انشا پایه هفتم پایه هشتم پایه نهم پایه دهم

موضوعات
توضیح تصویر

انجام کارها بدون دانش و بینش چه نتیجه ای به دنبال دارد؟

انجام کارها بدون دانش و بینش چه نتیجه ای به دنبال دارد؟

جواب فعالیت صفحه ۱۴۰ پیام های آسمانی هفتم

کسی که کارهایش را بدون دانش و بینش انجام می دهد، مانند کسی است که به بیراهه می رود هرچه سریع تر حرکت کند، از مقصدش دورتر می شود.

از اهداف و مقاصد اصلی خود دور می شوند و در پیدا کردن راه درست زندگی گمراه می شوند و به بیراهه می روند.

مطلب مرتبط:

بینش نتیجه رویا و عمل است. نداشتن رویا باعث می‌گردد که آینده برای فرد مبهم باشد. عدم عملگرایی نیز باعث این می‌شود که رویاها دست‌نیافتنی بنظر برسند. تجسم مثبت از آینده برای همه افراد، شرکت‌ها و جوامع اصلی‌ترین پیش‌نیاز برای موفقیت می‌باشد. این تجسم مثبت باعث می‌شود که افراد منشا اثر گردند و نبود آن باعث این می‌گردد که انسان‌ها منفعل باشند.


از عمده عوامل نداشتن بینش مثبت، روزمرگی و پرداختن به حل و رفع مسائل و مشکلات اکنون است. این عامل باعث می‌شود که بسیار از افراد و سازمان‌ها از تصویر‌سازی آینده دست بکشند. اما داشتن دیدگاهی مثبت مخصوصا در شرایط بحرانی بسیار موثر و مهم است. در این دوران بسیار مهم است که بیشتر به آینده فکر کنیم، رویا پردازی کنیم و آنرا تجسم ببخشیم. در واقع این عمل باعث خروج از بحران خواهد شد که متاسفانه اغلب افراد آنرا انجام نمی‌دهند. 
در بررسی عوامل موفقیت گاه به این سوال می‌رسیم که تصویر مثبت نسبت به آینده باعث موفقیت می‌شود و یا اینکه موفقیت یک فرد، سازمان و یا ملت باعث گردیده که تصویری مثبت به آینده داشته باشند؟ با بررسی تاریخی مشخص گردیده است که بینش مثبت پیش‌نیاز موفقیت است. هر موفقیتی حاصل رویا و عمل است که بوجود آورنده بینش است.
در سازمان‌ها و ملت‌ها، این رهبران هستند که دیدی محکم نسبت به آینده ایجاد می‌کنند. جوامع این تفکر را می‌پذیرند و از آن حمایت می‌کنند و در نهایت آنها با همکاری هم آن پنداره را تحقق می‌بخشند. این فرمول شکل گیری یک جامعه بینش‌مند است.

انجام کارها بدون دانش و بینش چه نتیجه ای به دنبال دارد؟

منبع: سایت انشاء باز

تاریخ ارسال : 4th ژوئن 2020
بازدید : 59 بازدید
نظرات کاربران

کمک جو