انشا پایه هفتم پایه هشتم پایه نهم پایه دهم

موضوعات
توضیح تصویر

آیا امکان حیات در عطارد و مشتری وجود دارد فکر کنید علوم نهم

فکرکنیدعلوم نهم:

به نظر شما آیا امکان حیات در عطارد و مشتری وجود دارد؟چرا؟

جواب فکر کنید علوم نهم:

خیر- زیرا اولاً میانگین دما در این دو سیاره بسیار نامناسب است- در ثانی جو )هوا( برای تنفس مناسب نیست – همچنین مشتری از جنس گاز و غبار می باشد که امکان سکونت وجود ندارد.

عطارد:

عطارد سیاره بی نهایت ها ست. در مناطقی که رو به خورشید قرار دارد دما به ۹۷۳ درجه سانتیگراد می رسد عطارد سه شرط لازم برای زندگی انسان را دارد. اکسیژن، آب به صورت بخار آب در جو و یخ در قطب ها و متان. اگر جو عطارد چنین موادی را دارد پس چرا دانشمندان معتقدند که حیات روی این سیاره امکان پذیر نیست؟
به چند دلیل: اول آنکه اکسیژن موجود در جو عطارد کمتر از آن است که برای حیات مناسب باشد. دومین دلیل دمای زیاد سیاره است و سوم آنکه وجود آب به صورت بخار است و نه مایع

قمرهای مشتری:

قمرهای بزرگترین سیاره منظومه شمسی به دقت توسط فضاپیمای گالیله مورد بررسی قرار گرفته است. داده‌های مغناطیس سنجی حاکی از احتمال وجود اقیانوس آب مایع در زیر قشر منجمد قمر اروپا است. حالت مشابه آن ممکن است در قمرهای گانیمد و کالیستو نیز وجود داشته باشد.

اگر چه فواصل زیاد آنها از خورشید دریافت پرتوهای کافی از خورشید را ناممکن می‌سازد و آب نمی‌تواند در سطح آن به شکل مایع یافت شود، ولی نیروهای حاصل از چرخش وضعی و جاذبه مشتری منابع گرمایی اندکی ایجاد می‌کند که می‌تواند برای ذوب برخی یخها کافی باشد.

جواب فکرکنید علوم نهم در مورد آیا امکان حیات در عطارد و مشتری وجود دارد

آیا امکان حیات در عطارد و مشتری وجود دارد جواب تمرین علوم نهم

فکر کنید علوم ۹ به نظر شما آیا امکان حیات در عطارد و مشتری وجود دارد

نظر شما در مورد این مطلب چه بود نظر بزارید ممنونم

تاریخ ارسال : 16th جولای 2018
بازدید : 3251 بازدید
نظرات کاربران

کمک جو