایستابی وخطر بی آبی –نشست زمین –ترک دیوارها –فشرده شدن خاک

۱- کاهش آبدهی چاههای عمیق و نیمه عمیق که منجر به انهدام سرمایه گذاری موجود و از دست دادن شغل کشاورزی به ویژه در مناطق روستایی می شود که در نتیجه لازم است به فکر ایجاد مشاغل جدید بود

۲- برهم خوردن تخلخل اولیه رسوبات آبرفتی در اثر خارج شدن رسوبات از حالت اشباع .

الف: از بین رفتن بخشی از اراضی کشاورزی

ب: هدر رفتن مقدار زیادی از آب کشاورزی زیرا مناطقی که زمین نشست کرده آب کشاورزی را به طرف خود کشیده و در امور آبیاری مشکل ایجاد می کند .

ج- تحمیل هزینه های اضافی به کشاورزان : برخی از کشاورزان برای این که بتوانند از همه ی زمین خود استفاده کنند هر ساله قسمتهایی را که نشست کرده پر می کنند و شخم می زنند .

د- از آنجا که نشست زمین معمولا به صورت ممتد است در مسیر خود مشکلاتی برای خطوط انتقال آب ، گاز ، نیرو و سازه های مختلف بوجود می آورد و حتی در برخی نقاط باعث می شود که سیستم محرکه چاه بر اثر نشست از زمین فاصله بگیرد و کشاورزان مجبور به زیر سازی مجدد شوند .

ه- از دست رفتن دائمی بخشی از گنجایش آبخوان در واقع کاهش سطح آبهای زیرزمینی و فشرده شدن لایه ها سفره های آب را به مرگی محتوم و زیانبار محکوم می کند .

زیرا با از دست رفتن خلل و فرج و توان ذخیره سازی آب سفره قابلیت باروری و تغذیه طبیعی را از دست خواهد داد وحتی با انجام طرح های تغذیه مصنوعی نیز امکان باز گرداندن ظرفیت ذخیره از سفره آب زیرزمینی سلب خواهد شد .

۳ – کم شدن دبی منابع آبی مجاور یا منطقه و یا خشک شدن آن ها به خصوص قناتها

۴- کم شدن یا از بین رفتن پوشش گیاهی

۵-ورود آبهای شور یا آلوده به داخل سفره  ی آب شیرین

۶- افت سطح آب ناگزیرمنجر به کف شکنی ، پایین بردن پمپ ، افزایش طبقات پمپ ، لوله جدار ، لوله آبده ، شافت و غلاف و تعویض موتور می گردد و یا مالک چاه مجبور می شود که چاه را تغییر مکان دهد که در هر حال هر یک از این موارد هزینه های زیادی را در بر خواهد داشت .

۷- افت سطح آب منجر به کاهش آبدهی چاهها می شود که در نتیجه برای برداشت آب کافی لازم است موتور ساعات بیشتری کار کند که در نتیجه منجر به افزایش هزینه سوخت و هزینه های جاری موتور پمپ می شود .

تحقیق در مورد برداشت بی رویه از آب های زیرزمینی باعث بروز چه مشکلاتی می شود

مقاله درباره برداشت بی رویه از آب های زیرزمینی باعث بروز چه مشکلاتی می شود

نظر شما در مورد این مطلب چه بود نظر بزارید ممنونم

تاریخ ارسال : ۲۷ام تیر ۱۳۹۷
بازدید : 72 بازدید
نظرات کاربران

توضیح تصویر . . . توضیح تصویر
اخبار سایت انشا