انشا پایه هفتم پایه هشتم پایه نهم پایه دهم

موضوعات
توضیح تصویر

انواع زلزله تحقیق کنید

انواع زلزله تحقیق کنید

انواع زلزله

  1. زلزله‎های زمین‎ ساختی (تکنونیکی)۹۰ درصد زلزله‎ها را تشکیل می‎دهد و شایع‎ترین نوع زمین لرزه است که ناشی از تکان یا جابجایی قسمت‎های مختلف قشر زمین می‎باشد.
  2. زلزله‎هایی که با آتشفشان در ارتباط هستند (۷% از ۱۰%)
  3. زلزله‎هایی که با ریزش فضاهای خالی زمین همراه می‎باشد. (۳% از ۱۰%) مثل ریزش غارهای زیر زمینی).

   هر  چقدر عمق زلزله زیاد باشد شعال آن نیز زیاد خواهد بود. چنانچه کم باشد (به عنوان مثال در عمق ۵ کیلومتری) تنها محدوده کوچکی در سطح زمین تخریب پیدا می‎کند. یعنی اگر دو زلزله یا بزرگی یکسان را در نظر بگیریم مثلاً یکی ۵ کیلومتری و دیگری ۵۰ کیلومتری از سطح زمین، در این صورت زلزله با عمق کم قسمت کوچکی از سطح زمین را تخریب خواهد کرد.

انواع زلزله تحقیق کنید

در حالی که زلزله با عمیق زیاد در سطح بسیار وسیعی تأثیر می‎گذارد. ولی به علت این که در این نوع زلزله (عمیق زیاد) انرژی پخش می‎شود شدت تخریب آن پایین می‎آید.

   پس از این که زلزله در مرکز زمین زلزله ایجاد شد لرزش آن به صورت امواجی به اطراف منتشر می‎گردد که می‎توان در آن دو نوع موج اصلی و موج فرعی دیگر را تشخیص داد. سرعت این امواج حدود ۷ تا ۱۲ کیلومتر در ثانیه است و براساس ویرانگرترین امواجی که از چند نوع موج حاصل از یک زلزله ایجاد می‎شوند،‌ در سطح زمین حادث می‎گردد و قادر خواهد بود خانه‎ها و بناها را خراب کند. زمین‎ لرزه همچنین امواج «بدنه» تولید می‎کند که از منبع اصلی مرکز زلزله می‎یاد و با شتابی سریعتر از امواج سطحی از طریق خود زمین می‎گذرد. یک نوع از امواج بدنه امواج «کمپرسیونال» است که مانند عبور امواج صدا در هوا از طریق زمین عبور می‎کند. نوع دیگر موج «متقاطع» یا موج «مطلق» است که با حرکت نوسانی از طریق زمین جامد عبور می‎کند.

   تقریباً ۹۰% زلزله‎ها علت زمین ساختی (تکنونیکی) دارند و علت آن از حرکت صفحات زمین (پلیت تکنونیک) یعنی اعمال فشار از لایه‎ای به لایه‎ای دیگر از زمین، که موجب تراکم انرژی پتانسیل شده تاحدی که منجر به شکستن قطعه بزرگی از سنگ‎های پیوسته و رهایی انرژی می‎شود. لیتوسفر (پوسته خارجی زمین) تقریباً از ۱۲ قطعه بزرگ زمین تشکیل شده است که برروی لایه زیرین (طبقه نازک جبه بالایی استوتسفر) شناور است.

   اغلب زمین لرزه‎ها در امتداد گسل‎های فعال رخ می‎دهند. از این‎رو شناسایی گسل‌‎های فعال و نقشه‎برداری از آنها «مناطق لرزه خیز» یا به عبارتی محل‎های وقوع زمین لرزه‎های احتمالی را مشخص می‎کند. گردآوری اطلاعات در مورد زمین لرزه‎های گذشته یک منطقه و پیاده‎کردن آنها به روی نقشه، مناطق خطر را هر چه بهتر مشخص می‎سازد.

