انشا پایه هفتم پایه هشتم پایه نهم پایه دهم

توضیح تصویر
موضوعات
ads

استاندارد کیفیت خاک ایران در سامانه سازمان محیط زیست

استاندارد کیفیت خاک ایران را در سامانه سازمان محافظت محیط زیست مطالعه کنید کدام عناصر بیشترین و کمترین مقدار استاندارد را براساس نوع کاربری دارند؟

در تدوین استاندارد خاک ایران تعیین حدود مجاز آلاینده ها در سطح خاک به منظور جلوگیری از هرگونه آلودگی و پسامد محیط زیستی منفی مدنظر قرار گرفته است. مهم ترین هدف از تدوین استاندارد خاک در همه کشورها حفاظت از سلامت انسان است و استانداردهای آلودگی منابع خاک به منظور حفظ سلامت انسان، حفاظت از محیط زیست و حفاظت از آب های زیر زمینی در دستور کار است..

استانداردها برای کاربری های مختلف مسکونی،کشاورزی،جنگل و مرتع، تجاری و پارک تفریحی در خاک های اسیدی و غیراسیدی مشتمل بر۸۸ پارامتر آلاینده در پنج گروه ترکیبات آلی(۲۱پارامتر) ترکیبات آروماتیک چند حلقه ای(۱۶پارامتر)،هیدروکربن های کلره(۲۲پارامتر) آفت کش ها(۷پارامتر) و فلزات سنگین(۲۲پارامتر)متوسط سازمان حفاظت محیط زیست و با همکاری وزارتخانه های مرتبط تهیه و تدوین شده است.

مقادیر استاندارد آلاینده ها در خاک نشاندهنده غلظتی از آلاینده های خاک است که در صورتی که  مقدار آنها افزایش یابد ممکن است باعث ایجاد اثرات سوء بر سلامتی انسان و یا سایر موجودات گردد و در صورتی که غلظت واقعی این آلاینده ها کمتر و یا معادل مقدار استاندارد باشد  این مقدار قابل قبول است.

استاندارد کیفیت خاک ایران در سامانه سازمان محیط زیست

یکی از پیامدهای مهم آلودگی خاک را انتقال آلاینده از سطوح مختلف خاک به لایه های زیرین خاک و در نهایت آلودگی منابع آب زیرزمینی، انتقال آلاینده ها از خاک به گیاهان، موجودات خاکزی و انتقال آلودگی از خاک به انسان برشمرد. در تدوین استاندارد خاک ایران تعیین حدود مجاز آلاینده ها در سطح خاک به منظور جلوگیری از هرگونه آلودگی و  پسامد محیط زیستی منفی مدنظر قرار گرفته است.

منبع: سایت انشاء باز

نظر شما در مورد این مطلب چه بود نظر بزارید ممنونم

 

مطالب پیشنهادی :  جواب فعالیت های درس دوم انسان و محیط زیست پایه یازدهم
تاریخ ارسال : ۱۴ام اردیبهشت ۱۳۹۸
بازدید : 319 بازدید
نظرات کاربران

توضیح تصویر
کمک جو