   بررسیهای آماری فراوانی رخداد زمین لرزه‎ها در یک منطقه احتمال «دوره بازگشت» زمین لرزه با یک بزرگی مشخص را به دست می‎دهد. به همین دلیل جداولی جهت بررسی زمین لرزه‎های ایران و جهان تنظیم گشته است.

   به عنوان مثال، اگر دوره بازگشت زمین لرزه‎های ۷ ریشتری یک منطقه صدسال باشد، به این معنی است که در هر قرن یک زمین لرزه با بزرگی ۷ درجه درمقیاس ریشتر ممکن است در آن منطقه اتفاق بیافتد. به این ترتیب هر چه از زمان وقوع زمین لرزه مخرب قبلی منطقه بگذرد، احتمال وقوع زمین لرزه مخرب بعدی بیشتر می‎شود. از آغاز قرن هجدهم تاکنون بیش از سه میلیارد نفر جان خود را در زمین لرزه‎ها از دست داده‎اند.

  بررسی آماری زمین لرزه‎های ایران

برخی از شهرهای بزرگ کشور ما در مجاورت گسل‎های فعال ساخته شده‎اند و متأسفانه هر چند مدت یک بار در بخشی از ایران زمین‎ لرزه‎ای مخرب، خسارت‎های جبران‎ناپذیری به بار می‎آورد. بررسی‎های اخیری که در مورد لرزه خیزی و دوره‎های بازگشت زمین لرزه‎های ایران صورت گرفته، نتایج تکان دهنده‎ای را به همراه داشته است. به این ترتیب که شهرهایی مثل تهران، تبریز، نیشابور، قزوین، کاشان، مشهد و شیراز که درمناطقی با خطر نسبی بالا واقع شده‎اند و زمین‎ لرزه‎های ویران کننده‎ای در آنها به ثبت رسیده است، مدت طولانی است که فعالیت لرزه خیزی مهمی نداشته‎اند.

   بررسی‎های آماری، دوره بازگشت زمین لرزه‎های ویرانگر تهران را در حدود ۱۵۰ سال به دست می‎دهد. در شهر تهران بخش قابل توجهی از جمعیت کشور و اکثریت امکانات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی متمرکز شده است. وقوع یک زمین لرزه به بزرگی زمین لرزه سال ۱۳۵۷ طبس در تهران ویرانی بسیار و زیان‎های مالی و جانی فراوانی برجای خواهند گذاشت. جدول ۲ از سال ۱۹۹۰ – ۱۹۸۸ مهم‎ترین زلزله‎های جهان را به ترتیب از بیشترین تا کمترین تلفات را نشان می‎دهد.

   طی ۹۰ سال گذشته در ایران به طور متوسط در هر ۱۰ سال یک زلزله به بزرگی ۶ درجه در مقیاس ریشتر یا بالاتر رخ داده و در همین مدت تعداد ۱۰ زلزله به قدرت بیش از ۷ درجه در مقیاس ریشتر اتفاق افتاده است. ۹۷ درصد زیستگاه‎ها در ایران در معرض تهدید زلزله هستند و فقط ۳ درصد از مراکز زیستی، خطر نسبی کمتری دارند. جدول ۴ زلزله‎های بزرگ ایران و پیرامون آن در قرن بیستم را نشان می‎دهد.

   مهم‎ترین پیش‎بینی زلزله، در چین در ایالات منچوری، در فوریه ۱۹۷۵ بود که ۲۴ ساعت قبل از وقوع زلزله به مردم اطلاع دادند و مردم خانه‎ها را ترک کردند. ضمناً شعاع عمل زمین لرزه در جدول ۳ نشان داده شده است.

شعال عمل زمین‎ لرزه (۱۸)

شدت در مقیاس ریشتر شعال احساس خطر (Km2)
۹/۴-۴ ۵۰
۹/۵-۵ ۱۱۰
۹/۶-۶ ۲۰۰
۹/۷-۷ ۴۰۰
۷/۸-۸ ۸۰۰

انواع زلزله تحقیق کنید

منبع: سایت انشاء باز

تاریخ ارسال : 16th اکتبر 2020
بازدید : 11 بازدید
نظرات کاربران

کمک جو